Mi Giáng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
28/11/2023 03:11:42
Am
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen danh Người
25/11/2023 01:11:03
C
Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Điều mà chúng tôi đã nghe đã biết mà cha ông đã thuật lại cho chúng tôi hay
24/11/2023 06:11:20
C
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Mọi công cuộc của Chúa hãy khen ngợi Chúa, và các thánh nhân hãy chúc tụng Ngài.
23/11/2023 03:11:48
Dm
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn chi trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi
23/11/2023 02:11:59
F
Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con
21/11/2023 04:11:36
F
Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa và đàn ca Danh Ngài ôi Đấng tối cao. Hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm
20/11/2023 05:11:20
C
Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta. Đàn hát lên nào hòa nhịp trống cơm, bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt
19/11/2023 04:11:03
F
Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ. Thật hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người mắc tội nặng mà được khoan dung
18/11/2023 06:11:35
Dm
Hãy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can. Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta thú vị duờng nào, được tán tụng Người thoả tình biết mấy
17/11/2023 07:11:13
Am

1. Xin sai chúng [ F ] con đi váo đồng lúa [ Dm ] chín. [ Gm ] Bông thơm ngát [ C ] hương đang chờ đến gặt [ F ] về.
Hạt to nặng [ F7 ] trĩu óng ánh trong bình [ Bb ] minh. [ C ] Chờ đợi nhân [ C7 ] công ra thu lúa đem [ F ] về.

ĐK: [ Bb ] Lúa đã [ C ] chín đầy [ Am ] đồng mà lại [ C7 ] thiếu thợ [ F ] gặt. [ Gm ] Xin sai [ Bb ] chúng con [ Am ] đi vào đồng [ C7 ] lúa của [ F ] Ngài.

2. Xin sai chúng con như người thợ gặt lúa. Ra đi đến nơi cánh đồng lúa chín vàng.
Cùng dâng lên Chúa bó lúa đã gặt xong. Nhờ ngàn hồng ân hương bông lúa thơm nồng.

3. Xincho chúng con tinh thần đầy hăng hái. Ra đi chứng nhân Tin Mừng giữa cuộc đời.
Truyền rao chân lý của Chúa đến mọi nơi, Mở rộng nước Chúa lan xa khắp cõi đời.