Thanh Lâm

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Kìa người đau khổ kêu lên Chúa, và Chúa đã nghe lời khẩn cầu. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn hát khen ngợi Ngài.
23/10/2022 03:10:25
G
Đây Giáo Hội Việt Nam qua biết bao thăng trầm, luôn vững một niềm tin, trung thành theo Chúa sống cho tình yêu.
26/06/2021 09:06:35
Am
Chỉ vì yêu thương, Người giáng sinh trong âm thầm.
22/12/2017 06:12:03
C
08/01/2024 06:01:43
39
0

1. [ Am ] Xin tiến dâng lên [ C ] Mẹ thế gian [ F ] còn chìm trong đêm [ E7 ] tối. [ Am ] Con xin tiến dâng lên [ Dm ] Mẹ tiếng ai [ F ] buồn vọng nơi khóc [ E7 ] than. Nhìn [ Am ] về Quê Hương ngóng [ Dm ] trông Mẹ [ E7 ] là Sao Mai sáng [ Am ] trong chiếu [ E ] soi tâm hồn khát [ E7 ] mong trở [ Am ] về.

ĐK: Mẹ [ C ] ơi! Con xin tiến [ E7 ] dâng lên cả cuộc [ Am ] đời. Con xin phó [ G ] dâng thân phận làm [ C ] người: thăng [ F ] trầm thay [ E7 ] đổi nhiều [ Am ] khi mây mù giăng [ G ] lối Mẹ [ F ] là trăng soi đêm [ E ] tối. Ôi có [ Dm6 ] Mẹ, ôi có [ C ] Mẹ đời [ E7 ] con sướng vui ngập [ Am ] tràn.

2. [ Am ] Qua biết bao thăng [ C ] trầm ước mong [ F ] được về nơi Nhan [ E7 ] Thánh. [ Am ] Con luôn vững tin nơi [ Dm ] Mẹ lắng nghe lời, lời con nỉ [ E7 ] non. Mẹ [ Am ] là ơn thiêng Chúa [ Dm ] ban lòng [ E7 ] Mẹ bao la chứa [ Am ] chan dẫn [ E ] đưa con vào nghỉ [ E7 ] an đời [ Am ] đời.

3. [ Am ] Bao khổ đau trong [ C ] đời có tay [ F ] Mẹ hằng luôn nâng [ E7 ] đỡ. [ Am ] Cho con vững tâm an [ Dm ] lòng nép bên Mẹ tình [ F ] [ F ] Mẹ ấm [ E7 ] êm. Đường [ Am ] đời bao nhiêu khó [ Dm ] nguy Mẹ [ E7 ] dìu con luôn bước [ Am ] đi khổ [ E ] đau con nào sá [ E7 ] chi sợ [ Am ] gì.