Phan Mạnh Quỳnh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một loài hoa Thiên Chúa đã ban cho loài người,
17/05/2017 07:05:17
G
Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời.
15/02/2017 06:02:01
Em

ĐK: Giờ [F]đây chúng [A7]con ra [Dm]về giã [C]từ thánh đường yêu [F]dấu. [F7]Nhưng có Chúa trong [Bb]con,
con đem [Am]Chúa đến cho mọi [Gm]nơi, con đem [C7]Chúa đền cho muôn [F]người.
Đem Tin Mừng về cho thế [Am]giới con [D7]mơ ước hôm [Gm]nay khắp muôn [Bb]loài thắm [C7]nhuần ơn [F]trời.

1. Xin lời [Bb]Ngài đã dạy [Dm]con và [C7]xin Máu Thịt [F]Ngài nên nguồn sống nuôi [G]con. [Dm]
Ngài muốn [G7]con đến trong cuộc [C]đời thì [Gm]con nguyện được [C7]sống cho Người mà [F]thôi.

2. Đây lời Ngài đã dạy con hãy đi để loan truyền Tin Mừng đến nơi nơi.
Hãy sớt chia với nhau vui buồn dựng xây đời bác ái mỗi ngày đẹp tươi.