Ngọc Báu

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đi đi mau ta về nhà Chúa, Chúa Cha toàn năng. Đi đi mau ta về nhà Chúa thánh cung thiên đường. Muôn chư dân đi tìm nhan Chúa vui trong bình an.
25/06/2021 02:06:46
F
01/09/2021 03:09:06
248
0

1. [Dm]Người nằm trên thập [F]giá mắt trông trời [Gm]cao, thiết tha nài [Dm]van.
[A]Người cầu xin tha [F]thứ tất cả thù [C]nhân dưới chân thập [A7]hình.
Ai khạc nhổ chê [Gm]cười hàn hạ thân [A]xác đóng đinh đồi [C]cao?
[A]Người lặng thinh không [F]nói mắt trông về [C]Cha [A]xin Ngài thứ [Dm]tha.

ĐK. [Dm]Đó là Người dạy [C]ta yêu thương kẻ [F]thù, ban ơn kẻ ghét ta.
[F]Đó là Người dạy ta xin ơn cho [C]người vu khống [A]và bắt bớ [Dm]ta.

2. [Dm]Người nằm trên thập [F]giá mắt trông trời [Gm]cao, thiết tha nài [Dm]van.
[A]Người cầu xin tha [F]thứ tất cả thù [C]nhân dưới chân thập [A7]hình.
Ai đành bán thân [Gm]Thầy, đành tâm chê [A]chối thoát thân tìm [C]an?
[A]Người lặng thinh không [F]nói mắt trông về [C]Cha [A]xin Ngài thứ [Dm]tha.

3. [Dm]Người nằm trên thập [F]giá mắt trông trời [Gm]cao, thiết tha nài [Dm]van.
[A]Người cầu xin tha [F]thứ tất cả thù [C]nhân dưới chân thập [A7]hình.
Ai nhận lấy ơn [Gm]lành, giờ tay lên [A]án giết oan Người [C]ân?
[A]Người lặng thinh không [F]nói mắt trông về [C]Cha [A]xin Ngài thứ [Dm]tha.

4. [Dm]Người nằm trên thập [F]giá mắt trông trời [Gm]cao, thiết tha nài [Dm]van.
[A]Người cầu xin tha [F]thứ tất cả thù [C]nhân dưới chân thập [A7]hình.
Ai đành tát má [Gm]kia, đành chia tấm [A]áo đã quên tình [C]ân?
[A]Người lặng thinh không [F]nói mắt trông về [C]Cha [A]xin Ngài thứ [Dm]tha.

5. [Dm]Người nằm trên thập [F]giá mắt trông trời [Gm]cao, thiết tha nài [Dm]van.
[A]Người cầu xin tha [F]thứ tất cả thù [C]nhân dưới chân thập [A7]hình.
Ai bội ước quên [Gm]thề, đành theo tội [A]lỗi mãi theo dòng [C]trôi?
[A]Người lặng thinh không [F]nói mắt trông về [C]Cha [A]xin Ngài thứ [Dm]tha.