Fox

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lòng hân hoan hân hoan vui sướng, cùng đi đến nhà Thiên Chúa cứu độ tôi, ngàn dân ơi mau mau bước tới, cùng ca vang chúc tụng Thiên Chúa đến ngàn đời
28/11/2023 02:11:47
Am
Này hồn ta ơi cớ sao than sầu? Hãy tín nhiệm vào Chúa luôn, Ngài là lẽ sống đời ta. Nâng muôn phím đàn hát ca Danh Ngài. Quên đi những nỗi u hoài
25/11/2023 02:11:25
F
Con bước lên đền thờ Chúa là hy vọng tuổi thanh xuân. Con bước lên đền thờ tìm đến uống tận nguồn thánh ân. Hồn con hân hoan trong thánh cung. Bác ái siêu nhiên chan chứa lòng.
25/11/2023 01:11:45
G
Lòng ngập tràn hân hoan khi bước vào Thánh cung diệu hiền. Miệng con vang lời trìu mến, được đến tham dự tiệc Thánh Ngài ban.
21/11/2023 02:11:22
F
Từ miền thiên cung ca lên đi, trần đời hiệp chung ca lên đi. Non xanh chập chùng sóng nước mông lung khắp cõi không trung, hãy hát vang mọi nơi
20/11/2023 04:11:51
C
Con hân hoan vui sướng khi vào đền thánh Chúa Trời. Con say sưa ca hát, chúc khen tình Chúa muôn đời. Lang thang trên dòng đời nhiều khi con lạc lối.
18/11/2023 05:11:10
F
Hãy đến đây reo hò mừng Chúa. Hãy đến đây tung hô Đấng Cứu Độ. Tạ ơn Chúa ta vào trước Thánh Nhan, tung hô Chúa với điệu hát cung đàn.
17/11/2023 07:11:29
C
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa Tung hô Người là Núi Đá độ trì ta Al - lê - lu - ia Al -lê - lu - ia. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa. Tung hô Người là Núi Đá độ trì ta
17/11/2023 07:11:55
C
Anh em đã lãnh nhận lời gieo trong lòng, chính lời Thiên Chúa yêu thương. Anh em hãy bước vào đời gieo Tin Mừng, dọi tình yêu đến muôn phương.
17/11/2023 04:11:08
G
Một bài ca mới hãy hát lên ca tụng Chúa Trời, tiến vào thánh đô bao sướng vui ta thờ lạy Chúa. Trong tôi hân hoan khi được vào thánh cung Chúa Trời
17/11/2023 02:11:19
F
11/10/2021 03:10:47
358
0

ĐK: Ngàn [ C ] dân hãy hân hoan ca tụng [ G ] Người, ca tụng [ C ] Người, ngàn [ Dm ] dân hãy [ G ] ca tụng [ C ] Người.

1. Chúa hãy [ C ] thương chúc lành mọi [ G ] người, hãy ca tụng Người. Và tỏa [ C ] rạng nhan Người nơi [ F ] nơi, hãy ca tụng [ G ] Người.
Địa cầu [ Dm ] sẽ biết đường lối [ Em ] Chúa, hãy ca tụng [ G ] Người. Và vạn [ G7 ] quốc thấy ơn tuyệt [ C ] vời.

2. Chúa công [ C ] minh xét xử địa [ G ] cầu, hãy ca tụng Người. Dùng chính [ C ] trực cai trị muôn [ F ] dân, hãy ca tụng [ G ] Người.
Kìa vạn [ Dm ] quốc chính Người hướng [ Em ] dẫn, hãy ca tụng [ G ] Người. Người người [ G7 ] vui gấp trăm nghìn [ C ] lần.

3. Hỡi muôn [ C ] dân tán tụng tình [ G ] Người, hãy ca tụng Người. Lời chúc [ C ] tụng dâng Người hôm [ F ] mai, hãy ca tụng [ G ] Người.
Nguyện Ngài [ Dm ] thương chúc lành mãi [ Em ] mãi, hãy ca tụng [ G ] Người. Địa cầu [ G7 ] hỡi hãy kính sợ [ C ] Người.