Quang Ánh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Sao sáng lung linh dọi về Phương Đông, để các vị vua vượt núi băng rừng. Tìm Chúa Hài Nhi thờ lạy bái kính. Tiến dâng Người những lễ vật hiển linh.
10/08/2021 04:08:20
Bb
Trời cao xin đổ sương, tầng mây hỡi mưa Đấng Công Bình mưa Vị Cứu Tinh. Đồng nương nay cằn khô mong chân Người lành gieo yêu thương. Bao nhiêu năm đợi chờ, luôn trông mong từng giờ
05/08/2021 04:08:33
C
09/09/2021 02:09:11
431
0

ĐK: Gio - [Bb]an tiền hô [Gm]nên con người công [F]chính của [Eb] Đức Ki - [F7][Bb].
Gio - an tiền [Gm]hô đi dọn [Bb]đường cho Chúa Ki - [F7][Bb].
Gio - an tiền [Gm]hô là ánh [Ab]sáng cho muôn dân sẵn [Gm]sàng [Eb].
Đón Chúa cứu [Bb]độ là Đức [F7]Giê - su Ki -   [Bb][Gm].

1. Tiếng người từ [Eb]trong hoang [C]địa vang [F]xa [Bb]hãy nắn [Gm]đường ngay [Eb]thẳng
[F7]Mau bạt đồi cho ngay [Bb]ngắn [Gm]đón Chúa ngự [F7]qua cứu độ chúng [Bb]ta.

2. Tiếng người từ [Eb]trong hoang [C]địa vang [F]xa [Bb]hãy hết [Gm]lòng ăn năn [Eb]tội
[F7]Mau xa lìa mọi tội [Bb]lỗi [Gm]đón Chúa ngự [F7]qua cứu độ chúng [Bb]ta.

3. Chính người là [Eb]tiên tri [C]thật khiêm [F]nhu [Bb]đã đến [Gm]làm chứng cho [Eb]đời
[F7]Cho muôn người nhận biết [Bb]Chúa [Gm]chính là [F7]nơi cứu độ chúng [Bb]ta.