Bollero

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mỗi độ xuân về, ngàn hoa đua nở thắm, khoe muôn sắc tươi xinh, quyện bay theo gió. Gieo hương sắc muôn nơi, tô thắm đẹp cõi đời. Ong bướm vui bay, cùng đàn chim vang hát.
24/01/2024 03:01:20
Gm
Những mùa thu đã tới,những mùa thu qua đi
06/03/2018 10:03:28
Gm
Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng.
02/03/2016 05:03:41
Am
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi.
11/04/2015 12:04:32
Dm
18/11/2023 05:11:23
87
0

1. Hợp nhau [ A ] đây ta hân [ D ] hoan kính thờ [ Esus4 ] Chúa Cả muôn [ E ] đời, ôi Giê - [ F#m ] su! Chúa nhân [ Bm ] từ con bước [ C#m ] tới bàn thờ! [ E ] ___ Để hồn [ A ] con luôn say [ D ] sưa kính dâng [ C#7 ] Lễ Vật cao [ F#m ] quý! Con dâng [ D ] lên lòng thành [ A ] tin và cậy [ E ] trông mến [ A ] yêu.

ĐK: Chúa ôi! Là nguồn vui của tuổi [ F#m ] xuân tươi thắm! [ C#m ] Chúa [ A ] ôi! Là nguồn [ F#m ] vui của tuổi [ E ] xuân thắm [ A ] tươi.

2. Nguyện giờ [ A ] đây bao lo [ D ] âu trút để [ Esus4 ] dưới chân bàn [ E ] thờ, con vui [ F#m ] tươi chốn thánh [ Bm ] đường ca hát [ C#m ] Cha nhân từ. [ E ] ___ Để hồn [ A ] con bao đau [ D ] thương đáng được [ C#7 ] lĩnh ơn tha [ F#m ] thứ, đáng tới [ D ] Chúa là nguồn [ A ] vui của tuổi [ E ] xuân thắm [ A ] tươi.

3. Kìa Mai - [ A ] sen xưa khiếp [ D ] kinh trước vừng [ Esus4 ] lửa Chúa náu [ E ] mình, con nay [ F#m ] đâu dám tiến [ Bm ] vào khi vấn [ C#m ] vương tội tình? [ E ] ___ Đền thánh [ A ] Chúa rất uy [ D ] nghi kẻ hèn [ C#7 ] dám đâu lui [ F#m ] tới khi chưa [ D ] cất giầy tội [ A ] lỗi để được [ E ] Chúa phán [ A ] lời!

4. Ngày Chúa [ A ] đến Gio - an [ D ] xưa giảng về [ Esus4 ] lánh tội, dọn [ E ] đường trên dương [ F#m ] gian chính Chúa [ Bm ] đã chay bốn [ C#m ] mươi ngày trường. [ E ] ___ Này hồn [ A ] con quyết thống [ D ] hối cúi lạy [ C#7 ] Chúa xin tha [ F#m ] thứ để bước [ D ] tới bàn thờ [ A ] Chúa hiệp dâng [ E ] Của Lễ [ A ] xưa.