Vũ Đức Hiệp

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương. Gần bên Chúa của tình thương, nghe lòng tràn vui, tâm hồn phơi phới. Chúa ơi! Chúa của lòng xót thương. Thứ tha, dẫn về đường nẻo ngay.
04/07/2024 04:07:24
Bbm
Các con hãy có lòng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót, như Cha là Đấng hằng thương xót. Lòng thương xót của Cha, tuôn đổ qua chính Con Một
08/04/2024 08:04:03
C
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
05/05/2022 02:05:34
Gm
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương
21/04/2017 02:04:41
Fm
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương
12/04/2015 07:04:59
Fm
30/04/2023 04:04:38
238
0

1. [ G ] Giờ đây êm [ E7 ] ái nhất [ Am ] cả đời [ D ] con [ G ] tấm lòng khiêm [ Am ] cung ước [ C ] muốn hiến [ D ] dâng.
[ G ] Giờ đây êm [ E7 ] ái nhất [ Am ] cả đời [ D ] con. [ G ] Hết tình con [ Am ] xin kính [ D7 ] dâng xác [ G ] hồn.

ÐK: Ôi [ G7 ] Ma - ri - [ C ] a [ G ] này con thiết [ G7 ] tha tận [ C ] hiến cho [ D7 ] Mẹ hồn [ G ] xác tâm [ Em ] [ D ] ước [ D7 ] mong.
Ôi [ G7 ] Ma - ri - [ C ] a, [ G ] này con thiết [ G7 ] tha tận [ C ] hiến cho [ D7 ] Mẹ, chỉ [ G ] biết yêu [ Em ] Mẹ [ D ] hết [ G ] lòng.

2. [ G ] Từ đây con [ E7 ] muốn sống [ Am ] đời tận [ D ] hiến, [ G ] dứt đường lợi [ Am ] danh tránh [ C ] thói hư [ D ] hèn.
[ G ] Từ đây con [ E7 ] muốn sống [ Am ] đời tận [ D ] hiến, [ G ] thương người yêu [ Am ] Chúa mến [ D7 ] Mẹ hết lòng.

3. [ G ] Từ đây con [ E7 ] muốn sống [ Am ] trong tình [ D ] yêu, [ G ] quyết lòng khinh [ Am ] chê hết [ C ] các thú [ D ] vui.
[ G ] Từ đây con [ E7 ] muốn sống [ Am ] trong bình [ D ] yên, [ G ] mong ngày bay [ Am ] lên sống [ D7 ] bên Chúa Trời.

4. [ G ] Quỳ đây kêu [ E7 ] khấn thiết [ Am ] tha nài [ D ] van, [ G ] giúp lòng con [ Am ] luôn chí [ C ] khí sắt [ D ] son.
[ G ] Quỳ đây kêu [ E7 ] khấn thiết [ Am ] tha nài [ D ] van, [ G ] muôn vàn gian [ Am ] truân quyết [ D7 ] không biết [ G ] sờn.