Trần Đăng Tuấn

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đường con đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày mi hoen ướt mềm.
18/01/2018 04:01:23
G
25/01/2024 03:01:31
62
0

1. Biết trong đời [ Dm ] con, con có [ F ] Chúa mãi [ C ] là mùa [ Dm ] xuân. Biết trong lầm [ F ] than, con có [ D7 ] Chúa là nguồn ủi an. [ C ] Yêu thương dắt dìu [ Am ] ___ ân thiêng ban [ F ] tặng. Chúa [ C ] ơi! Chúa [ Am ] ơi con xin dâng [ F ] hết cho Ngài [ Am ] ___ trong lời kinh [ Bb ] ___ đầu [ Dm ] năm.

ĐK: Ngày đầu năm [ F ] mới con hát lên vang câu chúc [ A ] tụng. Chúa là mùa [ Em ] xuân, là mùa [ Bm ] xuân chan [ A ] hòa khắp [ D ] nơi. Tình thương của [ G ] Chúa thật lớn [ A ] lao không gì sánh [ F#m ] với. Hạnh phúc [ Bm ] cho muôn người hướng [ Em ] tới, mãi muôn [ A7 ] đời tình xuân đẹp [ D ] tươi.

2. Sống trong bình [ Dm ] an con có [ F ] Chúa mãi [ C ] là mùa [ Dm ] xuân. Sống trong thành [ F ] tâm, tình yêu [ D7 ] Chúa tuôn tràn phúc [ Gm ] ân. [ C ] Vâng Thánh Ý Ngài [ Am ] ___ con dâng tất [ F ] cả. Chúa [ C ] ơi! Chúa [ Am ] ơi con xin dâng [ F ] hết cho Ngài [ Am ] ___ trong lời kinh [ Bb ] ___ đầu [ Dm ] năm.

3. Những khi sạch [ Dm ] trong, con có [ F ] Chúa mãi [ C ] là mùa [ Dm ] xuân. Những khi cậy [ F ] trông, ánh sáng [ D7 ] Chúa soi mọi nẻo [ Gm ] đường. [ C ] Tin yêu một niềm [ Am ] ___ trung trinh cao [ F ] vời. Chúa [ C ] ơi! Chúa [ Am ] ơi con xin dâng [ F ] hết cho Ngài [ Am ] ___ trong lời kinh [ Bb ] ___ đầu [ Dm ] năm.