Mai Nguyên Vũ

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Trời Việt Nam bao la tưng bừng rộn vang câu ca muôn người mừng khen Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngàn nhịp tim rung lên hân hoan
20/09/2021 03:09:01
F
Nào cùng nắm tay nhau đi về Nhà Cha, về Nhà Cha tim ta rộn lên vui sướng. Hát vang vang (theo cung đàn) Ngợi khen Đấng (đã hy sinh) hiến thân mình trên thập hình vì chúng ta.
23/06/2021 03:06:28
G
Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng, bước hiên ngang trên đường truyền giáo. Kìa đồng lúa chín ngát trời, triệu nhành đong đưa vẫy mời, sóng lúa vàng dạt dào mơ ước.
19/10/2019 05:10:43
G
Khúc cảm tạ từ đó âm vang vọng ngân, Rộn rã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình cha giữa trưa sa mạc cháy da, Chúa như nguồn nước chan hoà.
12/04/2015 07:04:47
Dm

ĐK: Nào cùng tôn [ G ] vinh, nào cùng tôn [ Am ] vinh, tôn vinh [ Bm ] Chúa, Người làm [ D ] bao kỳ công cho [ Bm ] muôn phàm [ D ] nhân.
Nào cùng vui [ C ] lên, nào cùng vui [ D ] lên, vui trong [ Am ] Chúa, mừng ngày [ Bm ] vui Chư Thánh Tử [ D ] Đạo Việt [ G ] Nam.
Hân [ Bm ] hoan, tưng [ G ] bừng reo [ Am ] vui ca [ D ] mừng: những anh [ C ] hùng là con cháu Tiên [ Am ] Rồng Việt [ D ] Nam.
Kính [ Am ] tiến Vua Trời vinh [ D ] quang muôn [ G ] đời, muôn chứng nhân nay trở nên lễ [ D ] dâng ngàn [ G ] năm.

1. Người [ C ] đi thương đau gieo muôn [ Am ] hạt lệ [ Bm ] sầu, về [ G ] reo hân hoan trong muôn [ C ] ngàn hào [ G ] quang.
[ Bm ] Chúa nguồn sự [ C ] sống muôn [ Am ] đời chứa [ Bm ] chan. Đẹp [ Am ] thay tình yêu [ Bm ] mến trung [ G ] kiên vững [ C ] vàng.

2. Cùm [ C ] gông gươm đao máu tươi [ Am ] hồng tuôn [ Bm ] trào, ngày [ G ] nay quang vinh với muôn [ C ] ngàn thần [ G ] linh.
Hạnh [ Bm ] phúc cùng thiên [ C ] sứ dâng [ Am ] lời chúc [ Bm ] vinh. Trần [ Am ] gian cùng thiên [ Bm ] quốc tung [ G ] hô ca [ C ] mừng.

3. Sầu [ C ] đau chua cay với muôn [ Am ] ngàn đoạ [ Bm ] đầy, đồng [ G ] tâm tôn vinh Chúa khải [ C ] hoàn Phục [ G ] Sinh.
Mừng [ Bm ] hát dòng máu [ C ] thắm tử [ Am ] đạo chứng [ Bm ] nhân. Ngợi [ Am ] khen nguồn Ơn [ Bm ] Thánh xuống [ G ] cho nhân [ C ] trần.