Hoàng Đan

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Ai yêu là yêu mến Thầy, thì tuân giữ Lời Thầy ban, Cha Thầy yêu mến người ấy, chúng ta sẽ đến với họ. Các con nếu yêu mến Thầy, thì các con hãy mừng vui, và này Thầy về với Cha, vì Cha trọng hơn Thầy.
10/04/2024 07:04:31
D
10/06/2023 12:06:50
227
0

ĐK: Một niềm [ F ] vui tràn [ Bb ] lan khắp cõi trần [ C ] gian hiệp cùng [ F ] Thiên Cung hỉ [ Gm7 ] hoan mừng [ C7sus4 ] hát [ C7 ] : Ca mừng [ F ] Thánh [ Bb ] Giu - [ F ] se Dưỡng [ F7 ] phụ Con Thiên [ Bb ] Chúa bạn thanh [ Gm ] khiết Đức [ Gm7 ] Nữ [ G7 ] Đồng [ C ] Trinh. Nguyện [ Gm ] xin Ngài thương [ Bb ] tình lắng [ C ] nghe ban [ C7 ] ơn phù hộ chở [ F ] che.

1. [ F ] Trên thiên [ Dm ] đàng rực [ C ] rỡ muôn hào [ F ] quang rạng rỡ [ Am ] chiếu sáng dung [ Bb ] nhan Cha Thánh Giu - [ F ] se. Khấng [ Gm ] xin xin [ Dm ] Người mở tay [ Bb ] thiêng cao [ C ] trọng gìn giữ [ Gm ] chúng con vững [ C9 ] tâm bước lên cõi [ F ] trời.

2. [ F ] Trên gian [ Dm ] trần lời ca [ C ] ngợi lừng [ F ] vang, cầu khẩn [ Am ] danh Cha Giu - [ Bb ] se vinh hiển cao [ F ] sang. Chúng [ Gm ] con mong [ Dm ] chờ tình Cha [ Bb ] như áo [ C ] choàng bảo vệ [ Gm ] chúng con khỏi [ C9 ] bao khó khăn giữa [ F ] đời.