Đinh Công Lý

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mùa đông giá lạnh tuyết ôm cây cành. Tiếng chuông vang vọng trong trời xanh. Hài Nhi giáng trần với thân cơ hàn. Chúa đem bình an cho toàn dân khắp nơi xa gần.
01/04/2024 03:04:00
Am
Của lễ con dâng dâng về Cha bánh rượu nho lành. Của lễ con dâng dâng lên Ngài tình con bé nhỏ. Của lễ con dâng vang muôn ngàn lời ca chúc tụng.
08/01/2024 03:01:30
Dm

ĐK: [ G ] Ta là dân [ Em ] tộc, là đoàn [ C ] chiên Chúa chăn [ D ] nuôi, là đoàn [ Am ] chiên Chúa [ D7 ] chăn [ G ] nuôi.

1. Hãy tung hô Thiên Chúa [ Em ] ta, hỡi địa [ Am ] cầu hãy mừng [ D7 ] vui. Phụng thờ [ G ] Chúa với niềm hoan [ C ] lạc vào trước cung [ D7 ] điện trong tiếng hò [ G ] reo.

2. Hãy tuyên xưng Thiên Chúa [ Em ] ta, biết rằng [ Am ] Ngài tác thành [ D7 ] ta. Cả hồn [ G ] xác trong vòng tay [ C ] Ngài là chiên của [ D7 ] Ngài chăn dắt chở [ G ] che.

3. Ngài khoan nhân luôn thứ [ Em ] tha, muôn ngàn [ Am ] đời thắm tình [ D7 ] thương. Từ bi [ G ] Chúa với lòng trung [ C ] thành, còn mãi dâng [ D7 ] tràn cho tới ngàn [ G ] thu.