Kim Ân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

ĐK: [F]Lạy Thiên Chúa chúng [C]con lạ lùng [Dm]thay Danh [C]Ngài khắp cõi [F]trời.

1. [F]Kìa cõi trời cao [C]xanh tay [F]Chúa tác thành, thì [Dm]loài người là [Gm]chi mà [F]Chúa Trời yêu [C]thương.

2. [F]Từ muôn miệng thơ [C]nhi vang [F]khúc ca ngợi, và [Dm]tầng trời hòa [Gm]ca lời [F]tán tụng Gia - [C]vê.

3. [F]Vầng trăng và muôn [C]sao thác [F]núi sông hồ, bầu [Dm]trời và biển [Gm]khơi cùng [F]tán tụng Gia - [C]vê.

4. [F]Kìa muôn loài chim [C]muông hoa [F]trái thơm lừng, và [Dm]tặng vật Ngài [Gm]ban: [F]tình Chúa thật vô [C]biên.