March

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
nh sáng muôn dân đã tỏa chiếu khắp trên gian trần. Này Vị Cứu Tình từ trời hiển vinh vì yêu chúng sinh Ngài đã hiển linh tỏ mình ra cho muôn dân
09/12/2023 07:12:58
D
Trời xanh ơi hãy vang rền câu hát kính, và đất hỡi hãy tấu lên khúc tôn vinh. Ngợi khen Chúa khải hoàn phục sinh chiến thắng nay lên trời vinh quang.
12/06/2023 01:06:18
Am
Một người ngã xuống là ngàn người sẽ đứng lên, một người ngã gục cả đoàn người sẽ tiến lên trong tin yêu. Vì tình yêu cao siêu, vì tình mến thắm thiết, đoàn người cứ tiến lên.
20/09/2021 03:09:01
Am
Trên trời cao, tinh tú đâu chiếu rực sáng, từ trong đêm tối phá tan mây mờ hết tối tăm. Trên trời cao, tinh tú đâu chiếu rực sáng, vầng sao Minh Chúa mới giáng sinh ra trên đời. Ba vua phương Đông nhờ sao soi chiếu,
04/01/2020 05:01:07
Em
Vì Người dấn thân chịu chết thảm sầu, mà đời lắm đâu thờ vinh bỏ nhục. Bao nhiêu đắng cay vây phủ đời ai, ai buồn ai khóc, và có ai thương.
14/11/2019 05:11:08
Am
Bao anh hùng Việt Nam mang danh Đức Ki-tô, đi ra ngoài pháp trường đổ máu cho đức tin, không sá gì gươm đao đòn roi hay gông xiềng, chỉ mong ngày tái sinh vinh quang chốn thiên đình.
14/11/2019 05:11:27
Gm
Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng, bước hiên ngang trên đường truyền giáo. Kìa đồng lúa chín ngát trời, triệu nhành đong đưa vẫy mời, sóng lúa vàng dạt dào mơ ước.
19/10/2019 05:10:43
G
Đêm dần buông hiu hắt hơi sương mờ xuống
30/12/2017 05:12:23
Dm
Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ, trọn một tình thương Người đã ban cho đời. Nhà Is-ra-en ơi tấu lên đi bài ca, ngàn đời Người yêu thương Chúa yêu thương nhân loại.
12/04/2015 07:04:04
Dm
28/11/2023 02:11:47
70
0

ĐK: Lòng hân [ Am ] hoan hân hoan vui [ FF ] sướng, cùng [ G ] đi đến nhà Thiên [ C ] Chúa cứu độ [ Esus4 ] tôi___ [ E7 ] ___, ngàn dân ơi mau mau bước [ F ] tới, cùng ca [ G ] vang chúc tụng Thiên [ C ] Chúa [ E7 ] đến ngàn [ Am ] đời.

1. Chúa chính là nguồn ơn cứu rỗi Chúa chính [ C ] là tình yêu cao [ F ] quý đời [ Esus4 ] con___ [ E7 ] ___. Chúa chính [ Am ] là người Cha nhân [ C ] ái cho con [ G ] được làm con Chúa [ E7 ] Trời ngập niềm [ Am ] vui.

2. Chúa dẫn đường đời con vui bước đưa con [ C ] vào tình yêu Thiên [ F ] Chúa bình [ Esus4 ] an___ [ E7 ] ___. Với tấm [ Am ] lòng thành tin yêu [ C ] mến con xin [ G ] đặt vào tay Chúa [ E7 ] Trời cuộc đời [ Am ] con.