Bollero

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Những mùa thu đã tới,những mùa thu qua đi
06/03/2018 10:03:28
Gm
Ngày đó chiều nắng vàng, trên đồi Gô-tha vắng.
02/03/2016 05:03:41
Am
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi.
11/04/2015 12:04:32
Dm
26/02/2018 10:02:22
1338
0

1. Một [Am]đời lần trong đêm [C]]ối, Tình [F]]êu con nay như hao [Dm]mòn. Một [E7]đời tìm trong thao [Am]thức, lòng [F]con ngập tràn bao nỗi [G]buồn. Chúa [Am]ơi ! xin thương giữ gìn [E]con, về [Dm]đây xin dâng cả tâm [C]hồn. Tin [F]rằng [G]Ngài là Thiên [C]Chúa. Bên [F]Ngài [E7]hạnh phúc suốt [Am]đời.

ĐK: Lạy [Am]Chúa, lạy Chúa [Dm]con, chính con trông [Em]cậy ở [Am]Ngài. Lạy [Am]Chúa, lạy Chúa [Dm]con, hãy đưa con [Em]về sống trong niềm [Am]vui.

2. Gọi thầm rằng con hãy nhớ. Tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi ! con nay xin gửi trao, đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu. Nỗi vui từ nay thắm mầu.

3. Được Ngài được nguồn chân lí. Sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén diệu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi ! chính Chúa gia nghiệp con. Từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hoà lên chan chứa. Tim hồng đẹp qua bốn mùa.

4. Một ngày đời con có Chúa. Mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi ! xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống. Ân tình giờ đã thắm hồng.