Quang Ánh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Sao sáng lung linh dọi về Phương Đông, để các vị vua vượt núi băng rừng. Tìm Chúa Hài Nhi thờ lạy bái kính. Tiến dâng Người những lễ vật hiển linh.
10/08/2021 04:08:20
Bb
Trời cao xin đổ sương, tầng mây hỡi mưa Đấng Công Bình mưa Vị Cứu Tinh. Đồng nương nay cằn khô mong chân Người lành gieo yêu thương. Bao nhiêu năm đợi chờ, luôn trông mong từng giờ
05/08/2021 04:08:33
C
01/04/2024 03:04:47
10
0

ĐK: Trong đêm thánh [ D ] này con biết dâng gì lên Chúa [ A ] đây? (biết dâng [ Em ] gì) Trong đêm thánh [ D ] này con biết dâng gì lên [ A7 ] Chúa [ D ] đây? ( [ G ] lên Ngài [ D ] đây?)

1. [ Dm ] Chỉ có tấm [ G ] lòng khiêm [ A7 ] nhường nhỏ [ Dm ] bé, [ G ] dâng lên Chúa Hài [ D ] Đồng thay [ G ] vàng ròng nhũ [ A7 ] hương. [ D ] Chỉ có tâm [ G ] tình đơn [ Em ] thành tha [ D ] thiết, [ A ] xin thay cho mộc [ F#m ] dược thượng [ A7 ] tiến Chúa đêm [ Dm ] đông.

2. [ Dm ] Này con đến bái [ G ] thờ, suy [ A7 ] phục, tôn [ Dm ] kính. [ G ] Đây Thiên Chúa giáng [ D ] trần nơi [ G ] đồng không tối [ A7 ] tăm. [ D ] Vì xót thương nhân [ G ] loại mê [ Em ] lầm tội [ D ] lỗi, [ A ] xuống thế gian chuộc [ F#m ] đời truyền [ A7 ] chân lý nơi [ Dm ] nơi.