Hoài Chiên

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha, nỗi vui hoặc nỗi buồn
05/05/2023 04:05:01
F
Ma - ri - a Mẹ Hằng Cứu Giúp đầy khoan nhân và tình thương xót hết những ai biết vững tâm xin Mẹ thương Đoàn con nay thành tâm yêu mến đồng thanh xin Mẹ thương xem đến
03/05/2023 06:05:56
F
Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.
03/07/2021 06:07:27
G
Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.
08/04/2020 06:04:31
G
10/11/2021 03:11:01
652
0

1. Bao năm lo [ Am ] toan trong cuộc đời [ F ] . Bao năm lênh [ Am ] đênh trên giòng đời. Nào có [ C ] biết, nào có [ Dm ] biết đâu giờ [ G ] đây ta trở [ Em ] về cát bụi hư [ Am ] vô.

2. Hôm nao ra [ Am ] đi vĩnh biệt đời [ F ] . Tâm tư an [ Am ] vui hay ngậm ngùi. Tình yêu [ C ] Chúa, tình yêu [ Dm ] mến nhau ngày [ G ] qua sẽ dự [ Em ] phần phúc lộc cho [ Am ] ta.

3. Trăm năm qua [ Am ] đi có là gì [ F ] . Vinh hoa dương [ Am ] gian chút bụi mờ. Một cơn [ C ] gió, một cơn [ Dm ] gió thoảng mà [ G ] thôi tiễn đưa [ Em ] người xót phận đơn [ Am ] côi.

ĐK. Lạy Chúa nhân [ Am ] từ! Lạy Chúa nhân từ xin xót thương [ C ] , xin xót thương [ F ] con nơi vực [ E ] sâu.

1b. Vì tháng năm [ Am ] qua, trần thế hão huyền nhận chìm con [ Dm ] trong mê [ Em ] đắm phù [ Am ] hoa.

2b. Vì tháng năm [ Am ] qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con [ Dm ] như quên [ Em ] lãng từ [ Am ] lâu.

3b. Vì tháng năm [ Am ] qua, mộng ước tương lai đã làm con [ Dm ] xa Thiên [ Em ] Chúa Tình [ Am ] Yêu.