Thiên Lý

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Bỏ Thầy con đi theo ai nào con biết cậy ai? Lúc màn đêm buông lơi giữa đơn côi tìm nương tựa ai? Lạy Thầy con xin đi theo từng bước chân Thầy đi
28/11/2023 03:11:57
Dm
Ai nghe lời giáo hóa của Cha Ta thì đến với Ta. Vì chẳng ai thấy Cha trừ một Đấng đã bởi Thiên Chúa mà ra. Người là chính Con một là Người Con duy nhất
25/11/2023 01:11:10
Am
Con thầm nhủ rằng: Nếu được chạm vào áo Chúa. Chỉ chạm vào thôi thì con sẽ được lành bệnh. Con hằng tin tưởng tìm nơi nương tựa bên Chúa
21/11/2023 06:11:12
Bb
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con
21/11/2023 04:11:12
F
Người là ai? Ôi Người là ai? Người là ai mà khiến gió lặng như tờ? Biển sóng cũng êm ru nghe lệnh Người phán. Người là Chúa dũng lực quyền uy.
21/11/2023 03:11:22
C
Lạy Chúa thiện hảo thay việc khen ngợi Thiên Chúa. Thiện hảo thay việc khen ngợi Thiên Chúa, với đàn ca Danh Ngài ôi Đấng Tối Cao. Hầu để loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm
20/11/2023 04:11:17
F
Thiên Chúa khoan nhân Đấng luôn vị tha tùnh yêu Chúa thật quá bao la. Trần gian tội lỗi chồng chất Chúa nhân từ Người vẫn thứ tha.
20/11/2023 03:11:40
Am
Đau khổ và sự chết đã rắc gieo trong nhân loại. Cũng chỉ vì tổ tiên xưa cả lòng phản nghịch Chúa. Chúa nhân hậu và khoan dung đã sai xuống người Con
17/11/2023 08:11:34
Em
Chúa biểu dương sức mạnh và uy quyền qua lời giảng thuyết. Người giảng dạy người ta tựa như Đấng đẩy những uy quyền. Khiến quỷ sứ Sa - tan cùng thần dữ cũng phải run sợ
17/11/2023 04:11:42
D
Chúa gọi môn sinh bỏ chài lưới đi với Người Tức thì họ đã bỏ nghề bước đi theo Người. Lên đường làm nhân chứng và loan báo Tin Mừng
17/11/2023 03:11:23
Bb

ĐK. Những ân [ Dm ] tình Chúa [ A7 ] dành cho [ Dm ] con quá dư [ Edim ] đầy [ Dm ] không [ A7 ] còn chi [ Dm ] hơn. Biết lấy [ Dm ] chi cảm [ C ] mến thánh ân [ F ] không bờ [ Gm ] bến Chúa thương [ Edim ] ban xuống [ C#dim7 ] trên phận [ A7 ] hèn.
Những ân [ Dm ] tình xuống [ A7 ] từ trên [ Dm ] cao đến muôn [ Edim ] đời [ Dm ] không [ A7 ] hề hư [ Dm ] hao. Dẫu tim [ Gm ] con mềm [ C ] yếu dễ phai [ F ] như màu [ Gm ] áo Đấng yêu [ Edim ] thương vẫn [ A7 ] luôn ngọt [ Dm ] ngào.

1. Đời con [ Dm ] luôn [ D7 ] thắm [ Gm ] tươi nhờ tình [ C ] yêu ngày đêm dưỡng [ F ] nuôi, hồn trào [ Bb ] dâng ngàn muôn tâm [ E7 ] tình chơi [ A ] vơi.
Nép trong [ Dm ] cánh [ F#dim7 ] tay [ Gm ] Ngài con hạnh [ C ] phúc ngây ngất không [ F ] ngơi ôi tình [ Gm ] Chúa êm như khúc [ A7 ] ca tuyệt [ Dm ] vời.

2. Rộn ràng [ Dm ] như [ D7 ] suối [ Gm ] mơ lòng con [ C ] dâng ngập bao ý [ F ] thơ vì Ngài [ Bb ] thương chọn con lúc [ E7 ] còn xa [ A ] xưa.
Bước đi [ Dm ] giữa [ F#dim7 ] muôn [ Gm ] người đem lòng [ C ] mến tô thắm môi [ F ] cười đem tình [ Gm ] Chúa thương yêu thứ [ A7 ] tha vào [ Dm ] đời.

3. Từng theo [ Dm ] mỗi [ D7 ] bước [ Gm ] chân, Ngài gọi [ C ] con bạn [ F ] thân rất thân, dìu con [ Bb ] trên ngàn muôn nẻo [ E7 ] đường nhân [ A ] gian.
Chính Ngài [ Dm ] mở [ F#dim7 ] môi [ Gm ] con cho miệng [ C ] thốt lên những khôn [ F ] ngoan, Tin mừng [ Gm ] Chúa đơm hoa khắp [ A7 ] trên địa [ Dm ] đàng.

4. Trọn đời [ Dm ] con [ D7 ] ước [ Gm ] ao, thành lời [ C ] ca ngợi Đấng Tối [ F ] Cao đền tạ [ Bb ] muôn hồng ân biển [ E7 ] trời thâm [ A ] sâu.
Dẫu đời [ Dm ] lắm [ F#dim7 ] chông [ Gm ] gai xin lòng [ C ] sắt son mãi không [ F ] phai xin cùng [ Gm ] bước theo chân Chúa [ A7 ] trên đường [ Dm ] dài.