Hải Nguyễn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Ai giữ điều răn Thẩy, người ấy là kẻ yêu Thầy, ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Ai yêu mến Thầy, Thầy sẽ yêu mến người ấy và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
10/04/2024 07:04:35
C
Khi thấy anh em lâm hoạn nạn, con tưởng là do họ xấu xa. Khi thấy anh em vương tù tội, con tưởng lòng con thật trắng trong. Khi con được thành công vang dội, con cười anh em con hèn kém
03/04/2024 06:04:20
Dm
Tấm bánh trắng là tinh hoa muôn ngàn bông lúa, ly rượu hồng được ép từ muôn chùm nho thơm. Con xin dâng tiến của lễ trước bàn thờ Chúa, xin Chúa vui nhận và ban phước lành cho con.
03/04/2024 06:04:32
Gm
Đêm đông Ngôi Lời hạ sinh xuống trần, ngự nơi hang đá trong máng cỏ rơm êm. Đêm đông Con Người hạ sinh giữa đời, đem chính thân mình
06/08/2023 02:08:43
Dm
Sao mãi đứng nhìn hỡi người Ga - li - lê. Chúa đã lên trời vinh hiển bên hữu Cha. Bao lớp Thiên Thần đang mừng vui hát ca. Thế gian ngập tràn trong thái hòa.
13/06/2023 02:06:43
Dm

ĐK: Con xin dâng [ C ] lên thánh lễ [ Em ] này hiệp cùng toàn dân [ Am ] Chúa. Để tưởng [ D7 ] niệm Ngôi [ G ] Hai đã chết cho [ C ] đời. Con xin dâng lên niềm tin [ Em ] hiệp cùng của lễ [ G ] dâng. Để tưởng [ F ] niệm Chúa Giê - [ G7 ] su đã Phục Sinh vinh [ C ] quang.

1 Này [ F ] tấm bánh tinh [ G ] tuyền bởi [ C ] muôn hạt lúa [ E7 ] miến. Đây [ Am ] chén rượu nồng [ Dm ] thơm ép [ D7 ] từ muôn trái nho [ G ] lành. [ C7 ] ___ Là do lao [ F ] công của con [ Em ] người hiệp dâng [ G7 ] lên xin hiệp dâng [ C ] lên.

2. Ngày [ F ] xưa Chúa Giê - [ G ] su đã [ C ] dâng mình chịu [ E7 ] chết. Để [ Am ] cứu chuộc trần [ Dm ] gian khỏi [ D7 ] mọi tội lỗi đã [ G ] phạm. [ C7 ] ___ Và trong vinh [ F ] quang Chúa khải [ Em ] hoàn niềm hân [ G7 ] hoan cho toàn dân [ C ] Chúa.

3. Thành [ F ] tâm tiến dâng [ G ] Ngài này [ C ] bao lời nguyện [ E7 ] ước. Như [ Am ] khói trầm hương [ Dm ] bay trước [ D7 ] tòa Thiên Chúa uy [ G ] quyền. [ C7 ] ___ Và đây muôn [ F ] hoa nến sáng [ Em ] ngời tảa lung [ G7 ] linh lễ vật tôn [ C ] vinh.