Bollero

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Những mùa thu đã tới,những mùa thu qua đi
06/03/2018 10:03:28
Gm
Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng.
02/03/2016 05:03:41
Am
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi.
11/04/2015 12:04:32
Dm
30/04/2023 04:04:38
131
0

1. [ G ] Giờ đây êm [ E7 ] ái nhất [ Am ] cả đời [ D ] con [ G ] tấm lòng khiêm [ Am ] cung ước [ C ] muốn hiến [ D ] dâng.
[ G ] Giờ đây êm [ E7 ] ái nhất [ Am ] cả đời [ D ] con. [ G ] Hết tình con [ Am ] xin kính [ D7 ] dâng xác [ G ] hồn.

ÐK: Ôi [ G7 ] Ma - ri - [ C ] a [ G ] này con thiết [ G7 ] tha tận [ C ] hiến cho [ D7 ] Mẹ hồn [ G ] xác tâm [ Em ] [ D ] ước [ D7 ] mong.
Ôi [ G7 ] Ma - ri - [ C ] a, [ G ] này con thiết [ G7 ] tha tận [ C ] hiến cho [ D7 ] Mẹ, chỉ [ G ] biết yêu [ Em ] Mẹ [ D ] hết [ G ] lòng.

2. [ G ] Từ đây con [ E7 ] muốn sống [ Am ] đời tận [ D ] hiến, [ G ] dứt đường lợi [ Am ] danh tránh [ C ] thói hư [ D ] hèn.
[ G ] Từ đây con [ E7 ] muốn sống [ Am ] đời tận [ D ] hiến, [ G ] thương người yêu [ Am ] Chúa mến [ D7 ] Mẹ hết lòng.

3. [ G ] Từ đây con [ E7 ] muốn sống [ Am ] trong tình [ D ] yêu, [ G ] quyết lòng khinh [ Am ] chê hết [ C ] các thú [ D ] vui.
[ G ] Từ đây con [ E7 ] muốn sống [ Am ] trong bình [ D ] yên, [ G ] mong ngày bay [ Am ] lên sống [ D7 ] bên Chúa Trời.

4. [ G ] Quỳ đây kêu [ E7 ] khấn thiết [ Am ] tha nài [ D ] van, [ G ] giúp lòng con [ Am ] luôn chí [ C ] khí sắt [ D ] son.
[ G ] Quỳ đây kêu [ E7 ] khấn thiết [ Am ] tha nài [ D ] van, [ G ] muôn vàn gian [ Am ] truân quyết [ D7 ] không biết [ G ] sờn.