Lâm Sơn Hải

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mùa giáng sinh năm nay, con tìm về tựa nép bên Ngài
16/12/2016 11:12:24
f
01/09/2021 07:09:38
415
0

1. [ Cm ] Xin cho cái nhìn con được [ Ab ] ngay thẳng trong [ Eb ] sáng.
[ Fm ] Xin cho dáng điệu [ Bb ] con được [ Cm ] khí khái vững [ G ] vàng.
[ Cm ] Xin cho đôi môi [ Ab ] con hằng [ C7 ] nói lời trong [ Fm ] sạch.
Xin cho đôi tay [ Ddim ] con được [ G7 ] sẵn sàng phục [ Cm ] vụ.

ĐK: Lạy Chúa [ Ab ] (lặp) này con [ Bb ] đây [ Gm ] (lặp). Xin Ngài [ Cm ] thánh hóa [ G7 ] con.
Lạy [ Cm ] Chúa [ Ab ] (lặp) này con [ Bb ] đây [ Gm ] (lặp). Xin [ Ddim ] Ngài thương [ D7 ] giữ [ Cm ] gìn.

2. [ Cm ] Xin cho cõi lòng con được [ Ab ] an bình trong [ Eb ] Chúa.
[ Fm ] Xin cho trí hiểu [ Bb ] con được [ Cm ] sáng suốt trong [ G ] đời.
[ Cm ] Xin cho tâm tư [ Ab ] con được [ C7 ] sống vui chân [ Fm ] thật.
Xin cho đôi chân [ Ddim ] con được [ G7 ] bước theo đường [ Cm ] lành.