Nguyễn Khắc Tuần

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang, sáng hơn sao Bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu ánh sáng trời tươi, dẫn ai lạc bước trên đời. Đồng tiến Đức Nữ Thiên đàng.
24/05/2023 02:05:33
F
Trái tim Người đầy lửa mến triền miên, sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái tim Người là mạch suối yêu mến, tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.
08/09/2021 03:09:21
F
Lạy Mẹ Fa-ti-ma, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
06/09/2020 04:09:26
Am

1. Vì Lời [ Dm ] Chúa đó [ A ] là Lời luôn chân [ Dm ] chính. Bao việc [ Gm6 ] Ngài đã [ C7 ] làm đều đáng cậy [ F ] tin. Ngài yêu [ Bb ] thích những [ A ] công việc làm minh [ Gm ] chính. Khắp trên địa [ E7 ] cầu dư tràn [ A ] đầy những hồng [ D ] ân.

ĐK: Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa [ F#m ] ơi! Như chúng con [ Em ] đây luôn [ A7 ] vẫn tin cậy nơi [ D ] Chúa.

2. Kìa Chúa [ Dm ] đã dõi [ A ] theo người sợ kính [ Dm ] Chúa. Xem những [ Gm6 ] ai cậy [ C7 ] vào ơn Chúa dủ [ F ] thương. Để cứu [ Bb ] gỡ kẻ [ A ] trong vòng tay thần [ Gm ] chết. Chúa dưỡng nuôi [ E7 ] họ trong [ A ] đời khốn khó lầm [ D ] than. 

3. Này con [ Dm ] đây vẫn [ A ] luôn cậy trông nơi [ Dm ] Chúa. Chính Chúa [ Gm6 ] luôn phù [ C7 ] trợ che chở đời [ F ] con. Nguyện xin [ Bb ] Chúa đổ [ A ] tràn lòng từ bi [ Gm ] Chúa. Cũng như chúng [ E7 ] con trông [ A ] cậy nơi Chúa mà [ D ] thôi.