Hạ Đăng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phêrô, Phaolô, đây hai anh hùng Hội Thánh cùng muốn sống chết cho niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh quang vinh giông tố không bao giờ lung lay.
09/10/2021 06:10:29
Gm
Bao anh hùng Việt Nam mang danh Đức Ki-tô, đi ra ngoài pháp trường đổ máu cho đức tin, không sá gì gươm đao đòn roi hay gông xiềng, chỉ mong ngày tái sinh vinh quang chốn thiên đình.
14/11/2019 05:11:27
Gm
Trên đôi tay con dâng, lên tôn nhan Cha uy linh...
22/07/2015 09:07:13
d
22/07/2021 03:07:02
315
0

ĐK: Có tiếng [C]kêu từ nơi hoang [F]vắng: Mau [Em]dọn đường cho [G]Chúa, [C]giữa rừng sâu hiu [G]quạnh khơi rộng lối Chúa [C]đi.

1. Thung [Em]lũng lấp cho [G]đầy, núi [C]đồi hãy bạt xuống đường gập ghềnh quanh [Am]co uốn [F]thẳng [G]san bằng [C]đi.

2. Dân Chúa hãy yên lòng, hiểm họa đã vượt qua, tội tình đều được tha bởi nhờ Chúa đền cho.

3. Ðây chính Chúa ban truyền: hãy dọn đường nẻo Chúa. Người người sẽ hân hoan ngắm nhìn Chúa hiển vinh.