Thiên Lý

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
23/07/2024 04:07:33
Dm
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Người hiền dức hãy hân hoan mừng trong Chúa. Ngợi ca là việc của những kẻ lòng ngay. Thật vinh phúc quốc gia được chọn, và hạnh phúc thay dân tộc
23/07/2024 03:07:58
Bb
Người hiển đức hãy vui mừng lên trong Chúa. Ca ngợi Người là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng Người trong ngàn vạn tiếng cầm ca.
23/07/2024 03:07:02
D
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Và đừng cứng lòng, các bạn chớ cứng lòng. Hãy reo vang, hãy mừng reo Thiên Chúa. Hoan hô Đá Tảng cứu độ muôn dân ta. Mau ra quỳ trước thiên nhan và ca khen.
22/07/2024 02:07:14
D
Lạy Chúa! Khi con kêu cầu lên Chúa, Chúa đã nhậm lời con. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng vì Chúa đã nghe lời miệng con kêu xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa.
21/07/2024 02:07:55
Am
Lạy Chúa ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Ngài. Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính. Cõi lòng giữ trong sạch, suy nghĩ những điều lành ngay. Lưỡi không bịa lời
20/07/2024 03:07:55
G
Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Lạy Chúa con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi Chúa.
19/07/2024 02:07:31
Bb
Toàn thể đất nước hãy reo mừng reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước lên tiếng reo, hãy reo mừng Chúa. Hãy ca ngợi vinh quang Danh Người, kính dâng lời ngợi khen hiển vinh.
18/07/2024 03:07:13
F
Xin bảo toàn con thân lạy Chúa vì con tìm tựa nương Chúa. Con thưa cùng với Chúa rằng: Chúa là Chúa tể của con, Chúa là gia nghiệp đời con và là phần chén của con Ngài nắm giữ vận mạng của con.
17/07/2024 02:07:32
Gm
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con đang khao khát Ngài. Ôi lạy Chúa Chúa là Thiên Chúa của con. Con thao thức đêm ngày mòn mỏi tìm Chúa. Hồn khát khao vô bờ, thể xác con vẫn hằng đợi mong
16/07/2024 03:07:36
Em
06/10/2021 03:10:17
356
0

ĐK: [ D ] Có hạt rơi xuống [ F#m ] đất tốt, [ C ] có hạt rơi xuống [ F#m ] đất tốt và sinh [ Bm ] hoa kết [ D ] trái.

1. Mảnh đất hồn [ C ] con không sỏi [ F#m ] đá. Mảnh đất hồn [ D ] con tẩy trừ đam [ C ] mê.
Mảnh đất hồn [ C ] con đón nhận lời [ F#m ] Chúa. Mảnh đất hồn [ D ] con sống [ A ] với lời [ D ] Ngài.

2. [ D ] Con giữ chân bước [ Bm ] xa mọi [ D ] đường gian [ D ] ác, để con nắm [ C ] giữ lời [ A ] dạy của [ D ] Ngài.