Phan Ngọc Hiến

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin cho con đắm say, lời hát chúc khen danh Ngài, ,hư chim mê cánh bay, đời sẽ hát ca đêm ngày, Cho tim con ngất ngây, tình Chúa mến không nhạt phai, xin tiếng ca mãi luôn thiết tha thiết tha.
16/03/2018 05:03:41
Am
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn.
17/04/2015 09:04:44
C
06/10/2021 06:10:32
0
0

1. Này ly [F]rượu nồng, này tấm [C7]Bánh [F]thơm!
Bàn thờ [Bb]Chúa phút [Am]này thơm [Dm]ngát Bánh với [G]Rượu của toàn [C]dân!
Dâng lên [C7]để tôn thờ [F]Chúa, dâng lên [Bb]để xóa tội [F]nhơ.

ĐK: Dâng lên [F]trước bàn thờ [Dm]Chúa, bánh với [G]rượu của toàn [C]dân!
Dâng lên [C7]để tôn thờ [F]Chúa, dâng lên [Dm]để [C7]xóa tội [F]nhơ.

2. [F]Này trên đĩa bạc, này trong [C7]chén [F]thánh!
Cùng hợp [Bb]nhất chúng [Am]ta dâng [Dm]Chúa chút lễ [G]mọn của đồng [C]xa,
Dâng lên [C7]hồn xác hèn [F]yếu, dâng lên [Bb]cả tấm tình [F]yêu!

3. [F]Và như rượu nồng, và như [C7]bánh [F]thơm.
Sẽ được [Bb]Chúa hóa [Am]nên tươi [Dm]tốt xứng đáng [G]làm thành Thịt [C]Máu,
Xin cho [C7]lòng con dâng [F]Chúa cũng đáng [Bb]được nên sạch [F]trong.