Vũ Đức Hiệp

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.
05/05/2022 02:05:34
Gm
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương
21/04/2017 02:04:41
Fm
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương
12/04/2015 07:04:59
Fm
28/06/2021 07:06:43
319
0

ĐK: [D]Chúa là tình [F#m]yêu Người đã [Em]đến cứu thế [A7]giới khỏi [G]chốn lưu [Bm]đày.
[D]Chúa là tình [F#m]yêu Người đã [Em]thương ban Con [G]Một cho trần [Bm]thế. [D7]
Để [G]đem muôn ơn [Em]lành, để [A7]loan tin vui [D]mừng khắp thế [Bm]giới cho mọi [D]người,
Ngài đã [Em]chết trong đau [C#m]thương để ta [D7]sống bình [D]an.

1. [Bm]Còn tình yêu nào cao vời [A]vợi bằng tình [G]Chúa đã thương [D]ta.
[Bm]Dù rằng đất [B7]trời mãi đổi [Em]thay nhưng tình [C#m]Chúa vẫn yêu ta [A7]đến muôn muôn [D]đời.

2. Người hằng mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau.
Để tình yêu Người mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.