Hùng Lân - Nam Hoa

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
08/04/2020 06:04:31
1553
0

1. [G]Ðoàn con đến [Am]đây dâng [Am]lời ước [D]nguyện, [G]ngày đêm mến [Bm]Cha cho [Am]trọn khối tình [D]con. [G]Ðược yêu mến [Am]Cha bao [C]là êm [D]đềm. [G]Hồn con sướng [Bm]vui, tháng [D7]năm hết ưu [G]phiền.

ÐK: Kính dâng Cha tình [Bm]yêu chúng [G]con, vững tin [Em]Cha niềm [Bm]tin [Am]sắt [G]son. [D]Ðem hết tâm [C]hồn dẫn [D7]dắt chiên lạc [G]đường [Bm]về cùng [Em]Cha hưởng [D7]bao mối tình [G]thương. Kính dâng Cha tình [Bm]yêu chúng [G]con, vững tin [Em]Cha niềm [Em]tin [Am]sắt [Gm]son. [D]Cho đến khi [C]nào ly [D7]thoát khỏi cõi [G]đời. [Bm]Về cùng [Em]Cha hưởng [D7]vinh phúc trên [G]trời.

2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần, giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên, và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền