An Di

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con đến dâng Mẹ đoá hoa lòng này lạy Mẹ đoàn con dâng tiến. Xin Mẹ, xin Mẹ thánh hiến ôi lạy Mẹ ấp ủ con liên.
11/10/2021 07:10:33
D
20/11/2023 03:11:59
145
0

1. Nay con [ Am ] về, về [ F ] bên Thánh Tâm Giê - [ Am ] su [ A7 ] ___. Nguồn tình [ Dm ] yêu, nguồn [ G ] tình yêu tuyệt [ C ] đối [ A7 ] ___. Tình Chúa thương [ Dm ] con ngàn [ E7 ] năm chẳng phai [ Am ] nhòa [ A7 ] ___. Nay con [ Dm ] về, về [ F ] bên Thánh Tâm yêu [ E7 ] thương. [ Am ] ___ Là nguồn bình [ G ] an, nguồn [ E7 ] hạnh phúc mãi êm [ Am ] đềm.

ĐK: Nay con về, về bên Thánh Tâm Giê - [ Bm ] su___ [ F#m ] ___. Với một niềm [ E7 ] tin, một [ A ] niềm tin phó [ F#m ] thác [ E7 ] . Bao nhiêu tâm [ A ] tình dệt nên khúc ca tri [ Bm ] ân___ [ E ] ___. Xin dâng lên [ E7 ] Ngài một [ A ] đời con [ E7 ] yêu mến [ A ] hoài.

2. Xin dâng [ Am ] Ngài đời [ F ] con biết bao gian [ Am ] nan [ A7 ] ___. Đường trần [ Dm ] gian ngập [ G ] tràn bao sầu [ C ] đắng [ A7 ] ___. Chỉ biết trông [ Dm ] lên nguồn [ E7 ] an ủi nơi [ Am ] Ngài [ A7 ] ___. Dâng lên [ Dm ] Ngài tình [ F ] con dẫu hay phôi [ E7 ] phai. [ Am ] ___ Được Ngài dủ [ G ] thương đường [ E7 ] đời con hết long [ Am ] đong.