Phạm Đức Huyến - Vũ Đình

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
17/11/2023 03:11:23
66
0

1. Chúa gọi môn [ Bb ] sinh bỏ chài lưới [ Bb7 ] đi với [ Eb ] Người. Tức thì họ [ Cm ] đã bỏ nghề bước đi theo [ F7 ] Người. Lên đường làm [ Bb ] nhân chứng và loan [ D7 ] báo Tin [ Gm ] Mừng Về nước thiên [ Dm ] đàng chan hòa hạnh [ C7 ] phúc mến [ F7 ] thương.
Bốn người môn [ Bb ] sinh đầu tiên đã [ Bb7 ] mau đáp [ Eb ] lời. Có người bỏ [ Cm ] cha lại mà bước theo chân [ F7 ] Người. Sẵn sàng ra [ Bb ] đi khắp nẻo giăng [D7lưới giữa [ Gm ] đời Chài bắt linh [ Dm ] hồn đưa về tới [ C7 ] bến yên [ Bb ] vui.

2. Chúa mời gọi [ Bb ] con phải luôn [ Bb7 ] quyết tâm hết [ Eb ] lòng. Con đường theo [ Cm ] Chúa dù muôn khó khăn gai [ F7 ] chông. Giữ một niềm [ Bb ] tin vững vàng son [D7sắt đến [ Gm ] cùng. Iàm sáng danh [ Dm ] Người như một tôi [ C7 ] tớ tín [ F7 ] trung.
Dám từ bỏ [ Bb ] đi của cải [ Bb7 ] thế gian chóng [ Eb ] tàn. Giúp người khốn [ Cm ] khó lầm than sống trong cơ [ F7 ] hàn. Cho lòng nhẹ [ Bb ] vơi gánh nặng thân [D7xác thế [ Gm ] trần. Thảnh thơi trên [ Dm ] đường tiến về cõi [ C7 ] phúc vinh [ Bb ] quang.

ĐK: Ơn [ Bb7 ] gọi mỗi [ Eb ] ngày [ Cm ] ___ là Lời Chúa [ F ] luôn thôi thúc không [ Bb ] ngừng. Đổi [ Cm ] mới tâm [ F ] hồn [ F7 ] ___ đón nhận Tin Mừng canh tân đời [ Bb ] sống. Thời [ Eb ] giờ đã [ Cm ] mãn [ F ] ___ nước Thiên Chúa [ Bb ] gần đến rồi người [ Cm ] ơi. Hãy [ Eb ] mau thành [ F ] tâm [ F7 ] ___ ăn năn sấm hối tin vào Phúc [ Bb ] Âm.