An Di

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con đến dâng Mẹ đoá hoa lòng này lạy Mẹ đoàn con dâng tiến. Xin Mẹ, xin Mẹ thánh hiến ôi lạy Mẹ ấp ủ con liên.
11/10/2021 07:10:33
Dm
14/04/2015 01:04:40
2704
0

1. Nơi vực [ Bm ] sâu, một người tội [ Em ] lỗi vươn tới, ngọn nguồn ánh [ A ] sáng yêu thương hòa chan hòa, nguyện xin Chúa [ D ] thứ tha cho. [ F#7 ] Trên đỉnh [ Bm ] cao, một người đạo [ Em ] đức quay xuống, tự hào với [ A ] những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám [ D ] dỗ cheo leo. [ F#7 ]

ĐK 1 : Mặt trời vẫn [ Bm ] sáng soi cho hai thân phận, dù là phía [ Em ] cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn [ A ] sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót [ D ] vót cao xanh. [ F#7 ] Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.

2. Con nhận [ Bm ] ra, khi con tự [ Em ] thấy con sống thật là rất [ A ] tốt không chê vào đâu được, thì con đã [ D ] quá kiêu căng. [ F#7 ] Con quay [ Bm ] xuống, những người tội [ Em ] lỗi xa ngã, nặng lòng xét [ A ] đoán chi li về bao điều, lại thêm ánh [ D ] mắt khinh chê. [ F#7 ]

ĐK 2 : Nào ngờ chính [ Bm ] lúc con đang quay lưng lại,để mà cúi [ Em ] xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính [ A ] lúc con đang quay lưng lại mặt trời Chúa [ D ] sáng soi cho. [ F#7 ] Chính gương mặt tối tăm đi, còn đâu rạng rỡ.

Con xin hối [ G ] hận. xin được [ D ] Chúa [ F#7 ] thứ tha. Con xin ước [ G ] nguyện, luôn nhỏ [ D ] bé khiêm [ Cm ] hạ.