Tiến Nguyễn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Những tháng năm đó, con đã không tin Ngài
28/01/2016 09:01:19
Dm
21/07/2021 03:07:37
360
0

ĐK: Chúa ơi hồn [C]con hướng [Dm]về [C]Chúa Tựa hoa hướng [Am]dương thắm [F]mầu.
[Bb]Như nai [C]vàng tìm [Am]đến suối [C]trong. Hồn [F]con trông [Bb]đợi [F]Chúa giữa [Am]cơn [C]u [F]sầu.

1. Bơ [Am]vơ kiếp sống gian [F]trần, hồn [Dm]con đêm ngày thao [Gm]thức. Chúa [F]ơi, hồn [C]con mong về bên [F]Chúa.
Tàn [Bb]héo trong vũng lệ [F]sầu, đời [Dm]con ê chề muôn [Gm]nỗi, khát [F]mong nghỉ [C]yên bên Chúa nhân [F]hiền.

2. Tim con mang vết thương tình, từ lâu in hình sao sáng, Chúa ơi, hồn con ghi tạc tên Chúa.
Ngày tháng mơ ước Thiên Đường, trần gian như lò nung nấu, đến khi nghỉ yên trong Chúa nhân từ.

3. Lang thang trong trong chốn lưu đầy, hồn con như đàn nai khát. Chúa ơi, hồn con mong về bên Chúa.
Ngày tháng mơ suối diệu huyền, vượt qua muôn đường chai đá. Chúa ơi,hồn con mong Chúa đêm ngày.