Đinh Công Lý

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
19/09/2021 04:09:13
380
0

ĐK: [ F ] Ta ra về, nào lễ hết rồi cùng cảm [ Gm ] tạ Cha nhân [ F ] ái. Ta ra về và hãy nhớ rằng: đời [ Gm ] ta là [ C ] lễ nối [ F ] dài.

1. [ C ] Hãy sống sao cho [ Bb ] đúng với lời [ Am ] Chúa phán truyền về [ Gm ] đức yêu [ C ] người:
[ F ] Khoan dung hiền hòa [ C ] luôn tươi cười. [ Dm ] Ta gieo rắc tình [ Dm ] thương [ C ] muôn [ F ] lối.

2. [ C ] Hãy sống sao cho [ Bb ] đúng sứ mạng [ Am ] muối ướp mặn và [ Gm ] men thơm [ C ] nồng.
[ F ] Chung xây tình người [ C ] với Nước Trời. [ Dm ] Ta ra sức thành [ Dm ] nên [ C ] nhân [ F ] chứng.