Xuân Đường

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phù vân nối phù vân. Thời gian cứ xoay vần. Người đi, người lại đến. Đời xa đời sẽ nối. Ngày qua, ngày lại tới. Trời đất mãi vần xoay.
17/06/2021 08:06:36
Dm

ĐK: Mừng vui lên [ F ] hỡi Giê - ru - sa - [ Am ] lem! Hãy [ C7 ] mau tề tựu cả [ F ] về, những [ Am ] ai luôn yêu mến [ C7 ] thành hỉ hoan ta [ F ] về.

[ F7 ] 1. Thật là [ Bb ] vui [ Gm ] khi thiên hạ bảo [ C ] tôi: “Ta cùng [ C7 ] trẩy lên [ F ] đền thánh [ F ] Chúa”.

[ F7 ] 2. Và giờ [ Bb ] đây [ Gm ] Giê - ru - sa - lem [ C ] hỡi, cửa nội [ C7 ] thành ta [ F ] đã dừng [ F ] chân.