Phan Ngọc Hiến

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin cho con đắm say, lời hát chúc khen danh Ngài, ,hư chim mê cánh bay, đời sẽ hát ca đêm ngày, Cho tim con ngất ngây, tình Chúa mến không nhạt phai, xin tiếng ca mãi luôn thiết tha thiết tha.
16/03/2018 05:03:41
Am
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn.
17/04/2015 09:04:44
C
28/06/2023 02:06:08
327
0

ĐK: [ Dm ] Đây bánh tinh [ C ] tuyền với rượu thanh [ F ] khiết như hy [ Em7 ] lễ đời [ A ] con. [ Dm ] Hiệp cùng hiệp dâng [ Gm ] lên xin Chúa thương đoái [ Am7 ] nhận ban xuống muôn hồng [ Dm ] ân.

1. [ F ] Dâng về Cha từ [ Bb ] nhân lòng vững [ G ] tin yêu [ A7 ] Ngài suốt đời, dù gian [ F ] nan hay những [ Gm ] lúc bình [ Dm ] an, thì đời [ C ] con có Chúa là tất [ F ] cả, để con vững [ Am ] bước vui sống trong tình [ Dm ] Cha.

2. [ F ] Dâng về Cha từ [ Bb ] nhân đời tháng [ G ] năm vui [ A7 ] buồn qua ngày, dù đông [ F ] tan hay xuân [ Gm ] tới hạ [ Dm ] sang, lòng hân [ C ] hoan vẫn cảm tạ muôn [ F ] vàn, vì tình yêu [ Am ] Chúa vẫn chứa chan tràn [ Dm ] lan.