Hạt giống tình yêu

 • 2
Thêm thông tin
 • Tác giả :Phương Anh
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :17/03/2018 11:03:30
 • Lượt xem :6925
 • Tone chính :Am
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa chay
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [Am]Nếu hạt lúa mì rơi xuống [C]đất, không chết [Am]đi , không thối đi thì [F]nó chỉ trơ [C]trọi một mình [E7]thôi.
[Am]Nếu hạt lúa mì rơi xuống [C]đất, mà chết đi mà thối [Am]đi thì [E7]nó sẽ sinh ra nhiều bông [Am]hạt.

ĐK: Con biết thế, con biết thế, và con [C]muốn con chết [G]đi như hạt lúa [Am]mì.
[A7] Con sẽ [Dm]chết, con sẽ chết, con sẽ chết [F]sẽ chết [C]đi cho anh em [E]con.
Vì con bước vào dương thế để làm theo [C]ý Cha đã [G]trao khi dựng vũ [Am]hoàn.
[A7] Là con [Dm]chết, là con chết, là con [F]chết con chết [C]đi cho anh [E]em [Am]con.

2. [Am]Nếu mạnh sống nào nơi dương [C]thế, không chết [Am]đi, không thối đi thì [F]nó chỉ trơ trọi một mình [E7]thôi.
[Am]Nếu mạnh sống nào nơi dương [C]thế, mà chết đi mà thối [Am]đi thì [E7]nó sẽ sinh ra nhiều bông [Am]hạt.

3. [Am]Nếu tình yêu nào nơi dương [C]thế, không chết [Am]đi, không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi.
[Am]Nếu tình yêu nào nơi dương [C]thế, mà chết đi mà thối [Am]đi thì [E7]nó sẽ sinh ra nhiều bông [Am]hạt.

Cùng tác giả Phương Anh

Trên đường Thánh Giá có Mẹ cùng đi. Mẹ gặp con yêu khi xác thân tiêu điều. Ngước mặt nhìn con lòng quặn đau như cắt. Ôi đau thương nào sánh ví tình Mẹ Con.
Chính Chúa Ngài đã làm nên trong con những việc trọng đại (í a). Chính Chúa Ngài đã làm nên trong con những điều lạ lùng.
Trên tay Mẹ đèn luôn thắp sáng, đèn luôn thắp sáng: Mẹ luôn sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời. Trên tay Mẹ đèn luôn thắp sáng.
Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Ngài là sơn động chỗ con nương mình. Ngài là quyền uy sức hộ phù con.
Xưa Gio - an tiền hô đi loan tin cứu độ, loan tin Đức Kitô đến giữa trần gian. Nào anh em ta hân hoan loan Tin mừng, loan Tin mừng Chúa đã đến nơi trần gian.

Cùng chuyên mục mùa chay

Nước Trời đã gần đến! Nào chờ chi nữa. Hãy ăn năn thật lòng sám hối.Hãy dọn lối đường đi của Chúa. Tiếng ai kêu tha thiết vọng vang! Hãy san bằng đường đèo dốc núi
Vạn tuế! Vạn tuế! Đức Kitô Con Vua nhà Đa-vít. Vạn tuế! Ngài là Cứu Chúa Đấng muôn dân mong chờ. Vạn vạn tuế! Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Hoan hô Con Vua nhà Đa-vít.
Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẵn sàng, vì rằng Con Người sẽ đến. lúc ta không ngờ. “Các ngươi nên luôn tỉnh thức thắt đai lưng sẵn sàng. Vì không ai đâu biết chắc khi nào Con Người đến”.
Dưới chân Thập giá, giờ này con gẫm suy về Ngài. Chúa yêu trần thế, Ngài đã đến sống với trần ai.Cam chịu khổ đau, Ngài chịu treo trên Thánh giá nhục hình.
Nếu mãi đời con cứ ngủ vùi trong muôn tội tình, nếu mãi đời con mất đi rồi một niềm tin kính. Hãy đến cùng con, Chúa ơi! Một lần cho tâm trí bừng dậy