Hạ Đăng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phêrô, Phaolô, đây hai anh hùng Hội Thánh cùng muốn sống chết cho niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh quang vinh giông tố không bao giờ lung lay.
09/10/2021 06:10:29
Gm
Bao anh hùng Việt Nam mang danh Đức Ki-tô, đi ra ngoài pháp trường đổ máu cho đức tin, không sá gì gươm đao đòn roi hay gông xiềng, chỉ mong ngày tái sinh vinh quang chốn thiên đình.
14/11/2019 05:11:27
Gm
Trên đôi tay con dâng, lên tôn nhan Cha uy linh...
22/07/2015 09:07:13
d
16/06/2021 04:06:21
1285
0

1. Mẹ [ G ] ơi bao người lạc b [ B7 ] ước lưu [ Em ] đày ngày [ D7 ] tháng chơi [ G ] vơi như thuyền [ Am ] nan giữa [ Dsus4 ] khơi, [ D ]
đoàn [ G ] con xin Mẹ, Mẹ [ B7 ] hãy thương [ Em ] tình dìu [ D7 ] dắt con [ G ] thơ qua hiểm [ D ] nguy cõi [ G ] trần.

ÐK: Mẹ [ G ] nguồn cậy [ E7 ] trông, chưa [ Am ] thấy ai xin [ G ] Mẹ về [ Bm ] không, hỡi [ G ] Mẹ Thiên [ Em ] Chúa, xin [ Am ] hãy lắng nghe [ D ] con nài [ D7 ] van.
Mẹ [ G ] nguồn an [ E7 ] vui, ôi [ Am ] Nữ Trinh là [ G ] nguồn an [ Bm ] vui, hết [ G ] tình kêu [ Em ] khấn, con [ Em ] tin chắc Mẹ [ D7 ] thương nhận [ G ] lời.

2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm,
đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.

3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua,
Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.