Trần Định

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến dâng trọn đời.
16/06/2021 05:06:17
A
Rất xa khơi, sao trời khi chưa sáng ngời, vũ hoàn còn u tối, núi đồi còn chưa thắm mầu Người đã gọi tên tôi trong miền mờ mịt hư vô
14/06/2021 05:06:46
Am

ĐK: Trời [Gm]cao ngàn sao đêm lấp [Bb]lánh, sáng danh Đấng Thiên Sai sinh [D]thành.
Hợp [Cm]cùng Hài Nhi trong đêm [D]thánh, tiến [B]dâng, tiến dâng Cha lễ [G]này.
Vinh danh Vua đất [Em]trời ngàn đời và ngàn [Bm]nơi. Sáng danh Vua Giê - [C]su, sáng danh [D]Vua Tình [G]Yêu.

1. [G]Xin dâng Cha lễ vật này hương hoa lao [Bm]công lúa thơm anh nông [C]dân sống vui [D]trong hồng [G]ân.

2. Xin dâng Cha lễ vật này hương hoa lao công trái nho bao anh em kết liên trong tình yêu.

3. Xin dâng Cha lễ vật này bao nhiêu lao công tháng năm luôn trông mong sống vui trong lòng Cha.