Xuân Đường

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Phù vân nối phù vân. Thời gian cứ xoay vần. Người đi, người lại đến. Đời xa đời sẽ nối. Ngày qua, ngày lại tới. Trời đất mãi vần xoay.
17/06/2021 08:06:36
Dm
10/10/2021 06:10:00
246
0

ĐK: Chúa [F]thương rộng [Am]mở bàn [Gm]tay đoàn con hết [Bb]thảy muôn [C]vàn thỏa [F]thuê.

1. Chúa một [C]niềm xót thương từ [Am]ái, đã khoan [Gm]hồng lại lắm nghĩa giàu [Am]ân.
Chúa từ [Gm]nhân giàu lòng quảng [C]đại, Ngài yêu [Gm]thương hết [C]thảy muôn [F]loài.

2. Muôn muôn [C]loài ngước trông về [Am]Chúa, cứ đúng [Gm]giờ Ngài rộng mở bàn [Am]tay.
Mở bàn [Gm]tay dọn bữa kê [C]bàn, ngàn sinh [Gm]linh ăn [C]uống dư [F]đầy.

3. Lối đường [C]Ngài thẳng ngay thành [Am]tín, vĩ công [Gm]Ngài nguồn chan chứa bình [Am]an.
Ai cầu [Gm]xin thì Ngài đến [C]gần, người kêu [Gm]van tiếng n [C]ói chân [F]thành.