Bài hát mới nhất

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
Lạy Chúa này con xin đến để thực thi Ý Ngài. Con trông đợi Chúa, hết lòng con trông cậy vào Chúa mà thôi. Ngài nghiêng mình bên con
Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Con cái Chúa hãy một lòng hiệp dâng kính Chúa. Dâng Chúa vinh quang quyền lực
Chúa đã tuôn đổ bao phúc lành và bình an cho thần dân Ngài. Chư thần chư thánh hãy tung hô ngợi khen Chúa, phủ phục bái thờ Đức Chúa hiển linh
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn của tôi hãy hát chúc tụng Danh Chúa bởi Ngài là Chúa chính là Thiên Chúa của tộc
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.

Bài hát xem nhiều nhất

Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi Thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh ngài ơi.
Xin Chúa thương xót chúng con (x2) Xin Chúa kito thương xót chúng con (x2) Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời tựa như biển khơi. Tình yêu Thiên Chúa bao la trùng dương sóng xô. Tình yêu bát ngát mây trời tự ánh trăng thanh soi đêm trường tỏa khắp ngàn phương dẫn contrên nẻo đường dương thế
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không chết đi , không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi mà thối đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Con biết thế, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì.
Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hóa cho lễ dâng.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hằng ở cùng bà.
Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ, trọn một tình thương Người đã ban cho đời. Nhà Is-ra-en ơi tấu lên đi bài ca, ngàn đời Người yêu thương Chúa yêu thương nhân loại.
Trời cao hãy đổ mưa xuống . Và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội
Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa! Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình yêu và tha thứ ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cheo thập hình
Người cha ngóng trông con Đã bao năm hoang đàng. Nhìn về chốn xa xăm Dõi mắt theo ngày tháng. Đời cứ thế vẫn trôi dần Bóng con nay ở đâu. Người cha mắt vấn vương u sầu Héo hon trong khổ đau.

1. [ D ] Như Cha đã sai [ F#m ] Con làm [ Bm ] cho thế gian nên [ A7 ] một. [ D ] Như Cha đã yêu mến [ Em ] Con thì [ G ] Con cũng yêu mến [ A7 ] họ. [ D ] Lòng Con hằng van [ F#m ] xin chúng [ A7 ] nên một trong Thánh [ D ] Linh. [ Em ] Như Cha và Ngôi [ A ] Con liên kết trong [ A7 ] một Thánh [ D ] Thần.

ĐK: [ D7 ] Qua vinh quang của [ G ] Ngài đoàn [ A7 ] con yêu thương kết [ D ] hiệp. [ A ] Như hoa đơn khoe [ Em ] sắc tỏa [ E7 ] ngát thắm trong vườn [ A ] hoa.
[ D7 ] Luôn noi gương hiền [ G ] lành Ngài [ A7 ] xưa đã sống khiêm [ D ] nhường. [ A ] Yêu thương nhau như [ Em ] Chúa hằng [ A7 ] yêu chúng con khôn [ D ] cùng.

2. [ D ] Nên dấu hiệu yêu [ F#m ] thương để [ Bm ] cho thế gian tin [ A7 ] rằng: [ D ] Chúa đã vì yêu chúng [ Em ] con ngự [ G ] trong Bánh Thiêng nhiệm [ A7 ] mầu. [ D ] Hạnh phúc thật khi [ F#m ] con sống [ A7 ] trong tình yêu kết [ D ] hợp. [ Em ] Như chi thể đơn [ A ] phương khăng khít trong [ A7 ] một thân [ D ] thể.

3. [ D ] Giữa thế trần bôn [ F#m ] ba ngày [ Bm ] đêm lắng lo ưu [ A7 ] phiền. [ D ] Sống nhỏ mọn ganh ghét [ Em ] nhau và [ G ] chia rẽ trong phục [ A7 ] vụ. [ D ] Hiệp nhất và yêu [ F#m ] thương khấn [ A7 ] xin Ngài đưa dẫn [ D ] về. [ Em ] Cho con được an [ A ] vui luôn sống nên [ A7 ] một với [ D ] Ngài.

