Xuân Thảo

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hạnh phúc (ư) thay, cho những ai biết nghe lời Người, sống đời an hoà, giữ trọn niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc (ư) thay, cho những ai sống theo lời Người
31/08/2021 03:08:43
F
Một trẻ thơi đã giáng trần cứu độ chúng ta, đó là Ngôi Thánh Tử, Chúa ban tặng trần gian. Một trẻ thơi đã giáng trần cứu độ chúng ta đó là Ngôi Thánh Tử
07/08/2021 07:08:02
C
Khắp cõi đất này đã từng là từng xem thấy. Xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Chúa đã làm nên bao việc lạ lùng.
07/08/2021 07:08:14
G
Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe.
22/12/2017 03:12:01
C

ĐK. [ F ] Chúa dắt dìu [ C ] con như [ C7 ] gió đưa ngàn [ F ] mây. Như ánh sao trời soi [ C ] đường lữ [ F ] khách.
Tình Ngài yêu [ Bb ] thương hơn [ F ] tình thân mẫu con. [ C7 ] Hồng ân diệu [ F ] huyền dẫn [ C ] con về an [ F ] bình.

1. Chúa [ F ] ơi hiểu lòng Chúa vô [ Bb ] bờ, con đâu dám hững [ F ] hờ.
[ F ] gian trần thơm [ Gm ] hương lòng [ Bb ] con không bận [ C ] vướng.

2. Chúa [ F ] ơi hiểu lòng Chúa nhân [ Bb ] từ, luôn tha thứ lỗi [ F ] lầm.
Đời [ F ] con nguyện tin [ Gm ] yêu giờ [ Bb ] đây xin thề [ C ] hứa.