nào về đây

- Ngọc Khánh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Nào về [ F ] đây nơi Cha ta ngày [ C ] đêm đứng trông [ F ] chờ. Nào về [ C ] đây nơi quê hương thân [ Gm ] thương hằng nhung [ Dm ] nhớ.
Nào về [ Bb ] đây nơi đồng xanh suối [ F ] trong trôi lững lờ, và cùng [ C ] nhau ca lên đi bài [ C7 ] ca mến yêu vô [ F ] bờ.

ĐK: Ca lên muôn bài ca [ bb ] mới, ngợi [ Gm ] mừng Cứu [ C ] Chúa không [ F ] ngơi. Ca [ C7 ] lên hỡi ngàn dân ơi, chúc [ F ] khen Danh [ C7 ] Người khắp [ F ] nơi.

2. Ngợi khen [ F ] Cha yêu thương ta dựng [ C ] nên đất trời [ F ] này. Ngày và [ C ] đêm Cha trông coi oai [ Gm ] phong Người biết [ Dm ] mấy.
Mọi sinh [ Bb ] linh trên trời cao dưới [ F ] sông sâu biển rộng, đều do [ C ] tay Cha uy linh Người [ C7 ] luôn tác sinh quan [ F ] phòng.

3. Mừng Ngôi [ F ] Hai xưa sinh ra mùa [ C ] đông rét cơ [ F ] hàn, vì yêu [ C ] ta nên vai mang đau [ Gm ] thương chịu án [ Dm ] chết.
Và phục [ Bb ] sinh trong vinh quang cứu [ F ] ta thoát tội tình, ngàn lời [ C ] ca xin dâng lên tình [ C7 ] yêu biết hiến thân [ F ] mình.
 

Cùng tác giả Ngọc Khánh

Về đây hát khúc hát vui tươi chúc khen Ngài Thượng Đế muôn đời. Cánh tay Ngài bao la muôn nơi, dẫn đưa người đi trong an vui.
Chúa đã sống lại, đây hào quang xóa tan màn đêm

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con