Phan Ngọc Hiến

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin cho con đắm say, lời hát chúc khen danh Ngài, ,hư chim mê cánh bay, đời sẽ hát ca đêm ngày, Cho tim con ngất ngây, tình Chúa mến không nhạt phai, xin tiếng ca mãi luôn thiết tha thiết tha.
16/03/2018 05:03:41
Am
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn.
17/04/2015 09:04:44
C
16/07/2021 03:07:17
254
0

1. Lạy [A]Chúa! Con [F#m]xin tán dương [C#m]Ngài. [E7][A]Ngài giàu thương [C#m]xót cứu sống [E]con.
Luôn ra [Bm]tay mà giải [D]thoát khỏi quân [F#m]thù. Từ cõi [E]chết chốn u [E7]sầu Ngài kéo con [A]lên.

ĐK. Nào hát [A7]mừng này dân Thiên [D]Chúa. [Bm] Nâng cung [E7]đàn hòa theo tiếng [A]hát.
Tri ân [D]Ngài ngàn năm vạn [E7]kiếp [G#]mãi [A]mãi. [E7]
Nào hát [A7]mừng này dân Thiên [D]Chúa. [Bm] Nâng cung [E7]đàn hòa theo tiếng [A]hát.
Tri ân [D]Ngài ngàn năm vạn [E7]kiếp thiên [A]thu.

2. Lạy Chúa! Con xin tán dương Ngài. Vì Ngài, Ngài giận ai chốc lát thôi.
Nhưng yêu thương thì muôn kiếp chẳng phai tàn. Dù ai ai có bao lần bội nghĩa vong ân.

3. Lạy Chúa! Con xin tán dương Ngài. Vì Ngài là Cứu Chúa đáng kính yêu.
Khi đêm khuya gặp đôi lúc mắt lệ nhòa. Nhưng đến sáng tiếng thở dài thành tiếng reo vui.