Hùng Lân - Nam Hoa

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
13/11/2021 03:11:38
822
0

ĐK : Từ vực [ Am ] sâu con kêu [ C ] cầu lên [ Am ] Chúa, nguyện [ C ] Chúa xin hãy lắng [ E7 ] nghe lời kêu [ Am ] khấn, chớ chấp tội nhưng xót [ G ] thương hồn con Chúa [ E ] ơi [ E7 ] __.
Này hồn [ Am ] con luôn hy [ C ] vọng nơi [ Am ] Chúa, nguyện xin [ C ] Chúa hãy đoái [ E7 ] thương lời than [ Am ] khóc, tiếng khấn [ Am ] cầu, vang khắp [ C ] ngục hình [ E7 ] bao xót [ Am ] xa.

1. Ôi lạy [ F ] Chúa, nếu chấp [ Em ] tội con [ Am ] đây, dương gian [ F ] kia nào ai đứng [ E ] vững [ E7 ] , Chúa nhân [ Am ] từ xin đoái [ C ] thương đoàn [ Dm ] con đang khóc [ E7 ] than trong chốn u [ Am ] sầu.

2. Linh hồn [ F ] con đang đắm [ Em ] chìm điêu [ Am ] linh, xin thương [ F ] khoan hồng muôn tội [ E ] lỗi [ E7 ] , chốn luyện [ Am ] hình bao tháng [ C ] năm đợi [ Dm ] trông, xin Chúa [ E7 ] thương tha thứ khoan [ Am ] hồng.