Phan Mạnh Quỳnh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một loài hoa Thiên Chúa đã ban cho loài người,
17/05/2017 07:05:17
G
Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời.
15/02/2017 06:02:01
Em

ĐK: Xin cho chúng [ F ] con sớm được no [ Dm ] phỉ ân tình của [ Bb ] Chúa, [ Gm ] để [ C ] chúng [ Bb ] con [ Am ] luôn mừng [ C7 ] rỡ hân [ F ] hoan.

1. Xin dạy chúng [ Dm ] con biết đếm ngày [ Am ] giờ để chúng con [ C7 ] luyện được lòng trí khôn [ F ] ngoan. Lạy [ Gm ] Chúa, xin hãy trở [ C ] lại, sao Chúa còn [ Bb ] để cho tới bao [ Am ] giờ? [ Dm ] Xin tỏ lòng thương [ Bbm ] xót đến bầy tôi [ C7 ] tớ của [ F ] Ngài.

2. Cho lòng chúng [ Dm ] con no say tình [ Am ] Ngài để chúng con [ C7 ] trọn đời mừng rỡ hân [ F ] hoan. Nguyện [ Gm ] xin ban xuống vui [ C ] mừng thay thế những [ Bb ] ngày Ngài bắt nếm [ Am ] nhục. [ Dm ] Thay đổi lại bao [ Bbm ] năm chúng con mục [ C7 ] kích nạn [ F ] tai.

3. Cho bầy tớ [ Dm ] luôn thấy sưj nghiệp [ Am ] Ngài và cháu con [ C7 ] họ được nhìn thấy vinh [ F ] quang. Và [ Gm ] xin cho chúng con [ C ] được vui hưởng ân [ Bb ] sủng của Chúa chúng [ Am ] con. [ Dm ] Xin Ngài hằng củng [ Bbm ] cố gia nghiệp con [ C7 ] đã làm [ F ] ra.