Tiến Nguyễn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Những tháng năm đó, con đã không tin Ngài
28/01/2016 09:01:19
Dm

ĐK: Chúa nuôi dân, nuôi dân bằng lùa mì tinh tuyền, mật ong rừng Người cho uống thỏa thuê.

1. Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta, Hò dậy vang đi nào, kính Chúa nhà Gia - cóp (ư).

2. Gieo tiếng cầm tiếng sắt, hát theo nhịp trống cơm, và hãy rúc tù và xem đến ngày mừng lễ (i).