Thăng Ca

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu thương đoái nhậm lời con cầu.
03/07/2021 06:07:36
G

ĐK: [Ab]Chúng con [Fm]nay tâm [Cm]thành dâng [Fm]lên dâng bánh rượu [Cm]thơm ngon,
giữa làn hương [Eb]trầm nghi ngút [Fm]bay [Eb]xin Chúa nhận chúc [Ab]lành.

1. [Cm]Bao nỗ lực cần lao, [Fm]chúng con tạ ơn Chúa [Ab]với cả nguy khó.
[Db]Chúng con chúc tụng Chúa, [Cm]tất cả đều tiến dâng, [Fm]khối ân tình [Eb] dạt [Ab]dào.

2. [Cm]Tất cả là của Chúa, [Fm]chúng con tạ ơn Chúa [Ab]chúng con thuộc về Chúa.
[Db]Chúng con chúc tụng Chúa, [Cm]nhớ lại hồng ân xưa, [Fm]chúng con tưởng [Eb] niệm [Ab]Người.

3. [Cm]Đây chính là Tân Ước, [Fm]chúng con tạ ơn Chúa [Ab]tới muôn đời vĩnh viễn.
[Db]Chúng con chúc tụng Chúa, [Cm]thánh lễ là điểm giao, [Fm]chốn hẹn hò [Eb] đất [Ab]trời.

4. [Cm]Hãy mau tạ ơn Chúa, [Fm]chúng con tạ ơn Chúa, [Ab]hãy chúc tụng Danh Chúa.
[Db]Chúng con chúc tụng Chúa, [Cm]Hỡi con người lao công, [Fm]vũ trụ là [Eb] Thiên [Ab]Đàng.