Hoài Chiên

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha, nỗi vui hoặc nỗi buồn
05/05/2023 04:05:01
F
Ma - ri - a Mẹ Hằng Cứu Giúp đầy khoan nhân và tình thương xót hết những ai biết vững tâm xin Mẹ thương Đoàn con nay thành tâm yêu mến đồng thanh xin Mẹ thương xem đến
03/05/2023 06:05:56
F
Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.
03/07/2021 06:07:27
G
Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.
08/04/2020 06:04:31
G

ĐK: Đoàn [ F ] con cùng nhau tôn [ Dm ] kính [ Gm ] mến [ C ] yêu. Này [ Gm ] đây mầu nhiệm rất [ Eb ] quý [ C7 ] giá [ F ] thay: [ Bb ] Thánh Thể Chúa cao [ C ] vời sức sống [ F ] cho chúng con trên [ Dm ] đời, cao quý [ Gm6 ] thay mối tình [ C7 ] Ngài trao hiến đoàn [ D ] con!

1. Yêu thương Chúa đã [ C ] yêu [ Bb ] đến [ C ] cùng. Tặng [ Gm ] ban Mình Máu [ Eb ] Thánh [ G ] của [ C ] Chúa. [ Bb ] Để dưỡng nuôi lnh [ C7 ] hồn chúng [ F ] con sống trên nơi [ Dm ] trần thế. [ Gm ] Ôi bao [ C7sus4 ] la tình [ C7 ] Chúa [ Fsus4 ] yêu [ F ] con.

2. Hôm xua trong bữa [ C ] ăn [ Bb ] thân [ C ] tình, này [ Gm ] đây Ngài cầm [ Eb ] lấy [ G ] rượu [ C ] bánh. [ Bb ] Chúc khen Cha trên [ C7 ] trời, bẻ [ F ] ra chia cho môn [ Dm ] đệ phán [ Gm ] câu "Ăn [ C7sus4 ] đi Mình [ C7 ] Máu [ Fsus4 ] Ta [ F ] ban."

3. Hôm nay trong Thánh [ C ] Thể [ Bb ] nhiệm [ C ] mầu, Ngài [ Gm ] đang ngự nơi [ Eb ] đây [ G ] chờ [ C ] con [ Bb ] đến mến yêu tôn [ C7 ] thờ chúc [ F ] khen muôn ơn cao [ Dm ] vời Chúa [ Gm ] ban thông [ C7sus4 ] qua Nhiệm [ C7 ] tích [ Fsus4 ] linh [ F ] thiêng.

4. Con mong luôn kết [ C ] hiệp [ Bb ] với [ C ] Ngài nguồn [ Gm ] ơn tình yêu [ Eb ] không [ G ] bờ [ C ] bến. [ Bb ] Mến yêu ân tình [ C7 ] Ngài chúng [ F ] con ca vang chung [ Dm ] lời chúc [ Gm ] khen trì [ C7sus4 ] ân tình [ C7 ] Chúa [ Fsus4 ] cao [ F ] sâu.