Thăng Ca

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu thương đoái nhậm lời con cầu.
03/07/2021 06:07:36
G
12/04/2015 07:04:54
2665
0

ĐK : Tình yêu [ Cm ] Chúa cao vời biết bao làm sao [ Eb ] biết đáp đền thế [ Cm ] nào, để [ Gm ] cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa [ Cm ] ơi.

1. Ôi tình [ Ab ] yêu thương Chúa cao [ Eb ] vời, tình yêu thương [ Cm ] Chúa muôn đời người [ Eb ] yêu con từ ngàn [ Ab ] xưa. Từ [ Cm ] khi chưa có đồi [ Bb ] non, từ [ Eb ] khi chưa có trời [ Cm ] cao, chưa có vầng [ Fm ] trăng với ngàn [ Gm ] sao. Gọi [ Cm ] con giữa muôn muôn [ Gm ] người tìm [ Ab ] con giữa [ Bb ] nơi bùn [ Cm ] nhơ.

2.Ôi vì [ Ab ] thương con Chúa quên [ Eb ] mình, vì yêu nên [ Cm ] hiến thân mình gọi [ Eb ] con nên bạn tình [ Ab ] Cha. Dù [ Cm ] bao sóng gió hiểm [ Bb ] nguy, dìu [ Eb ] con đi giữa trần [ Cm ] gian ơn Chúa [ Fm ] ngày đêm ấp ủ [ Gm ] con. Vì [ Cm ] con Chúa quên thân [ Gm ] mình đời [ Ab ] con dám [ Bb ] mơ gì [ Cm ] hơn.

3. Con thành [ Ab ] tâm dâng hiến trọn [ Eb ] đời thành tâm dâng [ Cm ] hiến xác hồn để [ Eb ] nên tông đồ của [ Ab ] Cha và [ Cm ] nên nhân chứng của [ Bb ] Cha, truyền [ Eb ] rao chân lý của [ Cm ] Cha, gieo rắc [ Fm ] lời Cha khắp gần [ Gm ] xa. Rồi [ Cm ] con sẽ đi khắp [ Gm ] miền làm [ Ab ] nhân chứng [ Bb ] cho tình [ Cm ] yêu.