Trần Anh Linh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa là mục tử nhân lành, Chúa đã Phục sinh khải hoàn. Để cứu đoàn chiên Người, chẳng sợ hy sinh, để cứu đoàn chiên Người, hiến cả thân mình. Chúa Chiên Lành thương dắt dìu tôi
09/04/2024 06:04:37
C

1. Đoàn [ Dm ] người anh dũng hiên [ F ] ngang, đem tình [ C ] yêu chứng minh niềm [ Dm ] tin. Nguyện [ D7 ] vì Danh Chúa Ki - [ Gm ] Tô, hy [ Bb ] sinh chẳng hề nao [ A7 ] núng. Một [ Dm ] đời giữ vững lòng [ Gm ] son, dẫu chịu trăm ngàn khổ [ Dm ] đau

ĐK: Cùng [ Dm ] dâng lên Cha giọt [ F ] máu đào, là tình [ C ] yêu Thánh Tử Đạo hiến [ Dm ] trao. Nguyện [ Bb ] Ngài thương nhận lễ [ C ] con dâng, để [ Am7 ] nên lễ vật hy [ Dm ] sinh

2. Từng [ Dm ] giọt máu thắm yêu [ F ] thương, nay trổ [ C ] bông trái thơm lừng [ Dm ] hương. Trở [ D7 ] thành minh chứng anh [ Gm ] hùng, cho [ Bb ] bao thế hệ con [ A7 ] cháu. Một [ Dm ] lòng nối gót tổ [ Gm ] tiên giữ trọn tấm lòng trung [ Dm ] kiên.

3. Dù [ Dm ] ngàn đau đớn khôn [ F ] nguôi, trên miệng [ C ] không ngớt câu ngợi [ Dm ] khen. Vì [ D7 ] lòng yêu Chúa thiết [ Gm ] tha, nên [ Bb ] không khiếp sợ sự [ A7 ] chết. Dạt [ Dm ] dào những nỗi mừng [ Gm ] vui khi được hiến mình vì [ Dm ] yêu