An Di

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con đến dâng Mẹ đoá hoa lòng này lạy Mẹ đoàn con dâng tiến. Xin Mẹ, xin Mẹ thánh hiến ôi lạy Mẹ ấp ủ con liên.
11/10/2021 07:10:33
D
01/09/2021 07:09:37
235
0

1. Lễ [F]xong ra về là [Am]chính lúc [Gm]ta khởi [C]đầu thánh [Dm]lễ cuộc [C]đời.
Niềm [Gm]tin đem về gieo [Bb]rắc môi [F]trường ta [C]sống cho [Bb]muôn người muôn [C]nơi.
Truyền [F]rao công bình bác [Am]ái thắm [Gm]như hoa [C]tươi nở trong cuộc đời.
Đời [Gm]ta sẽ là gương [Bb]chiếu Tin Mừng đem [C]tới chúng nhân giữa [F]đời.

2. Lễ [F]xong ra về là [Am]chính lúc [Gm]ta khởi [C]đầu thánh [Dm]lễ cuộc [C]đời.
Đời [Gm]ta đau buồn vui [Bb]sướng vẫn [F]một niềm [C]tin mến [Bb]yêu chẳng hề [C]vơi.
Niềm [F]tin như đèn soi [Am]chiếu ánh [Gm]quang rạng [C]ngời đến cho muôn người.
Nhìn [Gm]thấy Chúa là tình [Bb]yêu ơn Người cứu [C]rỗi vẫn luôn kêu [F]mời.

ĐK: Chúa chí [F]ái xin [Gm]đổ cho con tình [C]yêu Ngài, xin ban [C]ơn trung [F]tín mến yêu chẳng [C]phai.
Xin theo [F]con nâng [Gm]đỡ con trong [C]suốt đời sống, xứng [C]đáng nhân [F]chứng đức tin mọi nơi.