Boston

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
19/08/2023 04:08:05
Dm
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Này Is-ra-el hãy nói lên rằng
16/08/2023 07:08:08
Dm
Tất cả nẻo đường của Chúa là ân sủng và lòng trung thành cho những ai, dành cho những ai tuân giữ lời Người.
09/08/2023 02:08:45
Dm
Ôi Mẹ là suối ơn cho cuộc đời. Được Mẹ chở che luôn nép dưới tà áo Mẹ hiền, thì con không lo chỉ vui sướng hay sầu buồn. Mẹ Ma- ri - a Mẹ thương xót con nơi ẩn mình, trinh nữ khoan nhân
27/07/2023 03:07:32
Dm
Con bước lên bàn thờ cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ. Ðây lễ Chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình
18/07/2023 02:07:40
Dm
Lạy Mẹ xin yêu ủi chúng con luôn luôn Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương
09/07/2023 03:07:33
Dm
Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn
02/07/2023 06:07:11
Dm
Chúa chiên lành, người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh Người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát Người tăng sức tâm hồn.
11/06/2023 01:06:23
Dm
Nào ta nhanh bước mau đi về Nhà Chúa đây chốn ta mong chờ. Cùng dâng lên Vua Thánh cao sang câu vinh chúc hát khen danh Ngài ôi vinh quang. Ngợi khen Thiên Chúa bao nhân từ
03/06/2023 06:06:59
Dm
Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu chân thành, này tấm bánh đây rượu nho thơm ngát. Nguyện dâng Chúa đôi bàn tay con hiến, Chúa thương chấp nhận ban phước lành tháng năm.
08/04/2020 04:04:15
Dm
29/07/2021 07:07:29
319
0

1. Con [ Dm ] cái muôn phương chân [ D7 ] thành hiệp [ Gm ] dâng trên bàn [ A ] thánh. Đây [ Dm ] bánh thơm, đây rượu [ Gm ] ngon và [ A7 ] đây thân xác linh [ Dm ] hồn.

ĐK: [ D ] Xin Cha nhân [ Em7 ] ái chấp [ A9 ] nhận của lễ kiết [ D ] tinh. [ Em ] Dâng trong tâm [ Asus4 ] tình chờ [ A ] đón phúc ân thiên [ D ] đình.

2. Xin tiến dâng cả tâm tình buồn vui trong cuộc sống. Chung kết nên bao lời kinh nhẹ bay như khói hương nồng.

3. Dâng Chúa hương hoa nương đồng và công lao người thế. Gieo xót xa như vào đông, gặt vui như lúc xuân về.