Nguyễn Khắc Tuần

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang, sáng hơn sao Bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu ánh sáng trời tươi, dẫn ai lạc bước trên đời. Đồng tiến Đức Nữ Thiên đàng.
24/05/2023 02:05:33
F
Trái tim Người đầy lửa mến triền miên, sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái tim Người là mạch suối yêu mến, tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.
08/09/2021 03:09:21
F
Lạy Mẹ Fa-ti-ma, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
06/09/2020 04:09:26
Am

1. Chuyện ngày [ C ] xưa nơi thôn xóm [ G ] kia, mười người [ C ] phong mang thân đớn [ Am ] đau,
đứng xa [ G ] xa chắp tay khấn [ F ] cầu: Xót thương [ Dm ] con hỡi Thầy Giê - [ Gsus4 ] su.
Chạnh lòng [ C ] thương ai đang khóc [ G ] than, Ngài rộng [ C ] ban ơn thiêng chứa [ Am ] chan,
đắng cay [ G ] thay dẫu được chữa [ F ] lành, chỉ một [ G7 ] người biết về tạ [ C ] ơn.

ÐK: Xin cho con trọn [ Bm ] đời, trọn [ Am7 ] đời luôn biết tạ [ Dm ] ơn, [ G ] muôn ơn thiêng tuôn [ F ] dạt dào, hồng [ Dm7 ] ân lớp lớp dâng [ G ] trào.
[ C ] Xin tri ân ngàn [ Em ] đời, tình [ Am7 ] Ngài chan chứa biển [ Dm ] khơi. [ C ] Biết lấy chi để [ F ] đáp đền, xin trọn [ G ] đời yêu Ngài mà [ C ] thôi.

2. Cuộc đời [ C ] con qua bao tháng [ G ] năm, dù được [ C ] ban muôn muôn thánh [ Am ] ân,
quá vô [ G ] tâm vẫn không thấy [ F ] rằng: Chúa yêu [ Dm ] thương dắt dìu đỡ [ Gsus4 ] nâng.
Nguyện ngày [ C ] đêm dâng câu cám [ G ] ơn, cảm tạ [ C ] muôn ơn thiêng Chúa [ Am ] ban,
khúc tri [ G ] ân dẫu cho lỗi [ F ] nhịp, kính dâng [ G7 ] Ngài với trọn tình [ C ] con.

3. Tình Ngài [ C ] yêu thương con thiết [ G ] tha, Ngài dựng [ C ] nên trăng sao lá [ Am ] hoa,
dưỡng nuôi [ G ] con phúc ân hải [ F ] hà, đến muôn [ Dm ] đời chẳng hề phôi [ Gsus4 ] pha.
Này hồn [ C ] con, đây thân xác [ G ] con, từ hoài [ C ] thai mang bao nhớp [ Am ] nhơ,
Chúa khoan [ G ] nhân đoái thương rửa [ F ] sạch, suốt một [ G7 ] đời cảm tạ hồng [ C ] ân.