Xuân Đường

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phù vân nối phù vân. Thời gian cứ xoay vần. Người đi, người lại đến. Đời xa đời sẽ nối. Ngày qua, ngày lại tới. Trời đất mãi vần xoay.
17/06/2021 08:06:36
Dm

1. [C]Rượu bánh [G]thơm cùng giọt [F]nước tinh khiết nguyên [G]tuyền, liên [C]kết muôn lòng chúng [G]con thành của [G7]lễ chân [C]tình.

ĐK. Thiết [Am]tha đoàn con dâng [G]Chúa. Thiết [F]tha đoàn con dâng [C]Chúa.

2. [C]Hồn xác [G]con cùng tài [F]năng tâm trí chúng [G]con, từng [C]nỗi vui buồn vướng [G]mang, từng người [G7]thân xa [C]gần.

3. [C]Ngày tháng [G]trôi cùng sầu [F]lo, mơ ước xa [G]xôi, tiền [C]của danh lợi tới [G]lui, và đời [G7]sống xa [C]gần.