Fox

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa về trời vinh quang. Al - le -lu - ia! Al - le -lu - ia! Giữa muôn tiếng đàn ca Thiên Thần. Chúa ngự tòa cao sang. Al - le -lu - ia! Al - le -lu - ia! Tưới mưa phúc lành xuống nhân trần.
11/04/2024 02:04:28
F
Mừng ngày Chúa lên trời lòng phàm nhân đổi mới. Thấy lòng cậy trông và niềm tin nở hoa. Đường trần thế lưu đầy một ngày kia sẽ tới. Cuối đường là Chúa dang tay đón chờ ta.
11/04/2024 01:04:40
F
Một bài ca mới hãy hát lên, hãy hát lên một bài ca mới. Chúc mừng, chúc mừng Thiên Chúa, chúc mừng Thiên Chúa của chúng ta. Vì Người đã tác thành muôn việc lạ lùng.
10/04/2024 03:04:13
A
Chúa là mục tử nhân lành, Chúa đã Phục sinh khải hoàn. Để cứu đoàn chiên Người, chẳng sợ hy sinh, để cứu đoàn chiên Người, hiến cả thân mình. Chúa Chiên Lành thương dắt dìu tôi
09/04/2024 06:04:37
C
Chính là Chúa! Người đã sống lại từ cõi chết. Chính là Chúa! Ngày từng đồng hành với ta. Khi hân hoa chung tiếng cười, khi u sầu bối rối. Ta say sưa ân tình Người, bên Chúa là niềm vui.
09/04/2024 03:04:01
F
Chúa đã thật phục sinh nên ta cũng được phục sinh. Ngài đã chiến thắng thần chết cho ta sống muôn đời. Chúa sống lại hiển vinh nên ta cũng được hiển vinh.
08/04/2024 06:04:09
C
Ma-ri-a Ma-đa-lê-na từ sáng sớm thăm mộ Chúa. Khi cô ta đi ra tới nơi thì tảng đá đã lăn rồi. Cô đưa tin cho ông Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu. “Xác Chúa đã biến mất không còn vì rằng ai đã lấy mất”.
08/04/2024 03:04:21
F
Hal - le - lu - ia! Hal - le - lu - ia! Chúa đã sống lại từ trong cõi chết Hal - le - lu - ia! Chúa đã sống lại Hal - le - lu - ia! Chúa đã chiến thắng mọi sự yếu hèn. Sức sống mới tràn về với thế gian.
08/04/2024 03:04:08
D
Tay cầm nhành lá miệng luôn hát ca, tung hô Chúa ta khúc khải hoàn ca. này muôn cửa hỡi hãy mở cánh cao, đón Vua muôn đời này Người tiến vào.
04/04/2024 08:04:44
E
Các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca. Hoan hô, hoan hô, hoan hô Con Vua Đa-vít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
04/04/2024 08:04:49
C
13/09/2021 06:09:25
724
0

ĐK: Tiến [ Am ] về [ C ] nhà Chúa [ E ] ta, tiến tiến [ C ] về nhà Chúa [ Dm ] ta.
Hãy trút [ C ] bỏ đi bao lắng lo ưu phiền [ E ] để niềm [ C ] vui mãi dâng [ Dm ] cao [ E ] từ [ Am ] đây.

1. Về [ Am ] đây lắng [ E ] nghe lời Chúa ban [ C ] truyền. Về [ E ] đây tiệc [ Dm ] Thánh ban ơn [ C ] thiêng, bổ sức cho ta [ E ] đi trên đường [ E7 ] xa.

2. Về [ Am ] đây suối [ E ] thiêng trào tuôn đêm [ C ] ngày. Rửa [ E ] ta sạch [ Dm ] hết thương [ C ] đau. từ trái tim bao [ E ] dung tuôn mạch [ E7 ] sống.

3. Ngàn [ Am ] dân khắp [ E ] nơi về đây sum [ C ] vầy. Buồn [ E ] vui ngày [ Dm ] tháng nơi phương [ C ] xa, cùng sớt chia cho [ E ] nhau trong tình [ E7 ] mến.