24/08/2023 02:08:35
61
0

ĐK: Lạy [ Dm ] Cha chí thánh xin [ C ] Cha thương giữ [ F ] gìn các môn [ Dm ] đệ trong Danh [ F ] Cha. Xin [ C ] Cha thương [ Dm ] giữ [ Gm ] gìn hết [ C7 ] thẩy những [ F ] ai mà [ Am ] Cha đã ban cho con [ Dm ] để họ nên [ C ] một, nên [ Am ] một như chúng [ Dm ] ta.

1. [ D7 ] Con không xin Cha [ Gm ] cất họ khỏi thế [ F ] gian, nhưng xin [ Em ] Cha gìn giữ họ [ A7 ] khỏi ác [ Dm ] thần.

2. [ F ] Trong yêu thương xin Cha liên [ Gm ] kết họ lại với [ A ] nhau. [ C ] Xin cho công bình [ A7 ] thấm nhuần trên [ Dm ] khắp địa cầu.

3. [ D7 ] Như Cha sai con [ Gm ] đến cùng thế [ A ] gian. [ C ] Con cũng sai [ F ] họ đến [ A7 ] cùng trần thế [ Dm ] này.

4. [ C ] Con xin [ Gm ] thánh hiến chính mình con cho [ C ] họ, để nhờ sự thật họ [ Bb ] cũng được thánh [ A ] hiến.

5. [ Dm ] Xin Cha cho mọi [ Bb ] người nên một [ Gm ] trong chúng [ A ] ta, [ Dm ] để [ C7 ] cho thế [ F ] gian [ Bb ] nhận biết [ A ] Cha đã [ Dm ] sai con.

 

ĐK: [ Dm ] Chúa thiết [ G ] lập ngai vàng [ Dm ] Người ở [ F ] cõi [ Am7 ] cao [ Dm ] xanh.

1. [ G ] Linh hồn tôi ơi hãy [ Bm ] chúc tụng [ D ] Chúa, [ Dm ] toàn thể con người [ A ] tôi hãy [ D7 ] chúc tụng [ G ] Người. [ E7 ] Linh hồn tôi [ A ] ơi hãy chúc tụng Chúa, [ Em7 ] và chớ khá [ Am ] quên mọi [ Am7 ] ân huệ của [ Dm ] Người.

2. [ G ] Cũng như trời cao xanh vượt [ Bm ] trên mặt [ D ] đất, [ Dm ] Thiên Chúa cao vượt [ A ] hơn trên [ D7 ] kẻ kính sợ [ G ] Người. [ E7 ] Như trời phương [ A ] đông cách xa trời tây, [ Em7 ] Người đã ném [ Am ] đi tội [ Am7 ] lỗi xa khỏi [ Dm ] tôi.

3. [ G ] Chúa thiết lập ngai Vua ở [ Bm ] chốn trời [ D ] xanh, [ Dm ] quyền Chúa phủ trị [ A ] trên muôn [ D7 ] cõi địa [ G ] cầu. [ E7 ] Hãy chúc tụng Thiên [ A ] Chúa hỡi muôn ngàn dân, [ Em7 ] hùng anh dũng [ Am ] lực thực [ Am7 ] thi lời của [ Dm ] Người.

ĐK: Chúa thiết [ C ] lập ngai vàng của Ngài ở [ Em ] trên cõi cao [ Am ] xanh.

1. Linh hồn [ F ] tôi xin chúc [ G ] tụng Chúa [ C ] tôi và [ Em ] toàn thể con người [ Am ] tôi chúc [ G7 ] tụng Thánh Danh [ C ] Ngài. Linh [ F ] hồn tôi chúc tụng [ E ] Chúa và [ F ] chớ khá [ G ] quên ân huệ [ Am ] Ngài.

2. Như trời [ F ] xanh vượt trên [ G ] mặt đất [ C ] này lòng [ Em ] nhân ái Chúa cũng [ Am ] thế với [ G7 ] ai kính sợ [ C ] Ngài. Chúa [ F ] lập vương quốc của [ E ] Chúa ở [ F ] mãi chốn [ G ] cao xanh vời [ Am ] vợi.

