Bollero

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mỗi độ xuân về, ngàn hoa đua nở thắm, khoe muôn sắc tươi xinh, quyện bay theo gió. Gieo hương sắc muôn nơi, tô thắm đẹp cõi đời. Ong bướm vui bay, cùng đàn chim vang hát.
24/01/2024 03:01:20
Gm
Những mùa thu đã tới,những mùa thu qua đi
06/03/2018 10:03:28
Gm
Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng.
02/03/2016 05:03:41
Am
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi.
11/04/2015 12:04:32
Dm
10/08/2021 02:08:18
525
0

ĐK: Hãy ca [ G ] ngợi tình Chúa yêu [ Am ] thương. Trần [ G ] gian ơi hãy [ D ] vui lên trần [ C ] thế ơi hãy [ Bm ] ca lên, tấu khúc nhạc [ D ] vui.
Hãy cảm [ G ] ngợi tình Chúa yêu [ Am ] thương. Hồn [ G ] tôi ơi hãy [ D ] vui lên toàn [ C ] thân ơi hãy [ Bm ] ca lên muôn hồng [ D ] ân chớ bao giờ [ G ] quên.

1. Chúa giữ [ C ] gìn tựa con ngươi mắt [ Bm ] Chúa. Chúa thương [ Em ] yêu luôn bao bọc chở [ Bm ] che.
Như phượng [ C ] hoàng nhẹ [ D ] nâng con trên [ Am ] cánh, Chúa thương yêu luôn ấp ủ [ D ] ngày [ G ] đêm.

2. Như đất [ C ] trời nào ai đo cao [ Bm ] thấp. Chúa thương [ Em ] yêu những ai kính sợ [ Bm ] Người.
Như ngàn [ C ] trùng tựa [ D ] Đông Tây xa [ Am ] cách, Lỗi của ta Chúa cất xa [ D ] ngàn [ G ] phương.

3. Như cha [ C ] hiền chạnh thương yêu con [ Bm ] cái. Chúa thương [ Em ] yêu những ai kính sợ [ Bm ] Người.
Thể chất [ C ] ta Người [ D ] đã từng quen [ Am ] biết. Chúa nhớ ta nắm đất tro [ D ] [ G ] thôi.