Valse

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
28/11/2023 03:11:37
G
Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
25/11/2023 07:11:20
Gm
Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, nhìn xem cho biết Chúa ngọt ngào thay. Con hát ca mừng Chúa từng giây phút suốt cuộc đời con. Chúa ơi hồn con hãnh diện tựa nương nơi Ngài.
25/11/2023 02:11:01
A
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.
25/11/2023 02:11:19
C
Mắt chúng con nhìn lên nhan Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con. Con ngước mắt trông lên, nhìn vào Thánh Nhan ngàn trùng cao vút.
22/11/2023 02:11:49
Gm
Ngày ấy Gia - ia tìm đến bên Người. Lạy Chúa khoan nhân xin Ngài thương cứu giúp. Vì đứa con yêu đang mang bệnh trầm kha. Thần chết ngay bên ôi đau lòng người cha.
21/11/2023 06:11:30
F
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con
21/11/2023 04:11:12
F
Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Đàn mừng hát chúc khen danh Ngài thiện hảo cao quý. Ca mừng lên ngợi khen Thiên Chúa vô cùng tối cao.
20/11/2023 04:11:58
Cm
Thiên Chúa khoan nhân Đấng luôn vị tha tùnh yêu Chúa thật quá bao la. Trần gian tội lỗi chồng chất Chúa nhân từ Người vẫn thứ tha.
20/11/2023 03:11:40
Am
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Từ vực sâu con kêu lên Chúa, lạy Chúa nghe tiếng con cầu Dám xin Ngài hãy lắng tai nghe
20/11/2023 03:11:22
Dm
03/09/2021 03:09:25
446
0

ĐK: [ D ] Đây bánh [ Bm ] miến! Đây rượu [ A ] nho! [ D ] Hợp với [ Em ] lòng chúng con [ F#m ] dâng lên [ G ] Chúa nhân [ A ] lành.
[ D ] Đây Thánh [ Bm ] Lễ! Đây đoàn [ A ] chiên! [ D ] Cùng nhất [ Em ] tâm khấn xin [ F#m ] Chúa hãy [ A ] ban phép [ D ] lành.

1. [ D7 ] Cha cực [ G ] Thánh: Chúa [ D ] uy linh toàn [ A ] năng vĩnh [ D ] viễn.
[ Bm ] Xin nhận [ G ] bánh rất [ F#m ] tinh sạch đoàn [ E7 ] con kính [ A ] tiến.
[ D7 ] Tuy chẳng [ G ] đáng cũng [ D ] trông mong tình [ A ] Cha đoái [ D ] tới.
[ Bm ] Tha ngàn [ G ] lỗi Chúa [ F#m ] ban ơn trường [ E7 ] sinh cõi [ A ] đời.

2. [ D7 ] Cha cực [ G ] Thánh: Chúa [ D ] uy linh toàn [ A ] năng vĩnh [ D ] viễn.
[ Bm ] Xin nhận [ G ] chén Cứu [ F#m ] Độ đây đoàn [ E7 ] con kính [ A ] tiến.
[ D7 ] Như làn [ G ] khói ngát [ D ] hương thơm tỏa [ A ] bay tới [ D ] Chúa.
[ Bm ] Ban hồng [ G ] phúc cứu [ F#m ] chúng con về [ E7 ] nơi thái [ A ] hòa.