Hạ Đăng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phêrô, Phaolô, đây hai anh hùng Hội Thánh cùng muốn sống chết cho niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh quang vinh giông tố không bao giờ lung lay.
09/10/2021 06:10:29
Dm
Bao anh hùng Việt Nam mang danh Đức Ki-tô, đi ra ngoài pháp trường đổ máu cho đức tin, không sá gì gươm đao đòn roi hay gông xiềng, chỉ mong ngày tái sinh vinh quang chốn thiên đình.
14/11/2019 05:11:27
Dm
Trên đôi tay con dâng, lên tôn nhan Cha uy linh...
22/07/2015 09:07:13
Dm
21/07/2021 03:07:07
266
0

ĐK: [ A ] Nào tỉnh [ C#m ] thức người ơi [ E ] vì nầy Chúa [ A ] đến bất ngờ.
[ Bm ] Nào tỉnh thức người ơi, Chúa sẽ gọi [ E ] mời lúc ta không [ A ] ngờ.

1. [ A ] Hãy lo tỉnh thức [ E ] và cầu nguyện sống [ Bm ] luôn ngời sáng tình yêu [ A ] mến.
Hãy [ D ] sống thật [ F#m ] thà, yêu thương đậm [ E ] đà, cuộc đời nở [ A ] hoa.

2. [ A ] Hãy luôn chia xẻ [ E ] vì mọi người sống [ Bm ] luôn hiệp nhất niềm vui [ A ] mới.
Hãy [ D ] biết hành [ F#m ] động, đôi tay mở [ E ] rộng, điều lành ước [ A ] mong.