Nam Sơn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
04/10/2021 03:10:41
303
0

Nữ: [C]Chúa sai con đi, đi [Am]làm nhân chứng tình [G]thương. [F]Ngài đã tung gieo [Dm]con vào [C]giữa (í a) dòng [G]đời.
[F]Đến những miền xa [C]thẳm hay giữa nơi đô [G]hội. [C]Con trở thành đuốc [G]sáng chiếu soi cho trần [C]gian.

Nam: [C]Chúa đã sai con đi, không mang [Am]gậy áo khoác cũng [G]không. [F]Niềm cậy trông tin [Dm]yêu là [C]hành trang đưa con vào [G]đời.
[F]Đến những vùng khô [C]cháy hay những nơi sang [G]giàu. [C]Con sẽ là chiến [G]sĩ chứng nhân cho niềm [C]tin.

1. [G]Con bước đi nuông ánh tay [C]Ngài. Ngài dìu [G]con bước đi trong an [G7]bình.
Để con [Am]nói mãi lời đầy yêu [G]thương, để con sống chết [C]cho người quanh [Dm]con với biết bao chân [G]tình mến [C]yêu.

2. [G]Con tiến lên không ngại đường [C]dài. Thần khí [G]Chúa dẫn con mỗi bước [G7]đường.
Để con [Am]vững chí dù gặp gian [G]nguy, để con kính tiến [C]thân hèn hy [Dm]sinh chỉ ước mong danh [G]Ngài hiển [C]vinh.