Vinh Hạnh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Kìa ai dong duổi đường gió bụi. Gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai. Về đây quên lãng những ngày truân chuyên.
20/06/2021 09:06:53
D
Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa
18/05/2019 06:05:17
G
Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh Mẹ Thiên Chúa hiển vinh. Mẹ Thiên Chúa uy quyền. Cửa rộng mở nơi cung điện thiên quốc. Niềm tin tưởng, niềm hoan hỉ thiên đình.
09/04/2015 10:04:30
Am
03/08/2021 03:08:34
319
0

Đáp: [D]Hướng tâm hồn [A]lên, con hướng tâm hồn [G]lên, hướng [A]hồn lên tới [D]Chúa.

1. Xin dạy con cho [A]con biết [D]đường lối [F#m]Ngài. Xin chỉ cho [Em]con lối đi của [Bm]Ngài.
Xin dẫn con [A]đi trên đường chân lý. Ngài là Cứu [Em]Chúa xin [A]dẫn con [D]đi.

2. Chúa là Đấng [A]Tháng chính [D]trực nhân [F#m]từ, Dẫn tội nhân [Em]kia sống theo chính [Bm]lộ.
Với kẻ khiêm [A]cung chỉ đường công chính. Nầy đường lối [Em]Chúa dẫn [A]tới vinh [D]quang.

3. Lối đường của [A]Chúa tín [D]thành chân [F#m]thật. Tin tưởng ở [Em]Chúa sống luôn thân [Bm]mật.
Những kẻ luôn [A]luôn kính sợ Thiên Chúa. Nầy Người kết [Em]ước cuộc [A]sống vươn [D]cao.