An Di

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con đến dâng Mẹ đoá hoa lòng này lạy Mẹ đoàn con dâng tiến. Xin Mẹ, xin Mẹ thánh hiến ôi lạy Mẹ ấp ủ con liên.
11/10/2021 07:10:33
D

ÐK: Lạy [ G ] Chúa chúng con [ Em ] về từ bốn phương [ G ] trời. [ D7 ] Lạy [ G ] Chúa chúng con [ G7 ] về từ khắp thôn [ C ] làng
Cùng với [ Em ] lớp sóng [ D7 ] người hành [ G ] hương về nhà [ E7 ] Chúa [ Am ] đi, về nhà [ D7 ] Chúa [ G ] đi. [ G7 ]

1. Hành [ C ] trang con mang theo đầy đau [ Em ] buồn của thế [ G ] giới. [ B7 ]
Hành [ Em ] trang con mang theo trào căm [ Am7 ] hờn của dân [ D ] nghèo [ E7 ]
Về [ Am ] đây xin dâng Cha trong lo [ F ] âu
Ðưa hai [ Am ] tay muốn chung [ A7 ] xây thế giới [ D ] mới.

2. Hành [ C ] trang con mang theo là tin [ G ] mừng cho thế giới. Hành [ Em ] trang con mang theo là khắc [ A7 ] khoải của tâm [ D ] hồn
Về [ Am ] đây xin dâng Cha bao hăng [ F ] say. Ðưa hai [ Am ] tay quyết chung [ D ] xây thê giới [ D7 ] mới.

3. Hành trang con mang theo cuộc nổi loạn của người trẻ. Hành trang con mang theo niềm lo sợ của lớp già
Về đây xin dâng Cha trong lo âu. Ðưa hai tay muốn chung xây thế giới mới.

4. Hành trang con mang theo này tâm lòng đòi chia sẻ. Hành trang con mang theo này sức mạnh tìm gắn hàn
Về đây xin dâng Cha trong lo âu. Ðưa hai tay quyết chung xây thế giới mới.

5. Hành trang con mang theo này khát vọng tìm chân lý. Hành trang con mang theo mọi xây dựng tìm công bằng
Về đây xin dâng Cha trong lo âu. Ðưa hai tay quyết chung xây thế giới mới.