Đức Dũng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Vì lời mời gọi Cha ơi, Muôn con cái quay vè với Cha. Đuốc Tin Mừng sáng soi đường triệu trái tim chung niềm vui. Đuốc Tin Mừng sáng soi đường
09/12/2023 07:12:14
E
Có nhau ta đưa nhau vào đời, với nhau môi ta chung nụ cười. Nắng xuân đang lên trên đường xa, bước chân say sưa trong trời hoa,
19/07/2021 07:07:34
D
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi! Chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa.
14/07/2021 07:07:29
A

ĐK: Chén chúc [ Am ] tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki - tô.

1. Biết lấy [ C ] chi mà đền [ E7 ] đáp Chúa bây [ Am ] giờ, vì mọi ơn [ F ] lành mà Ngài [ G ] đã thương ban [ C ] cho [ E ] ___. Tôi xin nâng [ Am ] chén mừng [ F ] ơn cứu [ G ] độ___ [ G7 ] ___, và kêu [ C ] cầu Thánh [ Em ] Danh Đức [ Am ] Chúa.

2. Đối với [ C ] Ngài thật đắt [ E7 ] giá, thật diệu [ Am ] kỳ, vì mạng sống [ F ] của người trung [ G ] hiếu đã dâng [ C ] trao [ E ] ___. Này người tôi [ Am ] tớ là [ F ] con của nữ [ G ] tỳ___ [ G7 ] ___, Ngài tháo [ C ] cởi xích [ Em ] xiềng buộc [ Am ] tôi.

3. Tôi sẽ [ C ] dâng ngàn của [ E7 ] lễ tạ ơn [ Am ] Người, và hằng kêu [ F ] cầu cùng danh [ G ] thánh Vua muôn [ C ] vua [ E ] ___. Trọn đời xin [ Am ] giữ lời [ F ] đã khấn [ G ] nguyện___ [ G7 ] ___, cùng Chúa [ C ] Trời trước [ Em ] mặt muôn [ Am ] dân.