Lan Thanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng lo sợ gì. Trên đồng cỏ xanh tươi, Người đặt tôi nghỉ ngơi. Và Người dẫn tôi đi, đi tới chỗ nước nguồn.
24/10/2021 06:10:51
C
Về đây hỡi người về đây, ta tiến vào cung điện Thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây ta tiến vào nơi Thánh Vua Trời. Về đây hỡi người về đây
13/09/2021 06:09:38
Bb

1. Phận người chênh [ Gm ] vênh vì luôn bị cám dỗ cám [ Bb ] dỗ bên [ Eb ] ngoài và cám dỗ bên [ D ] trong, cám dỗ nguy [ F ] nàn vì quy về chính [ Bb ] mình [ Dm ] ___. Dù nhiều phong [ Gm ] ba nhưng phận người cao [ Bb ] cả dù nhiều xấu [ Gm ] xa nhưng có thể vượt [ Cm ] qua bằng khôn ngoan lựa [ Dm ] chọn để sống cách tự [ Gm ] do.

[ G ] ĐK. Như Chúa Giê - [ Em ] su đã vượt lên chính [ D7 ] mình vượt qua mọi cám [ G ] dỗ vượt trên mọi thách [ D7 ] đố. [ G ] ___ Xin cho chúng [ G7 ] con lòng hăng say vươn [ Cm ] tới biết chọn Chúa mọi [ G ] nơi để [ D7 ] sống luôn đẹp [ G ] ngời.

2. Cuộc đời bon [ Gm ] chen tạo nên nhiều cám [ Bb ] dỗ, cám dỗ bạc [ Eb ] tiền và cám dỗ kiêu [ D ] căng, cám dỗ danh [ F ] vọng chạy theo đời sống [ Bb ] này [ Dm ] ___. Cuộc đời [ Gm ] qua mau có gì là bền [ Bb ] vững chỉ còn hiến [ Gm ] trao và biết sống vì [ Cm ] nhau là không phải nhạt [ Dm ] mầu hạnh phúc mãi ngàn [ Gm ] sau.

3. Một lòng tin [ Gm ] yêu và trông cậy vào [ Bb ] Chúa hãy biết quên [ Eb ] mình và sống rất khiêm [ D ] nhu, hãy biết cẩn [ F ] trọng dệt theo lời Chúa [ Bb ] dạy [ Dm ] ___, đừng tìm hư [ Gm ] danh nhưng thật lòng xa [ Bb ] lánh, đừng để thú [ Gm ] vui lôi kéo cõi lòng [ Cm ] ta nguồn an vui thật [ Dm ] sự chỉ có Chúa mà [ Gm ] thôi.