Mi Trầm

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
26/10/2021 07:10:18
E
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời.
26/10/2021 03:10:18
F
Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ cho mọi người khắp mọi nơi. Vinh quang những bước chân đi truyền rao Tin Mừng cứu độ
26/10/2021 02:10:00
F
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. Tân nương hỡi hãy điểm trang áo xiêm rỡ ràng dệt gấm cao sang.
25/10/2021 02:10:58
C
Lễ hết ta về đây niềm vui dâng cao dâng cao trong Đức Ki-tô. Lễ hết ta về đây bài ca âm vang âm vang tình Chúa cao sâu.
23/10/2021 05:10:25
Bb
Mười cô trinh nữ mang đèn đi đón rể. Năm cô ngây thơ mang đèn không mang dầu. Giữa lúc nửa đêm tiếng gọi: này chàng rể đến.
23/10/2021 03:10:12
E
Có người nói thật hay có người làm để người ta thấy. Có người muốn được gọi là thầy nhưng cuộc sống không có gỉ hay.
21/10/2021 03:10:07
D
Mời vào đây tiệc cưới đã dọn đầy. Xin mời người vào đây và người sẽ thấy. Tất cả đã sẵn sàng chớ có đến muộn màng
20/10/2021 03:10:42
C
Tôi sẽ ở trong nhà Chúa trong thời gian lâu dài, trong thời gian lâu dài. Có Chúa chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu gì.
20/10/2021 03:10:17
D
Những người làm vườn nho do lòng độc thật khó đầy tớ đến với họ bị xử như sâu bọ nào ai sẽ do lòng người quanh co.
19/10/2021 07:10:30
C
04/06/2022 06:06:01
147
0

1. Yêu [G]nhau là [E7]chết cho [Am]nhau, [Em]một trăm chỗ [D]lệch cũng kê cho [Bm]bằng. Yêu [Am]nhau là [C]sống vì [Bm]nhau, cơm sôi bớt [C]lửa, vợ [D]chồng bớt [G]lời.

2. Yêu [G]nhau cần [E7]lắm khiêm [Am]nhu, [Em]từ bi nhẫn [D]nại thứ tha ôn [Bm]hoà. Yêu [Am]nhau tình [C]mến bền [Bm]lâu sông sâu suối [C]cạn vợ [D]chồng mãi [G]xanh.

3. Yêu [G]nhau dù [E7]có phong [Am]ba, [Em]gừng cay muối [D]mặn cũng không xa [Bm]lìa. Yêu [Am]nhau phải [C]nghĩ về [Bm]nhau quan tâm thăm [C]hỏi dịu [D]dàng lắng [G]nghe.

4. Yêu [G]nhau lời [E7]nói khiêm [Am]cung, [Em]cảm thông vỗ [D]về những khi đau [Bm]buồn. Yêu [Am]nhau dành [C]hết tình [Bm]yêu lo cho gia [C]đình thuận [D]hoà ấm [G]êm.

5. Yêu [G]nhau đừng [E7]dối gian [Am]nhau, [Em]đừng gây bất [D]hoà trái ngang vương [Bm]sầu. Yêu [Am]nhau gìn [C]giữ tình [Bm]yêu, vun xây tâm [C]hồn thật [D]thà chính [G]trực.

6. Yêu [G]nhau tự [E7]hiến cho [Am]nhau, [Em]cùng chia sớt [D]từng đắng cay trong [Bm]đời. Yêu [Am]nhau thề [C]hứa thuỷ [Bm]chung, trăm năm duyên [C]tình mặn [D]nồng thắm [G]tươi.

ĐK: Hãy [G]yêu thương nhau, hay [C]thứ tha [Am]luôn. Hãy [Am]yêu thương nhau như [D]Chúa yêu thương [G]ta.