Hạ Đăng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phêrô, Phaolô, đây hai anh hùng Hội Thánh cùng muốn sống chết cho niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh quang vinh giông tố không bao giờ lung lay.
09/10/2021 06:10:29
Gm
Bao anh hùng Việt Nam mang danh Đức Ki-tô, đi ra ngoài pháp trường đổ máu cho đức tin, không sá gì gươm đao đòn roi hay gông xiềng, chỉ mong ngày tái sinh vinh quang chốn thiên đình.
14/11/2019 05:11:27
Gm
Trên đôi tay con dâng, lên tôn nhan Cha uy linh...
22/07/2015 09:07:13
d
02/08/2021 06:08:52
394
0

Đáp: Một bài ca [D]mới hãy hát lên hát [A]lên chúc [D]tụng. Vì Chúa đã [Em]làm biết [G]bao [D] việc lạ [D]lùng.

1. Hát bài [Bm]ca chúc tụng Chúa [F#m]trời việc lạ nơi [Em]nơi Chúa không ngừng đổi [A]mới.
Người thắng [D]trận do cánh tay [Bm]mạnh bởi bàn [Em]tay Người [A]rất [A7]thần [D]thánh.

2. Chúa biểu [Bm]dương ơn Người cứu [F#m]độ mạc khải cho [Em]dân đức công bình của [A]Chúa.
Người nhớ [D]lại ơn nghĩa tín [Bm]thành dể dành [Em]cho nhà [A]Is - [A7]ra - [D]en.

3. Hết mọi [Bm]dân khắp cùng thế [F#m]trần kìa họ đã [Em]thấy ơn cứu độ bừng [A]sáng.
Nào chúc [D]tụng toàn thể địa [Bm]cầu hãy mừng [Em]vui đàn [A]hát [A7][D]reo.