Hồ Khanh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang! Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công.
05/11/2022 04:11:20
C
22/07/2021 03:07:57
812
0

ĐK: Đường [ D ] Chúa ta [ G ] uốn cho [ D ] ngay, hố [ A ] sâu ta [ F#m ] lấp cho [ D ] đầy, non [ Em ] cao ta hãy san [ G ] bằng.
Để muôn [ A ] người được [ F#m ] thấy [ A7 ] ơn cứu [ D ] độ. Lòng người được thấy ơn cứu độ.

1. [ D ] Vì Chúa sẽ [ F#m ] đến, Chúa sẽ [ G ] đến, Chúa sẽ [ A7 ] đến, sẽ [ D ] đến vào lúc [ G ] ta chẳng [ F#m ] hay, sẽ [ Bm ] đến vào [ E7 ] lúc ta chẳng [ A7 ] hay.

2. [ D ] Vì Chúa sẽ [ F#m ] đến, Chúa sẽ [ G ] đến, Chúa sẽ [ A7 ] đến, sẽ [ D ] đến từng giây [ G ] phút trong đời [ F#m ] ta, sẽ [ Bm ] đến từng giây [ E7 ] phút trong đời [ A7 ] ta.