Nguyễn Bang Hanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường. Hồn thiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân khổ u buồn.
20/09/2021 07:09:10
G
Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
08/04/2020 06:04:41
G
13/10/2021 03:10:32
147
0

ĐK: [C]Ai cất tiếng kêu [Dm]cầu thì Chúa [Bb]đến ở kề [F]bên, thì Chúa [Gm]đến ở [C]kề [F]bên.

1. [F]Hãy ca ngợi: [Bb]Thật Danh Chúa lớn [Gm]lao. [Bb]Hãy ca ngợi: [C]Người cao cả dường [F]bao.

2. [F]Chúa ân cần, [Bb]lòng từ ái xót [Gm]thương. [Bb]Chúa khoan hồng, [C]lại lắm nghĩa giàu [F]ân.

3. [F]Chúa nhân từ, [Bb]quảng đại với chúng [Gm]sinh. [Bb]Chúa công bình, [C]hằng trung tín thẳng [F]ngay.