Xuân Đường

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phù vân nối phù vân. Thời gian cứ xoay vần. Người đi, người lại đến. Đời xa đời sẽ nối. Ngày qua, ngày lại tới. Trời đất mãi vần xoay.
17/06/2021 08:06:36
Dm
27/09/2019 09:09:50
1778
0

ĐK. Tiến [ Dm ] vào thánh [ F ] cung tâm tư [ Bb ] con [ C ] nhảy [ F ] mừng. Dâng [ Am ] Chúa (í a) nhân [ Dm ] từ tiếng [ F ] hát ngợi [ Gm ] khen. Muôn [ C ] lòng chung nhịp vang [ D7 ] tiếng chúc [ Gm ] vinh suy [ C ] tôn Ngài muôn [ F ] đời. [ Gm ] Đi [ Bb ] lên! Đi [ F ] lên! Nào [ Dm ] muôn ngàn dân [ F ] nước, chung [ Am ] cám tạ ơn [ Dm ] Chúa.

1. [ Bb ] Chúa đã [ C ] làm phép [ F ] lạ [ Gm ] cho tuổi [ Am7 ] xuân con reo [ Dm ] mừng. [ D7 ] Tay Chúa [ Gm ] mở trao [ C ] ban, [ F ] suối dạt [ Am ] dào muôn thánh [ Dm ] ân.

2. Chính đây tòa Chúa ngự, đây thành đô con nương nhờ. Trong hy vọng tin yêu, chung lòng thành chung lễ dâng.

3. Chúa nghe lời khấn nguyện, nghe trần gian đang kêu cầu. Xin muôn thưở an vui, xin ngàn đời luôn thắm tươi.