Gia Ân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi ánh dương bừng lên Là lúc nắng gọi ngày lên
28/04/2015 12:04:12
cm

1. [F]Đây Nhiệm [A7]Tích vô [Dm]cùng cao [C7]quý. [F]Nào chúng [A7]ta phục [Dm]bái tôn [C7]thờ. [F]Và dấu [G]tích ngàn [Bb]xưa lưu [Am]ký.
[C]Phải kính nhường nghi [C7]lễ mới [F]đây. [F7]Ta hãy [Bb]lấy Đức [Am]Tin bù [Dm]lại, [F]nếu giác quan không cảm thấy [F]gì.

2. [F]Dâng về [A7]Chúa Cha [Dm]và con [C7]Chúa, [F]Lời tán [A7]dương mừng [Dm]chúc vang [C]hòa. [F]Cùng vinh [G]phúc quyền [Bb]uy danh [Am]giá.
[C]Tựa khói trầm bay [C7]tỏa ngát [F]hương. [F7]Để tiến [Bb]Chúa Thánh [Am]Linh nhân [Dm]hậu. [F]Khúc tán dương cảm tạ suốt [F]đời. [C7]A - [F]men.