March

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Một người ngã xuống là ngàn người sẽ đứng lên, một người ngã gục cả đoàn người sẽ tiến lên trong tin yêu. Vì tình yêu cao siêu, vì tình mến thắm thiết, đoàn người cứ tiến lên.
20/09/2021 03:09:01
Am
Trên trời cao, tinh tú đâu chiếu rực sáng, từ trong đêm tối phá tan mây mờ hết tối tăm. Trên trời cao, tinh tú đâu chiếu rực sáng, vầng sao Minh Chúa mới giáng sinh ra trên đời. Ba vua phương Đông nhờ sao soi chiếu,
04/01/2020 05:01:07
Em
Vì Người dấn thân chịu chết thảm sầu, mà đời lắm đâu thờ vinh bỏ nhục. Bao nhiêu đắng cay vây phủ đời ai, ai buồn ai khóc, và có ai thương.
14/11/2019 05:11:08
Am
Bao anh hùng Việt Nam mang danh Đức Ki-tô, đi ra ngoài pháp trường đổ máu cho đức tin, không sá gì gươm đao đòn roi hay gông xiềng, chỉ mong ngày tái sinh vinh quang chốn thiên đình.
14/11/2019 05:11:27
Gm
Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng, bước hiên ngang trên đường truyền giáo. Kìa đồng lúa chín ngát trời, triệu nhành đong đưa vẫy mời, sóng lúa vàng dạt dào mơ ước.
19/10/2019 05:10:43
G
Đêm dần buông hiu hắt hơi sương mờ xuống
30/12/2017 05:12:23
Dm
Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ, trọn một tình thương Người đã ban cho đời. Nhà Is-ra-en ơi tấu lên đi bài ca, ngàn đời Người yêu thương Chúa yêu thương nhân loại.
12/04/2015 07:04:04
Dm

1. [Dm]Mang thân phận con [Bb]người, Chúa [C]ơi con thật yếu [Dm]hèn [Bb]Đam mê [C]và danh [F]vọng, trần [Gm]gian chỉ là phù [A]phiếm. [C]Xin gạn đục khơi [Dm]trong, những [Gm]gì còn vương ngổn [A7]ngang. [Dm]Cho hồn được bình [Gm]an, thắm [Bb]đượm ân [Am]tình Chúa [Dm]ban.

2. [Dm]Mang thân phận bất [Bb]toàn, lắm [C]khi ngã gục trên [Dm]đường. [Bb]Con luôn [C]cần đến [F]Ngài, mở [Gm]tay dẫn đường chỉ [A]hướng. [C]Bao bụi trần xa [Dm]hoa, khiến [Gm]lòng còn mang vấn [A7]vương. [Dm]Trên dòng đời lao [Gm]đao, sóng [Bb]cuộn con [Am]thuyền tứ [Dm]phương.

3. [Dm]Mang thân phận mỏng [Bb]dòn, mấy [C]ai qua được bốn [Dm]mùa. [Bb]Xuân xanh [C]thời thắm [F]màu, hạ [Gm]sang đến thu tàn [A]úa. [C]Đông tàn chẳng đợi [Dm]ai, kiếp [Gm]người vụt như vó [A7]cau. [Dm]Cho dù là trăm [Gm]năm, cuốn [Bb]đời cũng [Am]lìa cách [Dm]nhau.

4. [Dm]Cho con yêu mến [Bb]Ngài, thiết [C]tha với cả tâm [Dm]hồn. [Bb]Yêu nhân [C]loại thắm [F]nồng, cảm [Gm]thông với ai cùng [A]khốn. [C]Xin tình Ngài khơi [Dm]lên, ánh [Gm]lửa bửng soi trí [A7]tâm. [Dm]Đem nồng nàn yêu [Gm]thương, chiếu [Bb]tỏa cõi [Am]lòng thế [Dm]nhân.

ĐK: [Bb]Xin cho [Am7]con trái tim của [Dm]Chúa, biết cho [C]đi không hề toan [F]tính Biết cảm [Gm]thông với người khổ [C]đau cùng [Am]khốn. [Bb]Xin cho [Am7]con trái tim rộng [Dm]mở, biết yêu [C]thương như là lẽ [F]sống biết sẽ [Gm]chia với người đớn [Am]đau lầm [Dm]than.