lễ dâng chân thành

-

Giang Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Dm ] Này bánh thơm rượu [ G ] ngon [ Dm ] của biết [ G ] bao tấm [ Dm ] lòng, [ C ] dâng Cha niềm mến [ Am ] yêu của đoàn [ Em7 ] con hiệp nhau kính [ Am7 ] dâng. [ Dm ] Dâng hiến tấm lòng [ G ] son [ Dm ] Cha đoái [ G ] thương đón [ Dm ] nhận, [ C ] đây thân phận mỏng [ Em ] manh nhưng hằng [ Am7 ] luôn thiết tha chân [ Dm ] thành.

ĐK: [ Dm ] Dâng là dâng lên, [ G ] dâng là dâng lên, [ Am7 ] dâng là dâng lên [ Dm ] Cha.

2. [ Dm ] Này trái tim của [ G ] con [ Dm ] nhiều yếu [ G ] đuối mỏng [ Dm ] dòn, [ C ] dâng Cha niềm khát [ Am ] mong xin Ngài [ Em7 ] thương chở che đỡ [ Am7 ] nâng. [ Dm ] Để trớt cả đời [ G ] con [ Dm ] hằng tín [ G ] trung vuông [ Dm ] tròn [ C ] luôn tin cậy mến [ Em ] thương trong tình [ Am7 ] Cha dẫu bao đoạn [ Dm ] trường.

3. [ Dm ] Mọi khát khao hằng [ G ] [ Dm ] dâng tiến [ G ] trên Bàn [ Dm ] Thờ, [ C ] đơn sơ niềm tước [ Am ] mơ mong tuổi [ Em7 ] xuân đẹp bao ý [ Am7 ] thơ. [ Dm ] Mong sống đẹp lòng [ G ] Cha [ Dm ] như chính [ G ] Cha mong [ Dm ] chờ, [ C ] xin cho đời sống [ Em ] con luôn đẹp [ Am7 ] màu thánh ân tươi [ Dm ] nở.

4. [ Dm ] Bao tháng năm buồn [ G ] vui [ Dm ] nhẹ lướt [ G ] trôi trong [ Dm ] đời, [ C ] dâng Cha cuộc bể [ Am ] dâu tâm tình [ Em7 ] con phó thác chẳng [ Am7 ] ngơi. [ Dm ] Hằng ước ao trời [ G ] cao [ Dm ] lòng sướng [ G ] vui dạt [ Dm ] dào, [ C ] nơi Cha hiền đón [ Em ] con trong vòng [ Am7 ] tay ấm êm ngọt [ Dm ] ngào.

Cùng tác giả Giang Tâm

Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Xác đất vật hèn phận con là xác đất vật hèn. Phận người hư vô như mây trôi dạt theo cơn gió
Nơi Thiên Chúa chỉ có tình yêu và lòng xót thương. Ngài là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình, và rất mực khoan nhân.
Niềm hy vọng hằng sống sáng soi trong tâm hồn tôi, nung nấu trong trái tim tôi: Là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa
Linh hồn con khao khát Thiên Chúa ôi Chúa Trời hằng sống. Biết tới ngày nào, biết tới ngày nào, ngày nào

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó