Thăng Ca

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu thương đoái nhậm lời con cầu.
03/07/2021 06:07:36
G
25/06/2021 09:06:12
1389
1

ĐK. [ G ] Trên đường về nhà Cha, từng lớp người đi [ Em ] tới. Có muôn dân thế [ Am ] giới cùng [ D ] hát một niềm [ G ] vui.
[ G ] Trên đường về nhà Cha, người đông đoài nam [ Em ] bắc. [ An ] Mang hoa thơm cỏ [ D ] lạ của rừng sâu đảo [ G ] xa.

1. Cánh tay [ C ] Cha chờ đợi luôn đón [ D ] mời. Lòng bao [ Am ] dung mở ra trời đất [ Em ] mới.
Là biển [ C ] khơi gội sạch mọi tội [ Am ] lỗi. Như nhắn [ D ] lời mau về đây với tình [ G ] Cha.

2. Lữ khách bao ngày dài đã khát khô. Nặng âu lo vì thất bại đây đó.
Đường mưa gió gập ghềnh nhiều gian khó. Nay đã về vui mừng gặp gỡ lại Cha.