đi trong thần khí

-

Cung Trầm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Cùng [ Cm ] đi trong Thần Khí tìm ý [ Eb ] Chúa trên mọi nẻo [ G ] đường. Cùng [ Fm ] đi trong Thánh [ G ] Thần với Lời [ Ab ] Chúa là ngọn đèn [ G ] soi. [ Fm ] Dẫu có bóng tối nghi [ Gm ] nan, [ Cm ] hay cơn giông tố dâng [ Eb ] tràn, [ Cm ] luôn chung lòng chung [ Cm6 ] sức truyền [ G7 ] rao niềm vui Tin [ Cm ] Mừng.

Nữ 1. [ Bb ] Lời Ngài gọi [ Eb ] con đi [ G ] lòng còn ngại [ D ] chi. [ Cm ] Xin thánh ân tuôn [ G ] tràn dìu [ Fm ] con bước trong bình [ G ] an. [ F ] Gieo ơn cứu [ Eb ] độ vào [ G ] tâm hồn nhân [ Ab ] thế. [ Gm ] Sống mến thương hiệp [ Cm ] thông trọn [ Eb ] tin yêu [ G7 ] và cậy [ Cm ] trông.

Nam 2. [ Bb ] Tình Ngài dìu [ Eb ] con qua [ G ] ngàn dặm đường [ D ] xa. [ Cm ] Chia nỗi dau phận [ G ] người cùng [ Fm ] vui với ai [ G ] tười tươi. [ F ] Bao dung giữa [ Eb ] đời ngợi [ G ] ca Lòng Thương [ Ab ] Xót. [ Gm ] Nối kết nhân loại [ Cm ] trong tình [ Eb ] yêu bao [ G7 ] người chờ [ Cm ] mong.

Nữ 3. [ Bb ] Hành trình cùng [ Eb ] Giê - su [ G ] lòng tràn tình [ D ] yêu. [ Cm ] Nên chứng nhân giữa [ G ] đời lời [ Fm ] chân lý gieo mọi [ G ] nơi. [ F ] Luôn theo bước [ Eb ] Ngài nguyện [ G ] ôm trọn thánh [ Ab ] giá. [ Gm ] Ý Chúa Cha thực [ Cm ] thi dệt [ Eb ] hy sinh [ G7 ] thành lời [ Cm ] kinh.

Nam 4. Nguyện thầm hằng [ Eb ] trung kiên [ G ] một đời lận [ D ] hiến. [ Cm ] Tay Chúa luôn ân [ G ] cần đời [ Fm ] con chứa chan hồng [ G ] ân. [ F ] Tương lai hướng [ Eb ] nhìn trào [ G ] dâng lòng tin [ Ab ] mến. [ Gm ] Vững bước trong niềm [ Cm ] vui và [ Eb ] tri ân [ G7 ] Ngài mọi [ Cm ] nơi.

 

Cùng tác giả Cung Trầm

Cùng chuyên mục chúa thánh thần

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Nếu chúng ta đã sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa dẫn ta đi trên đường lối chính ngay, tìm về cõi sống trường sinh.