1. [ Gm ] Linh hồn tôi [ Cm ] ơi hãy ngợi khen Thiên [ Bb ] Chúa. Toàn thân [ F ] tôi hãy chúc tụng Danh [ D ] Ngài. [ Gm ] Linh hồn tôi [ Bb ] ơi hãy ngợi khen Thiên [ Cm ] Chúa. Đừng lãng [ F ] quên bao ơn [ Dm ] lành Ngài [ Gm ] ban.

ĐK: Chúa đã thiết lập ngai báu của [ F ] Ngài đến muôn [ Bb ] đời, thật rạng [ Dm ] ngời trên cõi cao [ Gm ] xanh.

2. [ Gm ] Như trời xanh [ Cm ] kia cao vượt trên trái [ Bb ] đất. Lòng khoan [ F ] nhân Chúa cao vời hơn [ D ] trời. [ Gm ] Ví tựa trời [ Bb ] đông xa trời tây bao [ Cm ] nhiêu. Ngài ném [ F ] xa bao tội [ Dm ] tình của [ Gm ] ta.

3. [ Gm ] Chúa lập ngai [ Cm ] báu trên trời xanh cao [ Bb ] vút. Quyền năng [ F ] Chúa phủ khắp mặt đất [ D ] này. [ Gm ] Chúc tụng Thiên [ Bb ] Chúa hỡi ngàn muôn thiên [ Cm ] sứ. Thần thánh [ F ] đang thi hành [ Dm ] lệnh Ngài [ Gm ] ban.

ĐK: Một [ Cm ] tình yêu cao [ Eb ] ngất, [ Fm ] một tình yêu lớn [ G7 ] lao. [ Cm ] Một tình yêu đã [ Ab ] hiến mạng [ Bb ] sống cho [ G7 ] người mình [ Cm ] yêu.

1. Cứu chuộc nhân [ Eb ] thế Ngài chịu [ Ab ] chết đớn đau khổ [ G ] hình [ Fm6 ] ___. Ôi tình yêu [ Bb ] Chúa một tình [ Eb ] yêu ai suy thấu [ G7 ] cùng. [ Cm ] ___ Chúa dạy nhân [ Eb ] thế mọi người [ Ab ] biết mến yêu tận [ Fm ] tình [ Bb ] ___. Sống đời nhân [ Dm ] ái thực hành [ G ] yêu như Ngài yêu [ Cm ] ta.

2. Những gì Thầy [ Eb ] biết thì Thầy [ Ab ] nói hết cho con [ G ] rồi [ Fm6 ] ___. Nên từ hôm [ Bb ] nay Thầy gọi [ Eb ] con bằng hữu của [ G7 ] Thầy. [ Cm ] ___ Bước đường tương [ Eb ] lai dù còn [ Ab ] lắm gió mưa bão [ Fm ] bùng [ Bb ] ___. Có Thầy bên [ Dm ] con thì này [ G ] con lo sợ điều [ Cm ] chi.

3. Không phải là [ Eb ] con mà là [ Ab ] chính ý Ta đã [ G ] chọn [ Fm6 ] ___. Cắt đặt con [ Bb ] đi để ngày [ Eb ] mai mang hoa trái [ G7 ] về. [ Cm ] ___ Trái mùa xum [ Eb ] xuê này còn mãi [ Ab ] mãi luôn vững [ Fm ] bền [ Bb ] ___. Những gì con [ Dm ] xin thì này [ G ] Cha của Thầy sẽ [ Cm ] ban.

4. Ôi tình cao [ Eb ] quý trọn đời [ Ab ] biết lấy chi đáp [ G ] đền [ Fm6 ] ___. Con nguyện ngày [ Bb ] đêm cả đời [ Eb ] trung kiên theo bước [ G7 ] Ngài. [ Cm ] ___ Gieo mầm yêu [ Eb ] thương vào lòng [ Ab ] thế giới bao hận [ Fm ] thù [ Bb ] ___. Chúa cùng con [ Dm ] bước cuộc đời [ G ] con vui thỏa tâm [ Cm ] tư.

