Hùng Lân - Nam Hoa

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

1. Tôi chúc tụng [ Am ] Chúa trong mọi [ Dm ] lúc, miệng [ C ] tôi luôn ngợi khen [ F ] Người. Trong [ Am ] Chúa hồn tôi hãnh [ Dm ] diện, bạn nghèo hãy [ Bb ] nghe và [ C ] hãy mừng [ Dm ] vui.

ĐK: Các [ F ] bạn hãy nếm và [ Bb ] xem cho [ Gm ] biết Chúa [ C ] thiện hảo [ F ] thay, phúc cho [ Am7 ] ai tìm nương tựa [ Dm ] Người.

2. Bạn hãy cùng [ Am ] tôi ca ngợi [ Dm ] Chúa, cùng [ C ] nhau tán tạ Danh [ F ] Người. Tôi [ Am ] khấn cầu Chúa chí [ Dm ] từ, Chúa đã thương [ Bb ] nghe che [ C ] chở đời [ Dm ] tôi.

3. Hãy hướng về [ Am ] Chúa vui mừng [ Dm ] lên, bạn [ C ] không hổ ngươi bẻ [ F ] mặt. Chúa [ Am ] cứu người trong khổ [ Dm ] sầu, thoát mọi lo [ Bb ] âu trong [ C ] cảnh bể [ Dm ] dâu.