Duy Tân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Gần lòng Mẹ Ma - ri - a chúng con không sợ nguy biến, gần lòng Mẹ Ma - ri - a, chúng con quên đời ưu phiền. Ma - ri - a! Nữ Vương bên trời hạnh phúc Thần Thánh vang muôn điệu nhạc thiêng du dương
04/04/2024 06:04:25
G
Đây tháng hoa, chúng con trung thành thật thà, dâng tiến hoa lòng mến dâng lời cung chúc. Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc, muôn tháng qua lòng mến yêu Mẹ không nhòa.
24/05/2023 01:05:13
g
Đây bánh miến đây rượu nho hợp với lòng chúng con dâng lên Chúa nhân lành. Đây Thánh Lễ Đây đoàn chiên cùng nhất tâm khấn xin Chúa hãy ban phép lành.
03/09/2021 03:09:25
D
Một điềm lạ xuất hiện ở trên không trung. Ôi cảnh quan chói sáng uy hùng. một Trinh Nữ tuyệt xinh được hạnh phúc ư ư hiển vinh Y phục rực rỡ là mặt trời,
18/07/2021 08:07:49
Gm
Trời cao hãy đổ mưa xuống . Và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội
30/11/2016 11:11:42
F
22/07/2023 12:07:03
183
0

ĐK: ( [ G7 ] Dâng câu tạ [ C ] ơn), Dâng câu tạ ơn tạ ơn [ G7 ] ___ chúng con tạ ơn [ C ] Chúa. [ Am ] Vì hồng ân bao [ F ] la [ D ] Chúa ban [ G ] ___ suốt [ C ] năm mươi năm [ G7 ] qua bao ơn [ C7 ] lành! (Bàn tay của [ F ] Chúa) Dìu con đi [ G ] tới, (dù bao chông [ Am ] gai) đồng hành dẫn [ Bdim ] lối____ [ C7 ] ___ trung tín muôn [ F ] đời dù đời [ Dm ] thăng [ F ] trầm đổi [ G7 ] thay. [ C7 ] ___ Ơn Chúa cao [ F ] vời, trọn đời [ G7 ] con hát mừng tạ [ C ] ơn [ Fm ] mãi câu tạ [ C ] ơn!

1. [ Cm ] Chúa thương gọi chúng [ Eb ] con sống giữa [ Ab ] ời giữa muôn [ G ] người nhưng không [ Csus4 ] thuộc về đời [ Cm ] ___. [ Fm ] Chúa thương chọn chúng [ Cm ] con sống cho [ Bb ] Ngài, bước theo [ Eb ] Ngài gieo Tin [ Dm ] Mừng cho muôn [ G7 ] nơi. [ C7 ] Đây một đời chứng [ F ] nhân [ Dm ] con mừng vui dấn [ Em ] thân, [ Dm ] nên dấu chỉ tình [ C ] yêu của [ G7 ] Chúa giữa gian [ C ] trần.

2. [ Cm ] Ôi cao vời thẳm [ Eb ] sâu thánh ý [ Ab ] Ngài đã quan [ G ] phòng, mãi giữ [ Csus4 ] gìn nhiệm mầu   [ Cm ] ___. [ Fm ] Những tháng ngày đã [ Cm ] qua lẫn hôm [ Bb ] nay tới mai [ Eb ] ngày xin một [ Dm ] niềm tin yêu phó [ G7 ] thác. [ C7 ] Tâm hồn con chứa [ F ] chan [ Dm ] cung nhạc vàng hỉ [ Em ] hoan, [ Dm ] dâng Chúa lời tạ [ C ] ơn tình [ G7 ] Chúa mãi vững [ C ] bền.

3. [ Cm ] Chung một niềm khát [ Eb ] khao với đam [ Ab ] mê hết tâm [ G ] hồn hát ca [ Csus4 ] ngợi tình Ngài   [ Cm ] ___. [ Fm ] Chúa quy tụ chúng [ Cm ] con đến nơi [ Bb ] đây khúc sum [ Eb ] vầy sẽ vang [ Dm ] lời tôn vinh mãi [ G7 ] mãi. [ C7 ] Dâng Ngài đây khúc [ F ] ca,   [ Dm ] như ngàn muôn đóa [ Em ] hoa, [ Dm ] trong Thánh Điện nguy [ C ] nga, lời [ G7 ] hát mãi chan [ C ] hòa.

4. [ Cm ] Xin được làm muối [ Eb ] men ướp mặn [ Ab ] đời hiến thân [ G ] mình biến tan [ Csus4 ] vào lòng đời   [ Cm ] ___. [ Fm ] Xin được làm ánh [ Cm ] soi thắp sáng [ Bb ] lên ánh rạng [ Eb ] ngời mãi hy [ Dm ] vọng tin yêu phó [ G7 ] thác. [ C7 ] Xin Tình Yêu đỡ [ F ] nâng, [ Dm ] đi cùng con tháng [ Em ] năm, [ Dm ] vui sống đời tạ [ C ] ơn, làm [ G7 ] chứng tá giữa [ C ] đời.