Hà Trần

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
26/10/2021 04:10:03
355
0

1. Phúc cho [ F ] ai có lòng trong [ Dm ] sạch họ sẽ được [ C ] nhìn ngắm Thiên [ F ] Chúa.
Phúc cho [ Bb ] ai xây [ Am ] dựng hòa [ Gm ] bình họ sẽ được [ C ] gọi là con Chúa [ F ] Trời.

2. Phúc cho [ F ] ai có lòng khó [ Dm ] nghèo vì chính nước [ C ] Trời sẽ về người ấy.
Phúc cho [ Bb ] ai khóc [ Am ] vì sầu [ Gm ] buồn họ sẽ luôn [ C ] được ủi an suốt [ F ] đời.

3. Phúc cho [ F ] ai chính trực công [ Dm ] bình họ sẽ được no [ C ] đầy phước lành của [ F ] Chúa.
Phúc cho [ Bb ] ai tâm [ Am ] hồn hiền [ Gm ] hòa được hưởng gia [ C ] nghiệp là cõi đất [ F ] này.

4. Phúc cho [ F ] ai có lòng thương [ Dm ] người. Họ sẽ dư [ C ] đầy chính nguồn thương [ F ] xót.
Phúc cho [ Bb ] ai chết [ Am ] vì đạo [ Gm ] thật họ sẽ [ C ] vào hưởng công Nước [ F ] Trời.

ĐK: Đoàn người đông [ F ] đúc từ khắp muôn [ Am ] dân tay cầm cành thiên [ F ] tuế mặc áo trắng [ C ] tinh.
Đoàn người đông [ F ] đúc quỳ trước Thiên [ Am ] Nhan tay cầm cành thiên [ F ] tuế mà tung hô rằng:
Vạn [ Bb ] thắng cho [ F ] Thiên Chúa chúng ta. Vạn [ Gm ] thắng cho Chiên [ F ] Con hiển [ C ] trị muôn [ F ] đời.