Gia Ân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi ánh dương bừng lên Là lúc nắng gọi ngày lên
28/04/2015 12:04:12
cm
30/03/2020 03:03:00
1258
0

1. Xin giữ [C]con để [Am]con phụng sự [G]Chúa. [C7] Con phụng sự [F]Chúa trong [Am]suốt đời [Dm]con. [F] Dù khi mỏi [D7]mệt, dù khi chán [G]trường, xin giữ [C]con luôn [Am]luôn phụng sự [C]Ngài.

ĐK: Nguyện xin [C7]Chúa giúp con bắt [F]đầu và lại bắt [C]đầu. Dù khi thất [Am]vọng, dù khi mỏi [Dm]mòn con vẫn cậy [G]trông. [G7] Nguyện xin [C7]Chúa giúp con bắt [F]đầu và lại bắt [C]đầu. [A7] Này con chiến [Dm]thắng, này con chiến [G7]thắng tươi sáng hy [C]vọng.

2. Xin giữ con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội. Xin giữ con khiêm cung về với Ngài.

3. Xin giữ con để con vì người thế. Lao truyền danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết với Người, dù chết giữa đời. Xin giữ con hiên ngang vì Nước Trời.