Thăng Ca

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu thương đoái nhậm lời con cầu.
03/07/2021 06:07:36
G
13/10/2021 03:10:32
187
0

ĐK: [C]Ai cất tiếng kêu [Dm]cầu thì Chúa [Bb]đến ở kề [F]bên, thì Chúa [Gm]đến ở [C]kề [F]bên.

1. [F]Hãy ca ngợi: [Bb]Thật Danh Chúa lớn [Gm]lao. [Bb]Hãy ca ngợi: [C]Người cao cả dường [F]bao.

2. [F]Chúa ân cần, [Bb]lòng từ ái xót [Gm]thương. [Bb]Chúa khoan hồng, [C]lại lắm nghĩa giàu [F]ân.

3. [F]Chúa nhân từ, [Bb]quảng đại với chúng [Gm]sinh. [Bb]Chúa công bình, [C]hằng trung tín thẳng [F]ngay.