Gia Ân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi ánh dương bừng lên Là lúc nắng gọi ngày lên
28/04/2015 12:04:12
Dm
30/06/2023 02:06:39
56
0

ĐK: [ Dm ] Lạy Chúa tể càn [ Bb ] khôn, cung điện [ Gm ] Ngài xiết bao khả [ F ] ái. Mảnh hồn [ Gm ] con khát khao mỏi [ C ] mòn, mong tới [ Am7 ] được khuôn viên đền [ Dm ] vàng.

1. [ Dm ] Lạy Đức [ G ] Vua là Thiên [ Bb ] Chúa con tôn [ Dm ] thờ, ngay cánh chim [ Am ] sẻ còn [ Dm ] tìm được mái [ F ] ấm, cánh nhạn [ Am ] kia cũng [ C ] làm tổ đặt [ F ] con bên [ Am7 ] bàn thờ [ Dm ] Chúa.

2. [ Dm ] Lòng chứa [ G ] chan lời hoa [ Bb ] mỹ ca ngợi [ Dm ] Ngài, miệng lưỡi ngâm [ Am ] tụng mừng [ Dm ] Chúa Vua chí [ F ] ái. Cao cả [ Am ] thay Chúa [ C ] thật đáng ngợi [ F ] khen trong [ Am7 ] đền thánh [ Dm ] Chúa.

3. [ Dm ] Lạy Chúa [ G ] con, là Thiên [ Bb ] Chúa con tôn [ Dm ] thờ, con mãi kiếm [ Am ] tìm, là [ Dm ] ngay từ rạng [ F ] đông. Linh hồn [ Am ] con đã [ C ] khao khát chờ [ F ] mong, như [ Am7 ] đồng chờ [ Dm ] mưa.