23/08/2023 07:08:54
45
0

1. Thầy đã yêu [ Am ] con hơn cả mạng [ C ] sống [ E7 ] ___. Thầy đã yêu [ Am ] như Cha Thầy yêu [ Dm ] thương. Có tình nào [ Bm ] cao lớn [ E7 ] ___ hơn tình người [ Am ] vì yêu đã hiến thân [ E ] và thí mạng vì [ Dm ] bạn hữu [ Esus4 ] mình [ E7 ] ___.
Vì Chúa yêu [ Am ] con đã làm gương [ C ] trước [ E7 ] ___. Để chúng con [ Am ] noi theo mà yêu [ Dm ] nhau. Thi hành điều [ Bm ] răn Chúa [ E7 ] ___ như lời Thầy [ Am ] truyền ban. Giữ vững trong [ E ] lòng một tình yêu [ E7 ] Thầy các [ Am ] con.

ĐK: Ôi tình yêu [ Dm ] Chúa rất [ E7 ] nhiệm mầu và thẳm [ Am ] sâu [ G7 ] ___. Ân tình của [ C ] Chúa khôn [ Bm ] lường nào ai suy [ E7 ] thấu [ Am ] ___. Chúa muốn con [ G ] đây tuân [ F ] theo giới luật của [ E ] Chúa. [ Dm6 ] ___ Hãy mến yêu [ E ] nhau như [ E7 ] Thầy yêu mến các [ Am ] con.

2. Thầy đã tuân [ Am ] theo lệnh truyền của [ C ] Cha [ E7 ] ___. Hạnh phúc bao [ Am ] la trong tình yêu [ Dm ] Cha. Đó là niềm [ Bm ] vui lớn [ E7 ] ___ nên Thầy truyền [ Am ] dạy con. Nếu các con [ E ] tuân giữ là ở [ Dm ] lại trong [ Esus4 ] Thầy [ E7 ] ___.
Thầy đã không [ Am ] xem con là tôi [ C ] tớ [ E7 ] ___. Vì các con [ Am ] nay chính là anh [ Dm ] em. Bởi vì kẻ [ Bm ] tôi tớ [ E7 ] ___ không hiểu việc [ Am ] chủ nó. Với dấu ái [ E ] này nên Thầy đã [ E7 ] chọn các [ Am ] con.

3.Nào hãy hân [ Am ] hoan lên đường theo [ C ] Chúa [ E7 ] ___. Nhịp bước yêu [ Am ] thương tới mọi tha [ Dm ] nhân. Mở rộng vòng [ Bm ] tay lớn [ E7 ] ___ chia sẻ và [ Am ] ủi an. Nối kết ân [ E ] tình với một tình [ Dm ] yêu chân [ Esus4 ] thành [ E7 ] ___.
Và mãi trung [ Am ] kiên sống đời dâng [ C ] hiến [ E7 ] ___. Dù vẫn khó [ Am ] khăn vất vả trên [ Dm ] vai. Xây dựng niềm [ Bm ] tin mới [ E7 ] ___ cho đời nở [ Am ] hoa trái. Chúa đã cắt [ E ] đặt trong lòng mỗi [ E7 ] người chúng [ Am ] con.

23/08/2023 07:08:32
51
0

ĐK. Không có tình yêu [ Dm ] nào lớn lao cho bằng tình [ F ] yêu của người đã hy [ C ] sinh tính mạng vì bạn hữu [ Dm ] mình. Chính Chúa đã hy [ Gm ] sinh hiến mình vì yêu thương [ F ] con để con cũng biết hy [ Am7 ] sinh chính mình vì yêu thương [ Dm ] nhau.

1. Xin cho con một [ F ] đời trọn [ Am ] tình yêu Chúa yêu [ Dm ] nhau. [ C ] Yêu mến Chúa hết [ Bb ] mình và [ Gm ] yêu thương nhau hết [ A7 ] tình. [ Dm ] Dù đời bao trái [ Gm ] ngang tình đời đầy bao dối [ A7 ] gian. Xin [ Dm ] cho con luôn vững [ Gm ] vàng trong Chúa [ A7 ] yêu thương đến [ Dm ] cùng.

