Quang Ánh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Sao sáng lung linh dọi về Phương Đông, để các vị vua vượt núi băng rừng. Tìm Chúa Hài Nhi thờ lạy bái kính. Tiến dâng Người những lễ vật hiển linh.
10/08/2021 04:08:20
Bb
Trời cao xin đổ sương, tầng mây hỡi mưa Đấng Công Bình mưa Vị Cứu Tinh. Đồng nương nay cằn khô mong chân Người lành gieo yêu thương. Bao nhiêu năm đợi chờ, luôn trông mong từng giờ
05/08/2021 04:08:33
C

ĐK: [C]Chúa là Đấng từ bi và hay thương [Am]xót, chậm bất [G]bình và hết sức khoan [C]dung.

1. Linh hồn [G]tôi hãy chúc tụng [C]Chúa, con người [Dm]tôi hãy chúc tụng [G]Người.
Hồn tôi [Am]ơi hãy chúc tụng [Em]Chúa và chớ [G]quên ân huệ của [C]Người.

2. Chúa đã [G]thương tha thứ tội [C]lỗi, thương chữa [Dm]ngươi mất hết tật [G]nguyền.
Đã cho [Am]ngươi xác thân bên [Em]vững và mũ [G]ngươi ân sủng của [C]Người.

3. Như người [G]cha con cái nhỏ [C]lớn ban tình [Dm]thương mấy núi không [G]bằng.
Người yêu [Am]thương những ai thờ [Em]Chúa, hằng kính [G]yêu tôn sợ Danh [C]Người.