Duy Thiên

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Từ vực sâu con kêu lên Chúa, nguyện Chúa xin hãy lắng nghe lời kêu khấn, chớ chấp tội nhưng xót thương hồn con Chúa ơi.
13/11/2021 03:11:38
Am
Dâng lên ngai uy linh bánh miến và rượu nho khiết tinh. Dâng lên bao hy sinh, xác với hồn và muôn tâm tình.
03/08/2021 03:08:43
F
Trời đêm u tối con ngước trông lên trời: Nai khát mong về nguồn tìm đến suối nước trong. Hồn con mong Chúa bao tháng năm mỏi mòn.
10/07/2021 03:07:23
F
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh
28/06/2021 07:06:00
Gm
Xin cảm tạ hồng ân Cha ban. Vì thương mến từ muôn ngàn đời. Đem Tin Mừng về gieo nơi nơi, cho muôn dân kết đoàn sống vui.
26/06/2021 09:06:03
C
Mùa đông nay lại về và Giáng Sinh lại đến. Cho em nhớ chuyện
30/12/2017 05:12:11
C
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn.
14/09/2015 01:09:21
f
Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào
12/04/2015 07:04:54
Cm
29/07/2021 07:07:29
196
0

1. Con [Dm]cái muôn phương chân [D7]thành hiệp [Gm]dâng trên bàn [A]thánh. Đây [Dm]bánh thơm, đây rượu [Gm]ngon và [A7]đây thân xác linh [Dm]hồn.

ĐK: [D]Xin Cha nhân [Em7]ái chấp [A9]nhận của lễ kiết [D]tinh. [Em]Dâng trong tâm [Asus4]tình chờ [A]đón phúc ân thiên [D]đình.

2. Xin tiến dâng cả tâm tình buồn vui trong cuộc sống. Chung kết nên bao lời kinh nhẹ bay như khói hương nồng.

3. Dâng Chúa hương hoa nương đồng và công lao người thế. Gieo xót xa như vào đông, gặt vui như lúc xuân về.