Nguyễn Bang Hanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường. Hồn thiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân khổ u buồn.
20/09/2021 07:09:10
G
Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
08/04/2020 06:04:41
G
16/01/2024 06:01:09
39
0

Ôi Maria! Mẹ là mùa xuân ánh [ F ] sáng. Mẹ [ Bb ] là cửa son đền [ Am ] vàng. Bến lành vào quê bình [ Dm ] an.
[ D7 ] ___ Ôi Ma - ri - [ Gm ] a! Dẫu [ C7 ] rằng đời con lầm [ F ] than, bóng [ Bb ] tội mờ che trần [ C ] gian, sức [ Gm ] hèn con ngã nhiều [ A ] phen.
Nhưng con luôn [ C ] trông đến [ F ] ngày tàn phai mùa [ Bb ] đông, ánh [ Am ] vàng sự rỗi reo [ D7 ] mừng, hoa [ Gm ] trái đau thương lừng [ C ] hương. 
Ban ơn cho [ C7 ] con biết [ F ] tìm ngọt trong sầu [ Bb ] than, biết [ C ] tìm mạnh trong nguy [ A ] nan, biết [ Gm ] có xuân [ A7 ] trên đông [ Dm ] tàn. [ D ] ___

ÐK: Mẹ là mùa [ D ] Xuân đem []A7]sức thiêng cho cõi [ D ] lòng (Ôi Ma - ri - a). Mẹ là mùa [ Bm ] xuân muôn [ A7 ] kiếp muôn dân đợi trông (Ôi Ma - ri - [ D ] a). Mẹ là mùa [ D ] xuân bất [ A7 ] diệt trên cõi hằng [ E7 ] sống, (Ôi Ma - ri - [ A7 ] a) giúp con vượt [ D ] đời trông [ A7 ] về cõi phúc vô [ D ] song. (Ôi [ G ] Ma - ri - [ D ] a)