Phạm Đức Huyến - Vũ Đình

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

Đáp: Hạnh [G]phúc thay cho những [D]người biết tôn [G]sợ Thiên [Bm]Chúa và dõi [C]bước theo [D]đường lối [G]người.

1. Nào ai kính [D]sợ quyền năng Thiên [G]Chúa, luôn [Am]luôn theo đường lối [Bm]Chúa.
Rồi được hưởng [C]công ơn phúc chờ [Am]mong Cha [D]ban thêm vui cuộc [G]sống.

2. Hiền thê của [D]bạn tựa như cây [G]nho xanh [Am]tươi đơn đầy hoa [Bm]trái.
Và đàn cháu [C]con như những chồi [Am]non hân [D]hoan chung quanh bàn [G]ăn.