Ngọc Khánh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Nào về đây nơi Cha ta ngày đêm đứng trông chờ. Nào về đây nơi quê hương thân thương hằng nhung nhớ. Nào về đây nơi đồng xanh suối trong trôi lững lờ
18/09/2021 05:09:15
F
Về đây hát khúc hát vui tươi chúc khen Ngài Thượng Đế muôn đời. Cánh tay Ngài bao la muôn nơi, dẫn đưa người đi trong an vui.
11/09/2021 04:09:18
G
Chúa đã sống lại, đây hào quang xóa tan màn đêm
16/04/2015 06:04:39
G

1. Lạy Mẹ Mân [ C ] Côi đoàn [ G ] con đến trước nhan [ C ] Mẹ. Hòa câu [ Am ] ca thành [ Dm ] tâm kính tin danh [ G ] Mẹ. [ C7 ] Đây muôn tâm [ F ] hồn cùng nguyện dâng [ G ] bao nhiêu vui [ Am ] buồn của trần gian. [ Dm ] Cúi xin Mẹ [ G ] hiền dủ [ G7 ] thương đỡ nâng xác [ C ] hồn.

ĐK. Mẹ Mân Côi chúng [ Dm ] con hiệp dâng một [ F ] lòng, hòa bài [ G7 ] ca chúc tụng Mẹ [ C ] yêu chẳng hề [ G ] ngơi. [ C ] Lòng phó [ Am ] thác và tin [ Dm ] yêu danh Mẹ suốt [ G ] đời, dù gian [ Am ] nan vẫn [ Dm ] hằng vững [ G ] tâm nơi Mẹ Mân [ C ] Côi.

2. Nào cùng cao [ C ] rao tình [ G ] yêu Trinh Nữ vẹn [ C ] tuyền. Hằng yêu [ Am ] thương chở [ Dm ] che chúng con một [ G ] niềm. [ C7 ] Chia sẻ vui [ F ] buồn cùng đoàn con [ G ] qua bao thăng [ Am ] trầm Mẹ ủi an. [ Dm ] Cúi xin [ G ] Mẹ hiền dìu [ G7 ] đưa chúng con an [ C ] toàn.

3. Dù ngàn phong [ C ] ba Mẹ [ G ] luôn che chở giữ [ C ] gìn. Mẹ yêu [ Am ] ơi ! Đoàn [ Dm ] con quyết luôn trọn [ G ] tình. [ C7 ] Tin yêu nơi [ F ] Mẹ chẳng hề vơi con [ G ] luôn an bình [ Am ] lòng thảnh thơi. [ Dm ] Cúi xin [ G ] Mẹ hiền dìu [ G7 ] con tiến lên quê [ C ] trời.