Hạt giống tình yêu

- Phương Anh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Am ] Nếu hạt lúa mì rơi xuống [ C ] đất, không chết [ Am ] đi , không thối đi thì [ F ] nó chỉ trơ [ C ] trọi một mình [ E7 ] thôi.
[ Am ] Nếu hạt lúa mì rơi xuống [ C ] đất, mà chết đi mà thối [ Am ] đi thì [ E7 ] nó sẽ sinh ra nhiều bông [ Am ] hạt.

ĐK: Con biết thế, con biết thế, và con [ C ] muốn con chết [ G ] đi như hạt lúa [ Am ] mì.
[ A7 ] Con sẽ [ Dm ] chết, con sẽ chết, con sẽ chết [ F ] sẽ chết [ C ] đi cho anh em [ E ] con.
Vì con bước vào dương thế để làm theo [ C ] ý Cha đã [ G ] trao khi dựng vũ [ Am ] hoàn.
[ A7 ] Là con [ Dm ] chết, là con chết, là con [ F ] chết con chết [ C ] đi cho anh [ E ] em [ Am ] con.

2. [ Am ] Nếu mạnh sống nào nơi dương [ C ] thế, không chết [ Am ] đi, không thối đi thì [ F ] nó chỉ trơ trọi một mình [ E7 ] thôi.
[ Am ] Nếu mạnh sống nào nơi dương [ C ] thế, mà chết đi mà thối [ Am ] đi thì [ E7 ] nó sẽ sinh ra nhiều bông [ Am ] hạt.

3. [ Am ] Nếu tình yêu nào nơi dương [ C ] thế, không chết [ Am ] đi, không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi.
[ Am ] Nếu tình yêu nào nơi dương [ C ] thế, mà chết đi mà thối [ Am ] đi thì [ E7 ] nó sẽ sinh ra nhiều bông [ Am ] hạt.

Cùng tác giả Phương Anh

Từ giòng máu anh hùng của tổ tiên. Từ giòng máu oai phong những bậc tiền bối. Tôi đã xuất sinh, tôi đã lớn lên và đã sống trong linh ân của Chúa!
Trên đường Thánh Giá có Mẹ cùng đi. Mẹ gặp con yêu khi xác thân tiêu điều. Ngước mặt nhìn con lòng quặn đau như cắt. Ôi đau thương nào sánh ví tình Mẹ Con.
Chính Chúa Ngài đã làm nên trong con những việc trọng đại (í a). Chính Chúa Ngài đã làm nên trong con những điều lạ lùng.
Trên tay Mẹ đèn luôn thắp sáng, đèn luôn thắp sáng: Mẹ luôn sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời. Trên tay Mẹ đèn luôn thắp sáng.
Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Ngài là sơn động chỗ con nương mình. Ngài là quyền uy sức hộ phù con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con