Nguyễn Bang Hanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường. Hồn thiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân khổ u buồn.
20/09/2021 07:09:10
G
Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
08/04/2020 06:04:41
G
06/09/2021 03:09:48
186
0

1. Này bánh [D]thơm với rượu nho thơm hợp dâng trước cung [F#m]đường lễ vật dậm [Em]hương.
Này bành [D]thơm với rượu [Em]thơm đoàn con tiến dâng [A]về tán tụng tình [D]thương.

ĐK: Nguyện [D]Cha chúc lành của [Bm]lễ tri ân, đoàn con chân [A]thành trìu mến hiệp [D]dâng.
Nguyện [D]Cha ân cần nhận [Bm]lễ tiến dâng, được C [D]ha chấp [A]nhận hạnh phúc vô [D]ngần. 

2. Cùng kết [D]hoa với ngàn hoa hợp dâng trước thiên [F#m]tòa khúc nhạc lời [Em]ca.
Này sắc [D]hoa thắm màu [Em]hoa đoàn con tiến dâng [A]về cảm đội tình [D]Cha.

3. Này nén [D]hương nén trầm hương hợp dâng trước cung [F#m]đường bánh rượu thơm [Em]nồng.
Làn khói [D]hương khói trầm [Em]hương quyện bao nỗi vui [A]mừng thiết tha tạ [D]ơn.