Sơn Dương

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Bàn tay con dâng lên Chúa lao nhọc tháng năm đời con, buồn vui tâm tư kiếp người con nguyện xin dâng tiến Ngài. Nguyện dâng lên trước thiên tòa chén rượu nho thơm ngát hương, nguyện dâng lên Chúa nhân lành.
03/04/2024 03:04:50
Dm
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
11/01/2024 07:01:28
Dm
Hãy mở lòng ra, ta nghe tiếng Chúa truyền ban, đó là điều răn: yêu người như Chúa từng yêu, người đời hôm nay, nhận ra nơi chúng con rằng.
11/01/2024 04:01:11
A
Lòng hân hoan hân hoan vui sướng, cùng đi đến nhà Thiên Chúa cứu độ tôi, ngàn dân ơi mau mau bước tới, cùng ca vang chúc tụng Thiên Chúa đến ngàn đời
28/11/2023 02:11:47
Am
Một bài ca mới hãy hát lên ca tụng Chúa Trời, tiến vào thánh đô bao sướng vui ta thờ lạy Chúa. Trong tôi hân hoan khi được vào thánh cung Chúa Trời
17/11/2023 02:11:19
F
29/06/2021 07:06:15
450
0

ÐK: Xin hiệp nhất chúng [ C ] con nên một trong tình yêu [ Em ] Chúa, [ G7 ] xin hiệp nhất chúng [ C ] con như [ Am ] Ngài liên kết với [ Dm ] Cha.
[ G7 ] Xin giải thoát chúng [ C ] con xa điều bất hòa chia [ Em ] rẽ. [ D7 ] Xin kết liên muôn [ G7 ] người trong tình mến Chúa Cha muôn [ C ] đời. [ C7 ]

1. Vì [ F ] Ngài được sai đến để tìm [ D7 ] chiên khắp nơi xa [ G ] xôi, vì [ Am7 ] rằng Cha sai [ Dm ] đến, đến đưa [ G ] về đoàn chiên duy [ C ] nhất.
Thì [ E7 ] này nguyện xin [ Am ] Chúa hãy thương [ F ] ban Thánh Linh của [ Dm ] Ngài hiệp nhất chúng [ E ] con trong [ E7 ] Chúa

2. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời, được Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá.
Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.

3. Tựa ngàn hạt lúa miến xay thành nên bánh thơm ngon lành. Tựa ngàn chùm nho chín, ép nên thành rượu nho tinh khiết.
Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa