Bollero

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Những mùa thu đã tới,những mùa thu qua đi
06/03/2018 10:03:28
Gm
Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng.
02/03/2016 05:03:41
Am
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi.
11/04/2015 12:04:32
Dm

1. [C]Trên tay Mẹ đèn luôn thắp [G]sáng, đèn luôn thắp [C]sáng: Mẹ luôn sẵn [G]sàng đón [Am]Chúa đến trong cuộc [Dm]đời.
[C]Trên tay Mẹ đèn luôn thắp [G]sáng, đèn luôn thắp sáng, và trong Thánh [G]Thần Mẹ luôn đón [Am]Chúa cho muôn con [C]người.

ĐK. Mẹ [C]ơi xin thắp sáng [G]lên trên đôi tay [F]con, để con sẵn [C]sàng như người đầy [F]tớ luôn trung [G]tín mong đợi chủ [C]về.
Mẹ [C]ơi xin thắp sáng [G]lên trong trái tim [F]con, để con sẵn [C]sàng như năm cô khôn [Am]ngoan, thức giấc thâu [Em]đêm luôn mong [G]chờ chàng rể [C]đến.

2. [C]Trên môi Mẹ lời kinh thắp [G]sáng, lời kinh thắp [C]sáng. Trầm hương ngút [G]ngàn kính [Am]tiến Chúa Cha nhân [Dm]hiền. 
[C]Trong tim Mẹ niềm tin thắp [G]sáng, tình yêu thắp [C]sáng, Mẹ luôn sẵn [G]sàng mồi tia lửa [Am]mới cho muôn linh [C]hồn.

3. [C]Năm hai ngàn trần gian thắp [G]sáng ngàn muôn bó [C]đuốc mừng Con Chúa [G]Trời giáng [Am]thế, cứu nguy con [Dm]người.
[C]Vui lên nào! Này muôn dân [G]nước, hãy mau cất [C]bước nhịp chân với [G]Mẹ cùng nhau thắp [Am]sáng cho năm hai [C]ngàn.