Hà Trần

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
09/10/2021 04:10:16
166
0

1. [Dm]Ngay từ trong lòng [Bb]mẹ [C7]Chúa đã nhớ đến [F]con. [Dm]Ngài từ muôn thiên [D7]niên yêu thương con [Gm]hèn đến viếng thăm [A]con.
[Dm]Để Thần Khí tác [Gm]sinh thánh hiến đổi [Bb]mới loan Tin Mừng [A]vui. [Gm]Ôi tình [A7]yêu thánh tuyệt [Dm]vời (con đây Ngài ơi) [D]

ĐK. Ngợi khen [D]Chúa đã dựng nên [F#m]con, tạ ơn [D7]Chúa đã sai [G]con đi vào [F#m]đời để dọn [A7]đường cho Đức Ki - [D]tô.
Ngợi khen [D]Chúa tác thành nên [F3m]con, cảm tạ [D7]Chúa đã sai [G]con tuy thân [F#m]này chỉ là hạt [A7]bụi nhỏ [D]nhoi.

2. [Dm]Ngay từ trong lòng [Bb]mẹ [C7]Chúa đã đóng ấn [F]con. [Dm]Dù tình con phôi [D7]phai, tin yêu chưa [Gm]tròn, Chúa vẫn thương [A]con.
[Dm]Ngài chạm đến xác [Gm]thân thánh hiến đôi [Bb]tay gieo ân tình [A]sâu. [Gm]Ôi tình [A7]yêu thánh nhiệm [Dm]mầu (cao ân tình sâu) [D]

3. [Dm]Ngay từ trong lòng [Bb]mẹ [C7]Chúa đã nhắc đến [F]con. [Dm]Ngài dìu đưa con [D7]đi qua bao đêm [Gm]trường, giữa những [A]đau thương.
[Dm]Ngài chạm đến xác [Gm]thân thánh hiến đôi [Bb]chân đi gieo tình [A]yêu. [Gm]Ôi tình [A7]yêu Chúa tuyệt [Dm]vời (cao siêu tình yêu) [D]

4. [Dm]Ngay từ trong lòng [Bb]mẹ [C7]Chúa đã thánh hiến [F]con. [Dm]Rồi Ngài nâng con [D7]lên cho vinh quang [Gm]Ngài thắm thiết [A]yêu thương.
[Dm]Ngài chạm đến chính [Gm]con thánh hiến con [Bb]tim vang cung đàn [A]tơ. [Gm]Ôi tình [A7]yêu Chúa vô [Dm]bờ (muôn ân tình thơ) [D]