Thiên Lý

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa này con xin đến để thực thi Ý Ngài. Con trông đợi Chúa, hết lòng con trông cậy vào Chúa mà thôi. Ngài nghiêng mình bên con
28/08/2023 03:08:51
Dm
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Con cái Chúa hãy một lòng hiệp dâng kính Chúa. Dâng Chúa vinh quang quyền lực
27/08/2023 01:08:46
Dm
hầy đã yêu con hơn cả mạng sống. Thầy đã yêu như Cha Thầy yêu thương. Có tình nào cao lớn hơn tình người vì yêu đã hiến thân
23/08/2023 07:08:54
Dm
Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang trong đại hội. Bởi Chúa nên lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ giữ trọn những lời khấn hứa
21/08/2023 03:08:44
Dm
Ôi lạy Chúa! Xin tạo cho con một quả tim trong sạch. Lạy Chúa! Nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xin xóa đi tội con theo lượng cả đức nhân từ
15/08/2023 02:08:24
Dm
Có người được Chúa sai đến người ấy tên là Gio - an, ông đến như một chứng nhân để làm chứng sự sáng. Ông không phải là sự sáng
04/08/2023 03:08:23
Dm
Lay Chúa xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. Tâm con không tự đắc và mất con chẳng kiêu căng liếc nhìn cao. Con cũng không suy tư cũng chẳng nghĩ những việc quá vĩ đại kia
16/07/2023 04:07:54
Dm
Mến Chúa điều răn kính tin ai ơi một lòng trung tín. Mến Chúa điều răn tối cao ai ơi hết lòng ghi sâu. Vì chưng Thiên Chúa trên trời là đấng uy quyền Ngài rất nhân hiền hằng mến thương ta.
15/07/2023 01:07:35
Dm
Muôn vinh hiển xin dâng lên Ngài dâng về Đức Chúa toàn năng. Hãy hát lên mừng Chúa một bài thánh ca cảm tạ tất cả chư dân thế giới
13/07/2023 02:07:04
Dm
Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chăn dắt tôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh Người thả tôi nằm nghỉ
12/07/2023 02:07:32
Dm
10/04/2015 11:04:33
1882
0

ĐK: Trên đường [ A ] Em-Mau, hai người lữ khách bước [ E ] đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân [ A ] buồn đường dài.
[ F#m ] Này [ Bm ] Ngài [ C#m ] tiến đến,___ [ F#m ] về Em-mau tiến bước [ Bm ] theo ngay bên. Họ không [ G ] trông ai, [ E7 ] người lữ khách đó chính là [ A ] Ngài.

1. [ F#m ] Biết mấy lúc chúng [ Bm ] ta đi trong cuộc [ E ] sống [ D ] mọi [ A ] ngày [ F#7 ] đã gặp [ Bm ] Ngài nhưng [ E ] chẳng biết [ A ] Ngài.
Ấy những lúc mắt [ Bm ] ta không trông không [ E ] thấy [ D ] được [ A ] Ngài: [ D ] Trong [ E ] những [ F#m ] kẻ nghèo [ E ] đói.

2. [ F#m ] Có những phút thảnh [ Bm ] thơi rong chơi ta [ E ] đã [ D ] gặp [ A ] Ngài [ F#7 ] trên vỉa [ Bm ] hè nhưng [ E ] chẳng biết [ A ] Ngài.
Ấy những lúc chúng [ Bm ] tta vô tâm không [ E ] để [ D ] ý [ A ] Ngài: [ D ] Người [ E ] ăn [ F#m ] xin hèn [ E ] yếu.

3. [ F#m ] Có những buổi sát [ Bm ] vai nhanh chân ta [ E ] bước [ D ] bên [ A ] Ngài [ F#7 ] trên đường [ Bm ] về nhưng [ E ] chẳng biết [ A ] Ngài.
Ấy những lúc chúng [ Bm ] tta vô tâm không [ E ] để [ D ] ý [ A ] Ngài: [ D ] Người [ E ] lao [ F#m ] công cùng [ E ] đi.

4. [ F#m ] Có những buổi nắng [ Bm ] phai rong chơi ta [ E ] đã [ D ] gặp [ A ] Ngài [ F#7 ] khắp phố [ Bm ] phường nhưng [ E ] chẳng biết [ A ] Ngài.
Ấy những lúc chúng [ Bm ] tta vô tâm không [ E ] để [ D ] ý [ A ] Ngài: [ D ] Người [ E ] phu [ F#m ] xe gầy [ E ] vai.