Thiên Lý

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ, tha thứ lỗi tội cho con. Ôi thật hạnh phúc người được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tuy người phạm lỗi vẫn luôn luôn được che đậy. Cũng thật hạnh phúc cho người Chúa chẳng phiền trách lỗi lầm.
15/07/2024 01:07:21
C
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con
09/07/2024 03:07:43
F
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa. Với hết thẩy muôn nước hãy chúc tụng Chúa.
08/07/2024 02:07:52
C
Dâng lên Chúa của lễ tinh tuyền với những ước nguyện chân thành Chúa ơi! Dâng lên Ngài này bánh tinh nguyên đây ly trượu thắm nồng tình yêu. Xin dâng lên tòa cao hiển vinh đây con tim chứa chan tâm tình
04/07/2024 03:07:43
Em
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Chúa vì Ngài đã nghe lời miệng con. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa
02/07/2024 03:07:53
G
Lạy Chúa, con hằng tìm nương nhờ Chúa, xin Chúa đừng để con hổ ngươi. Nhưng theo đức công minh Ngài, xin cứu nguy và giải thoát. Xin ghé tai về bên con và giải cứu, xin đoái thương và giải cứu.
01/07/2024 03:07:34
C
Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống. Luật pháp Chúa toàn thiện, làm sức mạnh tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định phá ngu kẻ dốt.
30/06/2024 05:06:20
C
Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân. Nào ta hãy ca mừng, mừng khen Thiên Chúa đất trời. Địa cầu ơi hãy hát lên, ca vang bài ca mới. Hát khen mừng Chúa, chúc tụng Danh Người.
28/06/2024 05:06:44
F
Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
11/04/2024 03:04:48
Bm
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
11/04/2024 01:04:59
A
09/07/2024 03:07:00
17
0

[ F ] Thánh [ C ] Tâm Giê - [ F ] su! Hãy thống trị khắp muôn [ C ] phương. [ F ] Thánh [ C7 ] Tâm Giê - [ F ] su! [ Bb ] con tín [ C ] nhiệm lòng [ F ] Người yêu [ C ] thương. [ F ] Thánh [ C ] Tâm Giê - [ F ] su! Con hy vọng Chúa đưa [ C ] lên Thiên [ F ] Đàng.