2. Xin cho con một [ F ] đời ở [ Am ] lại trong Chúa hôm [ Dm ] mai. [ C ] Luôn gắn bó với [ Bb ] Ngài để [ Gm ] con không chi quản [ A7 ] ngại. [ Dm ] Một đời luôn dấn [ Gm ] thân hằng ngày vượt lên chính [ A7 ] mình. Cho [ Dm ] con hăng say nhiệt [ Gm ] tình trong Chúa [ A7 ] con vui quên [ Dm ] mình.

3. Xin cho con một [ F ] đời trở [ Am ] thành nhân chứng yêu [ Dm ] thương. [ C ] Luôn vững chí can [ Bb ] trường và [ Gm ] luôn an vui lên [ A7 ] đường. [ Dm ] Một đời con mến [ Gm ] thương thì ngại gì đâu gió [ A7 ] sương. Vươn [ Dm ] lên trên những tầm [ Gm ] thường trong Chúa [ A7 ] con luôn kiên [ Dm ] cường.

23/08/2023 07:08:09
42
0

ĐK: [ C ] Chúa đã công [ F ] bố ơn cứu [ Am ] độ [ Gm ] của [ C ] Người trước [ Dm ] mặt [ G7 ] chư [ C ] dân.

1. Hãy ca tụng [ Em ] Chúa một [ G ] bài ca [ G7 ] mới, [ C ] vì Người đã thực [ F ] hiện những [ Dm ] việc lạ [ G ] lùng. [ Am ] Tay mặt [ C ] Người đã [ Am ] đem lại toàn [ Dm ] thắng, [ D7 ] cùng với cánh [ G ] tay thánh [ C ] thiện của Người.

2. Chúa đã công [ Em ] bố hồng [ G ] ân cứu [ G7 ] rỗi, [ C ] và tỏ đức công [ F ] minh trước [ Dm ] mặt toàn [ G ] dân. [ Am ] Chúa dủ [ C ] tình nhớ [ Am ] lại lòng nhân [ Dm ] ái, [ D7 ] và lời Chúa hứa [ G ] xưa với [ C ] Is - ra - en.

3. Chúng dân mọi [ Em ] nơi tận [ G ] cùng cõi [ G7 ] đất, [ C ] đã được thấy hồng [ F ] ân Đức [ Dm ] Chúa của [ G ] ta. [ Am ] Khắp địa [ C ] cầu hãy [ Am ] reo mừng hỉ [ Dm ] hoan, [ D7 ] hãy hát xướng [ G ] lên ca [ C ] tụng Chúa Trời.

1. Hát [ Dm ] lên một khúc tân [ Bb ] ca ngợi [ Am ] khen Chúa [ Dm ] cả, vì [ F ] Người yêu thương tạo [ G ] tác biết bao nhiêu kỳ [ A ] công [ Dm ] ___. Nhờ [ Gm ] tay Người thật uy [ F ] dũng tạo nên chiến [ A ] thắng. Tay [ Dm ] Người bàn tay thánh [ F ] thiện làm [ Am7 ] nên bao việc huyền diệu.

ĐK: Chúa đã công bố ơn cứu [ Gm ] độ của Người [ Am7 ] ___ trước mặt chư [ Dm ] dân.

2. Chúa [ Dm ] nay dọi sáng trên [ Bb ] ta hồng [ Am ] ân cứu [ Dm ] rỗi, thực [ F ] hiện công minh quyền [ G ] phép với chư dân ngàn [ A ] nơi [ Dm ] ___. Tình [ Gm ] thương và lòng trung [ F ] tín Người nay đã [ A ] nhớ. Nhớ [ Dm ] lại Nhà Is - ra - [ F ] el đã [ Am7 ] nên dân riêng của Người.

3. Khắp [ Dm ] nơi toàn cõi dương [ Bb ] gian đều [ Am ] xem thấy [ Dm ] cả. Này [ F ] Người uy linh tuyệt [ G ] đối Đấng cứu độ trần [ A ] gian [ Dm ] ___. Nào [ Gm ] ta hãy ngợi khen [ F ] Chúa tình Ngài cao [ A ] sáng. Reo [ Dm ] mừng đàn hát xướng [ F ] ca hợp [ Am7 ] hoan chúc tụng tình Người.